Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proč lidé kupují/ nekupují BIOpotraviny?

Proč lidé kupují/ nekupují BIOpotraviny?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Zahálková
Šetření:17. 11. 2010 - 30. 11. 2010
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.36
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který by mi velmi pomohl při vypracování seminární práce. Chtěla bych zjistiz, zda lidé v ČR kupují biopotraviny nebo ne. Proč je kupují, co si o nich myslí, ...

Je to jen 10 otázek.

Děkuji moc

Anna Zahálková

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město4941,53 %41,53 %  
menší město3630,51 %30,51 %  
obec3428,81 %28,81 %  

Graf

2. Víte, co jsou biopotraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11799,15 %99,15 %  
ne10,85 %0,85 %  

Graf

3. Kupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8067,8 %67,8 %  
ano3832,2 %32,2 %  

Graf

4. Pokud nekupujete biopotraviny, z jakého důvodu je nekupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stačí mi běžné potraviny 5360,23 %44,92 %  
jsou příliš drahé 5157,95 %43,22 %  
kupuje je někdo jiný z mé domácnosti 55,68 %4,24 %  
nic44,55 %3,39 %  
tam, kde nakupuji je neprodávají33,41 %2,54 %  

Graf

5. Pokud kupujete Biopotraviny, co je pro Vás důležité při jejich koupi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chuť3251,61 %27,12 %  
cena2540,32 %21,19 %  
doporučení1625,81 %13,56 %  
jiné812,9 %6,78 %  
značka58,06 %4,24 %  
nic46,45 %3,39 %  
obal23,23 %1,69 %  

Graf

6. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
supermarket3258,18 %27,12 %  
obchody se zdravou výživou2138,18 %17,8 %  
hypermarket1730,91 %14,41 %  
trhy1527,27 %12,71 %  
jinde35,45 %2,54 %  
internet35,45 %2,54 %  
nic11,82 %0,85 %  

Graf

7. Myslíte, že máte dostatek informací o biopotravinách?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6254,87 %52,54 %  
ne5145,13 %43,22 %  

Graf

8. Konzumuje biopotraviny více osob v domácnosti, kde žijet

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7770 %65,25 %  
ano3330 %27,97 %  

Graf

9. Jakým formám biopotravin dáváte převážně přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotové výrobky (jogurty, pečivo, masné výrobky, sladkosti)3743,02 %31,36 %  
základní suroviny ( mouka, obilniny, maso)3237,21 %27,12 %  
žádným2529,07 %21,19 %  
nic44,65 %3,39 %  
polotovary (sypké směsi na přípravu jídel, pokrmy k22,33 %1,69 %  
polotovary (sypké směsi na přípravu jídel, pokrmy k dohotovení doma)11,16 %0,85 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 3010286,44 %86,44 %  
31 – 50 1512,71 %12,71 %  
50 a více10,85 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kupujete biopotraviny?

  • odpověď ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi trhy na otázku 6. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obchody se zdravou výživou na otázku 6. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše bydliště?

2. Víte, co jsou biopotraviny?

3. Kupujete biopotraviny?

4. Pokud nekupujete biopotraviny, z jakého důvodu je nekupujete?

5. Pokud kupujete Biopotraviny, co je pro Vás důležité při jejich koupi?

6. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?

7. Myslíte, že máte dostatek informací o biopotravinách?

8. Konzumuje biopotraviny více osob v domácnosti, kde žijet

9. Jakým formám biopotravin dáváte převážně přednost?

10. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše bydliště?

2. Víte, co jsou biopotraviny?

3. Kupujete biopotraviny?

4. Pokud nekupujete biopotraviny, z jakého důvodu je nekupujete?

5. Pokud kupujete Biopotraviny, co je pro Vás důležité při jejich koupi?

6. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?

7. Myslíte, že máte dostatek informací o biopotravinách?

8. Konzumuje biopotraviny více osob v domácnosti, kde žijet

9. Jakým formám biopotravin dáváte převážně přednost?

10. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zahálková, A.Proč lidé kupují/ nekupují BIOpotraviny? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://proc-lide-kupuji-nek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.