Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proč v dnešní elektronické době používáme papírové faktury?

Proč v dnešní elektronické době používáme papírové faktury?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Černý
Šetření:13. 01. 2012 - 12. 02. 2012
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):12 / 6.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Napadla vás někdy otázka "Proč společnosti využívají e-mail a složité počítačové programy pro vedení účetnictví, ale faktury posílají a přijímají v papírové podobě?"

 

Mě ano a proto jsem si vybral téma závěrečné práce "Model implementace a analýza přínosů elektronické fakturace" v rámci studia na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity a tímto dotazníkem bych si mmj. rád ověřil některé skutečnosti.

 

Veškerá data jsou anonymní.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Využíváte ve vaší společnosti elektronickou fakturaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1659,26 %59,26 %  
ano1140,74 %40,74 %  

Graf

2. Kolik přibližně VYSTAVÍTE faktur celkem za rok?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50212,5 %7,41 %  
2016,25 %3,7 %  
1516,25 %3,7 %  
20016,25 %3,7 %  
25016,25 %3,7 %  
8016,25 %3,7 %  
500016,25 %3,7 %  
100016,25 %3,7 %  
516,25 %3,7 %  
1016,25 %3,7 %  
ostatní odpovědi 900
1
100
215
1500
531,25 %18,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:313.93
Minimum:5
Maximum:1500
Variační rozpětí:1495
Rozptyl:219319.92
Směrodatná odchylka:468.32
Medián:90
Modus:50

Graf

3. Kolik přibližně DOSTANETE faktur celkem za rok?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50425 %14,81 %  
150016,25 %3,7 %  
40016,25 %3,7 %  
4516,25 %3,7 %  
1000016,25 %3,7 %  
10016,25 %3,7 %  
1216,25 %3,7 %  
516,25 %3,7 %  
95016,25 %3,7 %  
216,25 %3,7 %  
ostatní odpovědi 30
20
1000
318,75 %11,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:304.43
Minimum:5
Maximum:1500
Variační rozpětí:1495
Rozptyl:233732.26
Směrodatná odchylka:483.46
Medián:50
Modus:50

Graf

4. V jakém formátu primárně vytváříte e-faktury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PDF654,55 %22,22 %  
papírové faktury - e-faktury jen přijímáme, ale nevystavujeme327,27 %11,11 %  
XML327,27 %11,11 %  
tabulka či dokument MS Office (XLS, DOC)19,09 %3,7 %  

Graf

5. Kolik přibližně VYSTAVÍTE faktur celkem za rok?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28001218,18 %7,41 %  
2000218,18 %7,41 %  
15019,09 %3,7 %  
2300119,09 %3,7 %  
1000019,09 %3,7 %  
20019,09 %3,7 %  
2519,09 %3,7 %  
500019,09 %3,7 %  
5000019,09 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:10928.11
Minimum:150
Maximum:28001
Variační rozpětí:27851
Rozptyl:144425998.86
Směrodatná odchylka:12017.74
Medián:5000
Modus:28001

Graf

6. Kolik % z vystavených faktur je elektronických?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5327,27 %11,11 %  
0218,18 %7,41 %  
5019,09 %3,7 %  
4519,09 %3,7 %  
10019,09 %3,7 %  
9919,09 %3,7 %  
2019,09 %3,7 %  
8019,09 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.33
Minimum:0
Maximum:99
Variační rozpětí:99
Rozptyl:1324
Směrodatná odchylka:36.39
Medián:20
Modus:5

Graf

7. V jakém formátu primárně DOSTÁVÁTE e-faktury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PDF872,73 %29,63 %  
papírové faktury - e-faktury jen přijímáme, ale nevystavujeme218,18 %7,41 %  
tabulka či dokument MS Office (XLS, DOC)19,09 %3,7 %  

Graf

8. Kolik přibližně DOSTANETE faktur celkem za rok?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501218,18 %7,41 %  
2000218,18 %7,41 %  
1000218,18 %7,41 %  
12019,09 %3,7 %  
50219,09 %3,7 %  
50019,09 %3,7 %  
5019,09 %3,7 %  
12000019,09 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:902.67
Minimum:120
Maximum:2000
Variační rozpětí:1880
Rozptyl:460642.75
Směrodatná odchylka:678.71
Medián:502
Modus:501

Graf

9. Kolik % z došlých faktur je elektronických?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1218,18 %7,41 %  
80218,18 %7,41 %  
319,09 %3,7 %  
519,09 %3,7 %  
3019,09 %3,7 %  
1019,09 %3,7 %  
9919,09 %3,7 %  
6019,09 %3,7 %  
5019,09 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.44
Minimum:1
Maximum:80
Variační rozpětí:79
Rozptyl:1078.53
Směrodatná odchylka:32.84
Medián:30
Modus:1

Graf

10. Využíváte ve vaší společnosti elektronický podpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1970,37 %70,37 %  
ano829,63 %29,63 %  

Graf

11. K jakému účelu nejčastěji využíváte elektronický podpis (zvolte i více možností)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpis jiných dokumentů (např. pro komunikaci se státní správou)562,5 %18,52 %  
podpis smluv450 %14,81 %  
podpis účetních dokladů, faktur450 %14,81 %  
podpis emailů337,5 %11,11 %  
jiný225 %7,41 %  

Graf

12. Počet zaměstnanců ve vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-101037,04 %37,04 %  
11-50725,93 %25,93 %  
251-500414,81 %14,81 %  
více než 500414,81 %14,81 %  
51-25027,41 %7,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černý, M.Proč v dnešní elektronické době používáme papírové faktury? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://proc-v-dnesni-elektronicke-d.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.