Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prodloužení metra A

Prodloužení metra A

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Vopička
Šetření:30. 03. 2013 - 14. 04. 2013
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentem Vysoké školy obchodní v Praze a rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, který bude součástí mé Bakalářské práce na téma Analýza vývoje dopravní infrastruktury v Praze. Dotazník je určen obyvatelům města Prahy, kteří mají svůj názor na novou dostavbu metra A. Je anonymní a jeho výstup bude určen k účelům mé práce.

Děkuji za Váš čas, Bc. Petr Vopička

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je nutné protáhnou metro A při současné verzi výstavby až na letiště Václava Havla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8863,31 %63,31 %  
ne2719,42 %19,42 %  
nevím2417,27 %17,27 %  

Graf

2. Chtěli byste na letiště Václava Havla jezdit raději rychlodráhou nebo metrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metro10273,38 %73,38 %  
Rychlodráha3726,62 %26,62 %  

Graf

3. Kam byste chtěli aby metro A vedlo dál od nemocnice Motol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letiště Václava Havla8661,87 %61,87 %  
Sídliště Řepy a Zličín s propojením s metrem B3424,46 %24,46 %  
Nemělo by pokračovat128,63 %8,63 %  
je mi to jedno21,44 %1,44 %  
klidně obojí 10,72 %0,72 %  
Za Motolem by se metro mělo dělit, jedna linka na Ruzyni a druhá přes Řepy na přestup na Stodůlkách a potom konečná Západní město 10,72 %0,72 %  
Letiště i ZLičín.10,72 %0,72 %  
Letiště Ruzyně10,72 %0,72 %  
nevím10,72 %0,72 %  

Graf

4. Myslíte si, že je současné dopravní spojení Prahy a letiště Václava Havla dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nedostatečné5237,41 %37,41 %  
Spíše dostatečné4330,94 %30,94 %  
Ne, je nedostatečné2618,71 %18,71 %  
Ano, je dostatečné128,63 %8,63 %  
nevim21,44 %1,44 %  
nedovedu posoudit10,72 %0,72 %  
hlavně je obraz kazen taxikářským ritem10,72 %0,72 %  
nevím o současném spojení nic konkrétního, nemohu posoudit10,72 %0,72 %  
nevím jaké jsou spojení10,72 %0,72 %  

Graf

5. Myslíte si, že letiště Václava Havla potřebuje reprezentativní dopravní spoj s centrem Prahy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10676,26 %76,26 %  
nevím1913,67 %13,67 %  
ne1410,07 %10,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je nutné protáhnou metro A při současné verzi výstavby až na letiště Václava Havla?

2. Chtěli byste na letiště Václava Havla jezdit raději rychlodráhou nebo metrem?

3. Kam byste chtěli aby metro A vedlo dál od nemocnice Motol?

4. Myslíte si, že je současné dopravní spojení Prahy a letiště Václava Havla dostatečné?

5. Myslíte si, že letiště Václava Havla potřebuje reprezentativní dopravní spoj s centrem Prahy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je nutné protáhnou metro A při současné verzi výstavby až na letiště Václava Havla?

2. Chtěli byste na letiště Václava Havla jezdit raději rychlodráhou nebo metrem?

3. Kam byste chtěli aby metro A vedlo dál od nemocnice Motol?

4. Myslíte si, že je současné dopravní spojení Prahy a letiště Václava Havla dostatečné?

5. Myslíte si, že letiště Václava Havla potřebuje reprezentativní dopravní spoj s centrem Prahy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vopička, P.Prodloužení metra A (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prodlouzeni-metra-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.