Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proces delegování- manažer

Proces delegování- manažer

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Myšák
Šetření:16. 03. 2011 - 24. 03. 2011
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Správné delegování činností je jednou z efektivních řídících metod vedoucích pracovníků. Hospodářská situace firmy se často odráží úroveň delegování. Pokud jsou řídící pracovníci schopni činnosti a odpovědnost správně delegovat a předávat, firma často prosperuje.
Rozhodnutí komu a co delegovat patří k nejdůležitějším činnostem manažera. Následná motivace a podpora zaměstnanců je také jednou z důležitých pesonálních činností manažera.
Na základě tohoto dotazníku bude zmapován proces delegování ve firmě Incoczech Travel Prague a.s. , prostředníctvím odpovědí vedoucích pracovníků. Bude zjištěno jak se vedoucím pracovníkům daři delegovat a co by se teoreticky mohlo změnit na chodu firmy.

Odpovědi respondentů

1. V čem dle Vás spočívá výhoda delegováni?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Možnost uvolnit si ruce a mít čas na přemýšlení a rozhodování

podávání úkolů

úspora času ved. prac. / při úspěšném splnění del. pracovník profesně i osobně roste, šance profilovat se

Úspora času, rozvoj podřízených, zainteresování podřízených do aktuálních problémů, motivace.

2. Co považujete za nevýhodu delegování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

neoblíbenost

O žádné nevím

Pokud je úkol delegován na nesprávné osoby, může být proveden nekvalitně. Nižší kontrola nad provedením úkolu.

prvotně nutná nejlépe průběžná kontrola plnění úkolu, nutná přesná formulace zadání

3. Využíváte procesu delegování ve firmě z důvodu úspory času na důležitější činnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
dle situace125 %25 %  
ne125 %25 %  

Graf

4. Řídíte se při výběru pracovníka, kterému chcete delegovat činnost, jeho odbornou kvalifikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela souhlasím250 %50 %  
Nevím125 %25 %  
Spíše nesouhlasím125 %25 %  

Graf

5. Jste přístupný/a k tomu, aby si Vaši podřízení zvyšovali svojí kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano zcela375 %75 %  
pouze pokud je to nezbytně nutné125 %25 %  

Graf

6. Jste jako manažer schopen(a) řádně objasnit a definovat delegovaný úkol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nedělá mi to problém375 %75 %  
občas musím pracovníkům vysvětlit pár nejasností125 %25 %  

Graf

7. Předáváte v delegovacím procesu i odpovědnost za splnění svěřených úkolů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano375 %75 %  
záleží na situaci125 %25 %  

Graf

8. Musíte kontrolovat vykonanou práci svých podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze pokud se jedná o úkoly, které jim svěřuji poprvé, či úkoly těžšího charakteru375 %75 %  
ano, kontroluji ji vždy125 %25 %  

Graf

9. Je podle Vás ve vaší firmě proces delegování dostačující a správně používaný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

10. Kdybyste měli možnost něco ve Vaší firmě změnit, třeba i radikálně, co by to bylo a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

morálka

To je dlouhodobý proces a už se na tom pracuje. Je třeba, aby každý přesně věděl co je jeho produktem, co všechno je náplní jeho práce, kdo je za co zodpovědný a za co přesně dostává peníze.

V současné době jsem na mateřské dovolené. Nemám k dispozici aktuální informace.

V současné době pracujeme na novém, pevném a konkrétním popisu prac. činnosti jednotlivých oddělení a osob, následně celkové struktury společnosti. Doposud tato struktura chyběla, na základě tohoto popisu předpokládám, že dojde ke změnám, odstraní se duplicita či se zvýší odpovědnost jednotlivých zaměstnanců a najdou se i nové časové zdroje pro další rozvoj společnosti.

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena250 %50 %  
muž250 %50 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 a více let250 %50 %  
18-30 let125 %25 %  
31-40 let 125 %25 %  

Graf

13. Jak dlouho působíte ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 8 let250 %50 %  
méně než rok125 %25 %  
4-7 let125 %25 %  

Graf

14. Jaké máte dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola375 %75 %  
Střední škola s maturitou 125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Myšák, J.Proces delegování- manažer (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://proces-delegovani-manazer.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.