Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prodejna potravin ve Vašem okolí

Prodejna potravin ve Vašem okolí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:eliška zakouřilová
Šetření:17. 02. 2010 - 17. 03. 2010
Počet respondentů:384
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím najděte si chvilku na vyplnění krátkého dotazníku, který použiji ve své diplomové práci.

Předem děkuji :-)

 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit možnosti obyvatel ČR nakupovat potraviny v blízkém okolí svého bydliště a jejich případné naklonění myšlence otevřít si vlastní prodejnu potravin.

Odpovědi respondentů

1. Je ve Vašem blízkém okolí (do 2km) obchod s potravinami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO37998,7 %98,7 %  
NE51,3 %1,3 %  

Graf

2. Jedná se např. o večerku / tabák / benzínovou pumpu, která má omezený sortiment (např. nenabízí ovoce a zeleninu, mléčné výrobky ...apod.)? (v případě více prodejen ve Vašem okolí, jedná se POUZE o takovéto typy prodejen?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29678,1 %77,08 %  
ano8321,9 %21,61 %  

Graf

3. Jsem nakloněn/na myšlence otevřít si vlastní prodejnu potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [SOUHLASÍMotázka č. 4, SPÍŠE SOUHLASÍMotázka č. 4, SPÍŠE NESOUHLASÍMotázka č. 5, NESOUHLASÍMotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NESOUHLASÍM29476,56 %76,56 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM7218,75 %18,75 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM153,91 %3,91 %  
SOUHLASÍM30,78 %0,78 %  

Graf

4. Využil/a byste nabídku poradenství, finanční pomoci (leasing apod.), spoluúčasti na zařízení prodejny apod.? (za příslib určitou dobu nakupovat určité procento zboží v prodejnách Makro)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím633,33 %1,56 %  
nevím316,67 %0,78 %  
souhlasím316,67 %0,78 %  
spíše souhlasím316,67 %0,78 %  
spíše nesouhlasím316,67 %0,78 %  

Graf

5. Kdybyste měl/a možnost získat finanční pomoc při zařizování prodejny, odborné poradenství adpod. - uvažoval/a byste o otevření vlastní prodejny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím18951,64 %49,22 %  
spíše nesouhlasím8222,4 %21,35 %  
nevím5715,57 %14,84 %  
spíše souhlasím328,74 %8,33 %  
souhlasím61,64 %1,56 %  

Graf

6. Máte v současné době zaměstnání na plný úvazek nebo jste studentem/kou denního studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO21656,25 %56,25 %  
NE (nezaměstnaný/ná, student/ka jiné než denní formy studia, na mateřské dovolené, pracující na částečný úvazek, v invalidním důchodu, pečující o závislou osobu, ...apod.)16743,49 %43,49 %  
NE (nezaměstnaný/ná, student/ka jiné než denní formy studia, na mateřské dovolené, pracující na částečný úvazek, v invalidním důchodu, pečující o závislou osobu, ...apod.)10,26 %0,26 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 3517846,35 %46,35 %  
do 25ti16743,49 %43,49 %  
36 - 50266,77 %6,77 %  
51a více133,39 %3,39 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17946,61 %46,61 %  
VŠ (magisterské studium)9925,78 %25,78 %  
VOŠ nebo Bc.8221,35 %21,35 %  
246,25 %6,25 %  

Graf

9. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á bezdětný/á19149,74 %49,74 %  
ženatý/vdaná s dítětem / dětmi12632,81 %32,81 %  
ženatý/vdaná bezdětný/á4812,5 %12,5 %  
svobodný/á s dítětem / dětmi194,95 %4,95 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA32484,38 %84,38 %  
MUŽ6015,63 %15,63 %  

Graf

11. Jaké je místo Vašeho bydliště? (Prosím vyberte odpověď, která se nejvíce blíží skutečnosti.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
centrum nebo širší centrum města11028,65 %28,65 %  
obec (venkov, tj. ne satelitní městečko v blízkosti většího města)10026,04 %26,04 %  
sídliště9223,96 %23,96 %  
okraj města (ale nejedná se o sídliště)6717,45 %17,45 %  
satelitní městečko153,91 %3,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaký je Váš věk?

  • odpověď do 25ti:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš rodinný stav?

  • odpověď svobodný/á bezdětný/á:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je ve Vašem blízkém okolí (do 2km) obchod s potravinami?

2. Jedná se např. o večerku / tabák / benzínovou pumpu, která má omezený sortiment (např. nenabízí ovoce a zeleninu, mléčné výrobky ...apod.)? (v případě více prodejen ve Vašem okolí, jedná se POUZE o takovéto typy prodejen?)

3. Jsem nakloněn/na myšlence otevřít si vlastní prodejnu potravin?

5. Kdybyste měl/a možnost získat finanční pomoc při zařizování prodejny, odborné poradenství adpod. - uvažoval/a byste o otevření vlastní prodejny?

6. Máte v současné době zaměstnání na plný úvazek nebo jste studentem/kou denního studia?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš rodinný stav?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaké je místo Vašeho bydliště? (Prosím vyberte odpověď, která se nejvíce blíží skutečnosti.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je ve Vašem blízkém okolí (do 2km) obchod s potravinami?

2. Jedná se např. o večerku / tabák / benzínovou pumpu, která má omezený sortiment (např. nenabízí ovoce a zeleninu, mléčné výrobky ...apod.)? (v případě více prodejen ve Vašem okolí, jedná se POUZE o takovéto typy prodejen?)

3. Jsem nakloněn/na myšlence otevřít si vlastní prodejnu potravin?

5. Kdybyste měl/a možnost získat finanční pomoc při zařizování prodejny, odborné poradenství adpod. - uvažoval/a byste o otevření vlastní prodejny?

6. Máte v současné době zaměstnání na plný úvazek nebo jste studentem/kou denního studia?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaký je Váš rodinný stav?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaké je místo Vašeho bydliště? (Prosím vyberte odpověď, která se nejvíce blíží skutečnosti.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

zakouřilová, e.Prodejna potravin ve Vašem okolí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prodejna-potravin-ve-vasem-okoli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.