Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proces delegování- podřízený

Proces delegování- podřízený

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Myšák
Šetření:16. 03. 2011 - 24. 03. 2011
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Správné delegování činností je jednou z efektivních řídících metod vedoucích pracovníků. Hospodářská situace firmy se často odráží úroveň delegování. Pokud jsou řídící pracovníci schopni činnosti a odpovědnost správně delegovat a předávat, firma často prosperuje.
Rozhodnutí komu a co delegovat patří k nejdůležitějším činnostem manažera. Následná motivace a podpora zaměstnanců je také jednou z důležitých pesonálních činností manažera.
Na základě tohoto dotazníku bude zmapován proces delegování ve firmě Incoczech Travel Prague a.s. , prostředníctvím odpovědí podřízených pracovníků. Bude zjištěno jak se podřízeným pracovníkům daří vykonávat delegovanou činnosti a co by se teoreticky mohlo změnit na chodu firmy.

Odpovědi respondentů

1. V čem spočívá výhoda delegování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

můžu úkol pojmout dle vlastního uvážení

Odlehčení práce vedoucích pracovníků od běžných problémů chodu firmy, které mohou zastat podřízení.

přesun úkolů

přesunutí méně příjemných povinností na druhou osobu

přesunutí povinností v časové tísni

Umožnění se vedoucím pracovníkům se věnovat koncepční práci a nezahlcovat se zbytečnostmi

úspora času, rozvrstvení úkolů,

V tom že se delegující nezblázní z množství práce, nemusí dělat rutinu a věnuje se práci, která odpovídá jeho zkušenostem a funkci/odpovědnosti ve firmě => větší efektivita resp. produktivita práce

2. Co považujete za jeho nevýhodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čas a zvolení podmínek na výběr delegované osoby

kontrola výsledku činnosti

musím to splnit za každou cenu,nevyfláknout se na to....dohlídne na to šéf

nepřehlodnost, problém s kontrolou

neustálá kontrola delegovaných činností

Pokud je delegování dobře nastaveno a kontrolováno bnemá nevýhody

Při dobře zorganizovánem delegování nejsou žádné nevýhody

rizika: nesprávný výklad nebo nespr. pochopopení delegované činnosti nevýhoda: čas nutný k vysvětlení delegované činosti a čas potřebný pro eventuální kontrolu

3. Při výběru vhodného pracovníka k delegování se nadřízený řídí odbornou kvalifikací pracovníka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím450 %50 %  
spíše nesouhlasím337,5 %37,5 %  
nevím112,5 %12,5 %  

Graf

4. Jste ochotni si kvůli své práci zvyšovat odbornou kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, samozřejmě562,5 %62,5 %  
ne, má kvalifikace je dostačující225 %25 %  
nevím, záleží na typu kvalifikace112,5 %12,5 %  

Graf

5. Je manažer schopen plně objasnit požadovaný cíl delegovaných úkolů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vždy vysvětlí vše naprosto přesně450 %50 %  
občas se vyskytne pár nejasností450 %50 %  

Graf

6. Jste schopni přebrat odpovědnost za splnění svěřených úkolů od nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na situaci562,5 %62,5 %  
rozhodně ano225 %25 %  
spíše ne112,5 %12,5 %  

Graf

7. Kontroluje manažer Vaší odvedenou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úkoly kontroluje jen vyjímečně450 %50 %  
pouze pokud byl zadán úkol nový či úkol těžšího charakteru337,5 %37,5 %  
ano, kontroluje ji vždy112,5 %12,5 %  

Graf

8. Je podle Vás ve vaší firmě proces delegování dostačující a správně používaný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste nejčastěji motivováni Vaším nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace finanční odměny a pochvaly337,5 %37,5 %  
zpravidla pochvalou225 %25 %  
d) nadřízený pracovník se mě nesnaží motivovat112,5 %12,5 %  
nadřízený pracovník se mě nesnaží motivovat112,5 %12,5 %  
finanční odměnou112,5 %12,5 %  

Graf

10. Kdybyste měli možnost něco ve vaší firmě změnit, třeba i radikálně, co by to bylo a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi dát větší prostor vzdělávání zaměstnanců-školení,kurzy

Není co měnit

nic

nic

Právě třeba proces delegování

v ně+kterých případech komunikaci, ale ne vždy je to problémem

v zásadě nic

zlepšení informovanosti mezi jednotlivými odděleními

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena562,5 %62,5 %  
muž337,5 %37,5 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40 let337,5 %37,5 %  
18-30 let337,5 %37,5 %  
41 a více let225 %25 %  

Graf

13. Jak dlouho působíte ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 8 let337,5 %37,5 %  
1-3 roky337,5 %37,5 %  
4-7 let225 %25 %  

Graf

14. Jaké máte dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola450 %50 %  
Střední škola s maturitou 337,5 %37,5 %  
Vyšší odborná škola112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (88,6 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Myšák, J.Proces delegování- podřízený (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://proces-delegovani-podrizeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.