Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proč studuji (Postoje ke vzdělávání)

Proč studuji (Postoje ke vzdělávání)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Matyášová
Šetření:23. 06. 2011 - 24. 06. 2011
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento krátký dotazník je určen pro studenty VŠ a týká se jejich postojů ke škole a vzdělávání. 

Odpovědi respondentů

1. Profesoři působící na škole jsou špičkoví odborníci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7057,38 %57,38 %  
spíše nesouhlasím2117,21 %17,21 %  
souhlasím1814,75 %14,75 %  
nevím119,02 %9,02 %  
nesouhlasím21,64 %1,64 %  

Graf

2. Škola celkově mě stimuluje k seberealizaci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5141,8 %41,8 %  
souhlasím2520,49 %20,49 %  
spíše nesouhlasím2520,49 %20,49 %  
nevím1814,75 %14,75 %  
nesouhlasím32,46 %2,46 %  

Graf

3. Díky škole mám přístup k informacím, které mě zajímají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5847,54 %47,54 %  
souhlasím4637,7 %37,7 %  
spíše nesouhlasím97,38 %7,38 %  
nesouhlasím64,92 %4,92 %  
nevím32,46 %2,46 %  

Graf

4. Díky škole můžu poznat lidi s podobnými zájmy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6150 %50 %  
spíše souhlasím3427,87 %27,87 %  
spíše nesouhlasím1310,66 %10,66 %  
nevím86,56 %6,56 %  
nesouhlasím64,92 %4,92 %  

Graf

5. Studium nepovažuji za příliš podstatné pro život.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7460,66 %60,66 %  
spíše nesouhlasím3226,23 %26,23 %  
spíše souhlasím97,38 %7,38 %  
nevím54,1 %4,1 %  
souhlasím21,64 %1,64 %  

Graf

6. Na škole jsem jen proto, abych získal/a titul.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4032,79 %32,79 %  
spíše nesouhlasím3730,33 %30,33 %  
spíše souhlasím2822,95 %22,95 %  
souhlasím129,84 %9,84 %  
nevím54,1 %4,1 %  

Graf

7. Na škole jsem proto, abych nemusel/a být plně ekonomicky aktivní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5746,72 %46,72 %  
spíše nesouhlasím3024,59 %24,59 %  
spíše souhlasím2016,39 %16,39 %  
souhlasím86,56 %6,56 %  
nevím75,74 %5,74 %  

Graf

8. Studuji jen kvůli sobě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5545,08 %45,08 %  
spíše souhlasím4234,43 %34,43 %  
spíše nesouhlasím1613,11 %13,11 %  
nevím54,1 %4,1 %  
nesouhlasím43,28 %3,28 %  

Graf

9. Studuji jen kvůli rodičům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7057,38 %57,38 %  
spíše nesouhlasím3831,15 %31,15 %  
spíše souhlasím75,74 %5,74 %  
nevím64,92 %4,92 %  
souhlasím10,82 %0,82 %  

Graf

10. Myslím si, že po vystudování snadno najdu uplatnění.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4133,61 %33,61 %  
spíše souhlasím3125,41 %25,41 %  
spíše nesouhlasím2419,67 %19,67 %  
souhlasím1915,57 %15,57 %  
nesouhlasím75,74 %5,74 %  

Graf

11. Myslím si, že po vystudování najdu dobře placené zaměstnání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3629,51 %29,51 %  
nevím3226,23 %26,23 %  
spíše nesouhlasím3024,59 %24,59 %  
nesouhlasím1310,66 %10,66 %  
souhlasím119,02 %9,02 %  

Graf

12. Studuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní a společenské vědy6553,28 %53,28 %  
přírodovědné a technické vědy5746,72 %46,72 %  

Graf

13. Můj věk je:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
214436,07 %36,07 %  
222117,21 %17,21 %  
201713,93 %13,93 %  
2375,74 %5,74 %  
2464,92 %4,92 %  
1754,1 %4,1 %  
2643,28 %3,28 %  
1643,28 %3,28 %  
1932,46 %2,46 %  
2732,46 %2,46 %  
ostatní odpovědi 25
30
33
29
15
18
86,56 %6,56 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.41
Minimum:17
Maximum:27
Variační rozpětí:10
Rozptyl:3.25
Směrodatná odchylka:1.8
Medián:21
Modus:21

Graf

14. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8468,85 %68,85 %  
muž3831,15 %31,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Studium nepovažuji za příliš podstatné pro život.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 2. Škola celkově mě stimuluje k seberealizaci.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Profesoři působící na škole jsou špičkoví odborníci.

2. Škola celkově mě stimuluje k seberealizaci.

3. Díky škole mám přístup k informacím, které mě zajímají.

4. Díky škole můžu poznat lidi s podobnými zájmy.

5. Studium nepovažuji za příliš podstatné pro život.

6. Na škole jsem jen proto, abych získal/a titul.

7. Na škole jsem proto, abych nemusel/a být plně ekonomicky aktivní.

8. Studuji jen kvůli sobě.

9. Studuji jen kvůli rodičům.

10. Myslím si, že po vystudování snadno najdu uplatnění.

11. Myslím si, že po vystudování najdu dobře placené zaměstnání.

12. Studuji:

13. Můj věk je:

14. Jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Profesoři působící na škole jsou špičkoví odborníci.

2. Škola celkově mě stimuluje k seberealizaci.

3. Díky škole mám přístup k informacím, které mě zajímají.

4. Díky škole můžu poznat lidi s podobnými zájmy.

5. Studium nepovažuji za příliš podstatné pro život.

6. Na škole jsem jen proto, abych získal/a titul.

7. Na škole jsem proto, abych nemusel/a být plně ekonomicky aktivní.

8. Studuji jen kvůli sobě.

9. Studuji jen kvůli rodičům.

10. Myslím si, že po vystudování snadno najdu uplatnění.

11. Myslím si, že po vystudování najdu dobře placené zaměstnání.

12. Studuji:

13. Můj věk je:

14. Jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matyášová, L.Proč studuji (Postoje ke vzdělávání) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://proc-studuji-postoje-ke-vzde.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.