Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proces delegování

Proces delegování

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olesja Davydenko
Šetření:22. 10. 2011 - 24. 10. 2011
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je součásti bakalářské práce na téma Proces delegování pravomocí. Je vytvořen za účelem zmapování postoje v procesu delegování z pohledu podřízeného.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Všechny otázky jsou povinné. Prčetěte si otázky pozorně, zamyslete se a odpověď "nevím" používejte pouze v případech, kdy to tak opravdu je.

Odpovědi respondentů

1. Jaký způsob komunikace ve firmě používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní1437,84 %37,84 %  
Telefonickou1335,14 %35,14 %  
Písemnou (elektronickou)1027,03 %27,03 %  

Graf

2. Funguje dle vašeho názoru přenos informací mezi členy týmu i v celé společnosti jak by měl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1745,95 %45,95 %  
spíše nesouhlasím1437,84 %37,84 %  
souhlasím25,41 %5,41 %  
nesouhlasím25,41 %5,41 %  
nevím25,41 %5,41 %  

Graf

3. Dostáváte často úkoly od svého nadřízeného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2567,57 %67,57 %  
ne1232,43 %32,43 %  

Graf

4. Je pro Vás přidělení úkolu známkou projevení důvěry ze strany vedoucího?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2464,86 %64,86 %  
ne1027,03 %27,03 %  
nevím38,11 %8,11 %  

Graf

5. Jaký druh odměny vás nejvíce motivuje pro splnění úkolu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí2567,57 %67,57 %  
Peníze821,62 %21,62 %  
Pochvala25,41 %5,41 %  
úspěch projektu12,7 %2,7 %  
Spokojenost klienta12,7 %2,7 %  

Graf

6. Deleguje dle vašeho názoru váš nadřízený úkoly spravedlivě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1643,24 %43,24 %  
souhlasím1129,73 %29,73 %  
nevím513,51 %13,51 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nesouhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

7. Myslíte si vždy, že jste ten pravý pro přidělení daného úkolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1643,24 %43,24 %  
souhlasím1232,43 %32,43 %  
nevím616,22 %16,22 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

8. Přiděluje Vám nadřízený zároveň pravomoce potřebné ke splnění úkolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1848,65 %48,65 %  
souhlasím1437,84 %37,84 %  
nesouhlasím410,81 %10,81 %  
spíše nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

9. Jsou ostatní vždy obeznámení s přidělenými pravomocemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2156,76 %56,76 %  
ne1643,24 %43,24 %  

Graf

10. Dostáváte od nadřízeného vždy potřebné informace ke splnění úkolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2259,46 %59,46 %  
souhlasím616,22 %16,22 %  
spíše nesouhlasím513,51 %13,51 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nevím12,7 %2,7 %  

Graf

11. Přijde Vám někdy, že úkol deleguje proto, že je mu nepříjemný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1129,73 %29,73 %  
nevím924,32 %24,32 %  
spíše souhlasím718,92 %18,92 %  
souhlasím718,92 %18,92 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

12. Máte pocit, že Vás váš vedoucí po přidělení úkolu stále kontroluje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1951,35 %51,35 %  
nesouhlasím616,22 %16,22 %  
spíše souhlasím616,22 %16,22 %  
nevím410,81 %10,81 %  
souhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

13. Můžete se na svého vedoucího obrátit kdykoliv potřebujete pomoci při plnění úkolu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1745,95 %45,95 %  
spíše souhlasím1540,54 %40,54 %  
nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nevím12,7 %2,7 %  
spíše nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-302978,38 %78,38 %  
31-45821,62 %21,62 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2259,46 %59,46 %  
Můž1540,54 %40,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Davydenko, O.Proces delegování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://proces-delegovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.