Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proč nestudujete vysokou školu?

Proč nestudujete vysokou školu?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Hlavačková
Šetření:08. 11. 2012 - 07. 12. 2012
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou bakalářského oboru Andragogika na Ostravské univerzitě v Ostravě a v současné době pracuji na své bakalářské práci, která se mimo jiné zabývá překážkami, které dospělým brání v dalším studiu na vysoké škole.

Tímto bych vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní. Děkuji Vám za ochotu a Váš čas.

 

Následující výroky popisují možné bariéry, kvůli kterým dospělí nemohou studovat na vysoké škole.

U každého výroku, prosím, uveďte odpověď, se kterou se ztotožňujete.

Odpovědi respondentů

1. Momentálně nemám dostatek finančních prostředků na studium (doprava, ubytování, učebnice…).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1029,41 %29,41 %  
rozhodně souhlasím926,47 %26,47 %  
rozhodně nesouhlasím823,53 %23,53 %  
souhlasím720,59 %20,59 %  

Graf

2. Účast na dalším vzdělávání pro mě nemá smysl, nic mi nepřinese.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně nesouhlasím1132,35 %32,35 %  
nesouhlasím1132,35 %32,35 %  
souhlasím1029,41 %29,41 %  
rozhodně souhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

3. Mám obavy, že bych studium na vysoké škole nezvládl/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1338,24 %38,24 %  
souhlasím823,53 %23,53 %  
rozhodně nesouhlasím720,59 %20,59 %  
rozhodně souhlasím617,65 %17,65 %  

Graf

4. Obor, který bych rád/a studoval/a se vyučuje pouze prezenčně (denní studium).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1441,18 %41,18 %  
souhlasím1132,35 %32,35 %  
rozhodně souhlasím514,71 %14,71 %  
rozhodně nesouhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

5. Na studium jsem pracovně příliš zaneprázdněn/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1132,35 %32,35 %  
rozhodně souhlasím926,47 %26,47 %  
nesouhlasím823,53 %23,53 %  
rozhodně nesouhlasím617,65 %17,65 %  

Graf

6. Mám problém s dopravou, neměl/a bych se do školy jak dopravit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně nesouhlasím1852,94 %52,94 %  
nesouhlasím1544,12 %44,12 %  
souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

7. Mé dosavadní vzdělání je dostačující.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1235,29 %35,29 %  
nesouhlasím1235,29 %35,29 %  
rozhodně nesouhlasím617,65 %17,65 %  
rozhodně souhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

8. Mám špatné zkušenosti se školou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1750 %50 %  
rozhodně nesouhlasím720,59 %20,59 %  
souhlasím617,65 %17,65 %  
rozhodně souhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

9. Nemám dostatek informací o vhodných studijních oborech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1647,06 %47,06 %  
rozhodně nesouhlasím823,53 %23,53 %  
souhlasím617,65 %17,65 %  
rozhodně souhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

10. Mám hodně zájmů, takže na další vzdělávací aktivity nemám čas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1750 %50 %  
souhlasím823,53 %23,53 %  
rozhodně nesouhlasím617,65 %17,65 %  
rozhodně souhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

11. Nemohu se účastnit vzdělávání ze zdravotních důvodů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně nesouhlasím2264,71 %64,71 %  
nesouhlasím926,47 %26,47 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
rozhodně souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

12. Dnešní kvalita škol je poměrně nízká.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1544,12 %44,12 %  
souhlasím823,53 %23,53 %  
rozhodně nesouhlasím720,59 %20,59 %  
rozhodně souhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

13. Zaměstnavatel mě neuvolní z práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1132,35 %32,35 %  
rozhodně nesouhlasím1029,41 %29,41 %  
nesouhlasím720,59 %20,59 %  
rozhodně souhlasím617,65 %17,65 %  

Graf

14. Formální vzdělávání (ve škole) je náročné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1338,24 %38,24 %  
nesouhlasím1132,35 %32,35 %  
rozhodně nesouhlasím617,65 %17,65 %  
rozhodně souhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

15. Od studia mě odrazuje obtížnost (existence) přijímacího řízení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1235,29 %35,29 %  
nesouhlasím1029,41 %29,41 %  
rozhodně souhlasím617,65 %17,65 %  
rozhodně nesouhlasím617,65 %17,65 %  

Graf

16. Nemám dostatečnou podporu ze strany rodiny/partnera.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1750 %50 %  
rozhodně nesouhlasím1235,29 %35,29 %  
souhlasím38,82 %8,82 %  
rozhodně souhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

17. Na studium jsem příliš starý/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1338,24 %38,24 %  
rozhodně nesouhlasím1338,24 %38,24 %  
souhlasím617,65 %17,65 %  
rozhodně souhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

18. Nechce se mi se vzdělávat, jsem pohodlný/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1852,94 %52,94 %  
rozhodně nesouhlasím720,59 %20,59 %  
souhlasím514,71 %14,71 %  
rozhodně souhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

19. Mám obavy, že se zavede školné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím1235,29 %35,29 %  
nesouhlasím1132,35 %32,35 %  
souhlasím720,59 %20,59 %  
rozhodně nesouhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

20. Neumím používat nové technologie, potřebné pro studium (elektronická komunikace, internet, tvorba prezentací,…).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně nesouhlasím2264,71 %64,71 %  
nesouhlasím926,47 %26,47 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
rozhodně souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

21. Neexistuje dostatek studijních oborů v kombinované/distanční (dálkové) formě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1132,35 %32,35 %  
nesouhlasím1132,35 %32,35 %  
rozhodně souhlasím720,59 %20,59 %  
rozhodně nesouhlasím514,71 %14,71 %  

Graf

22. Vysoké školy jsou zaměřeny příliš teoreticky, chybí praxe.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1852,94 %52,94 %  
rozhodně souhlasím823,53 %23,53 %  
nesouhlasím720,59 %20,59 %  
rozhodně nesouhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

23. Na studium mi nezbývá čas, kvůli péči o rodinu, domácnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1132,35 %32,35 %  
souhlasím1132,35 %32,35 %  
rozhodně nesouhlasím823,53 %23,53 %  
rozhodně souhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

24. Uveďte, prosím, další bariéry, které Vám znemožňují studium na vysoké škole:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Finanční rozpočet naší rodiny, silný ročník a málo vypsaných míst

Jinam to nenapíšu :-) Momentálně studuji stejný obor, ale na UJAK v Praze. Při MD a nyní při zaměstnání. Při odpovědích jsem však vycházela ze situace, která byla před studiem.

motivace

nejsou žádné bariéry, vysokou školu považuji za ztrátu času, nikdy bych neobětovala pět nebo více let života, na to je život příliš krátký

nesnáším učení a zatím jsem nenašla obor, který by mě natolik bavil a byl dálkovou formou, abych se donutila k učení

peníze

potřebné znalosti získám snadněji a ve vyšší kvalitě jinde

práce v zahraničí

Studium mi neumožňují dvě malé děti 3 roky a 7 měsíců a i to, že si chceme ještě v průběhu cca 3 let pořídit další. Kdo by se o ně staral, když partner pracuje??

Vysoké školy v ČR dnes již nemají žádnou úroveň a navíc chybí distanční obory, kde bych do školy chodil pouze na zkoušky. Obory jako je ekonomie se dají dobře studovat i distančně (webináře atd), aniž bych musel stále chodit do školy. V současné době nemám možnost kvůli práci managera, nestíhám chodit ještě k tomu do školy, ačkoli bych ji zvládl bez problémů.

25. Uveďte, prosím, jaké je Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2985,29 %85,29 %  
Muž514,71 %14,71 %  

Graf

26. Kolik je Vám let:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21411,76 %11,76 %  
2638,82 %8,82 %  
2738,82 %8,82 %  
3638,82 %8,82 %  
2025,88 %5,88 %  
3525,88 %5,88 %  
2425,88 %5,88 %  
2525,88 %5,88 %  
1825,88 %5,88 %  
2225,88 %5,88 %  
2325,88 %5,88 %  
ostatní odpovědi 55
38
46
41
32, k dalsi otazce - mam Mgr titul, v dotazniku tato moznost chybi.
19
28
720,59 %20,59 % 

Graf

27. Uveďte, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ1647,06 %47,06 %  
VŠ - Bc1029,41 %29,41 %  
Gymnázium720,59 %20,59 %  
SOU s maturitou12,94 %2,94 %  

Graf

28. Uveďte, prosím, Váš zaměstnanecký status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec2161,76 %61,76 %  
Student617,65 %17,65 %  
Nezaměstnaný38,82 %8,82 %  
Podnikatel38,82 %8,82 %  
Na mateřské dovolené12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hlavačková, A.Proč nestudujete vysokou školu? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://proc-nestudujete-vysokou-sko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.