Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Produkce odpadů v domácnostech

Produkce odpadů v domácnostech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:eva mrlíková
Šetření:22. 03. 2013 - 29. 03. 2013
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o vyplnění mého dotazníku ohledně odpadového hospodářství v obcích ČR.

Nasbíraná data použiji jako podklad k mé diplomové práci.

 

Předem vám děkuji a přeji hezký den

 

Eva Mrlíková

Odpovědi respondentů

1. POHLAVÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11075,86 %75,86 %  
Muž3524,14 %24,14 %  

Graf

2. VĚK

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-317551,72 %51,72 %  
64 +2315,86 %15,86 %  
48-632315,86 %15,86 %  
32-472315,86 %15,86 %  
0-1510,69 %0,69 %  

Graf

3. BYDLIŠTĚ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bytový dům7652,41 %52,41 %  
Rodinný dům6645,52 %45,52 %  
Jiné32,07 %2,07 %  

Graf

4. VZDĚLÁNÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7551,72 %51,72 %  
Středoškolské s maturitou4732,41 %32,41 %  
Středoškolské128,28 %8,28 %  
Vyšší odborná škola96,21 %6,21 %  
Základní21,38 %1,38 %  

Graf

5. TŘÍDÍTE ODPAD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13492,41 %92,41 %  
Ne117,59 %7,59 %  

Graf

6. POKUD TŘÍDÍTE ODPAD - JAKÝ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír12687,5 %86,9 %  
Sklo11881,94 %81,38 %  
Plast-11277,78 %77,24 %  
PET10572,92 %72,41 %  
Drobné elektro zařízení7350,69 %50,34 %  
Tetrapak5135,42 %35,17 %  
Textil5034,72 %34,48 %  
Bio odpad4732,64 %32,41 %  
Kovy4329,86 %29,66 %  
Jiné106,94 %6,9 %  

Graf

7. PLATÍTE ZA ODPAD MÍSTNÍM POPLATKEM, DLE ZÁKONA O ODPADECH ČI SMLUVNÍ FORMOU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Místním poplatkem7753,1 %53,1 %  
Nevím4027,59 %27,59 %  
Dle zákona o odpadech2517,24 %17,24 %  
Smluvní formou32,07 %2,07 %  

Graf

8. KOLIK PLATÍTE ROČNĚ ZA ODPAD ZA 1 OSOBU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
400-700 Kč8256,55 %56,55 %  
Nevím4531,03 %31,03 %  
více než 700 Kč1812,41 %12,41 %  

Graf

9. JAK DALEKO OD DOMU MÁTE POPELNICE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 100m8055,17 %55,17 %  
200- 400m5336,55 %36,55 %  
Více než 500m106,9 %6,9 %  
Nevím21,38 %1,38 %  

Graf

10. KOLIK SI MYSLÍTE, ŽE VYPRODUKUJETE SMĚSNÉHO ODPADU ZA ROK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
400 Kg9464,83 %64,83 %  
50 Kg3121,38 %21,38 %  
1000 Kg2013,79 %13,79 %  

Graf

11. ZAJÍMÁ VÁS, CO SE PO VYVEZENÍ STANE S ODPADEM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9364,14 %64,14 %  
Ne3322,76 %22,76 %  
Nevím1913,1 %13,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. BYDLIŠTĚ

  • odpověď Rodinný dům:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 500m na otázku 9. JAK DALEKO OD DOMU MÁTE POPELNICE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. POHLAVÍ

2. VĚK

3. BYDLIŠTĚ

4. VZDĚLÁNÍ

5. TŘÍDÍTE ODPAD?

6. POKUD TŘÍDÍTE ODPAD - JAKÝ?

7. PLATÍTE ZA ODPAD MÍSTNÍM POPLATKEM, DLE ZÁKONA O ODPADECH ČI SMLUVNÍ FORMOU?

8. KOLIK PLATÍTE ROČNĚ ZA ODPAD ZA 1 OSOBU?

9. JAK DALEKO OD DOMU MÁTE POPELNICE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?

10. KOLIK SI MYSLÍTE, ŽE VYPRODUKUJETE SMĚSNÉHO ODPADU ZA ROK?

11. ZAJÍMÁ VÁS, CO SE PO VYVEZENÍ STANE S ODPADEM?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. POHLAVÍ

2. VĚK

3. BYDLIŠTĚ

4. VZDĚLÁNÍ

5. TŘÍDÍTE ODPAD?

6. POKUD TŘÍDÍTE ODPAD - JAKÝ?

7. PLATÍTE ZA ODPAD MÍSTNÍM POPLATKEM, DLE ZÁKONA O ODPADECH ČI SMLUVNÍ FORMOU?

8. KOLIK PLATÍTE ROČNĚ ZA ODPAD ZA 1 OSOBU?

9. JAK DALEKO OD DOMU MÁTE POPELNICE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?

10. KOLIK SI MYSLÍTE, ŽE VYPRODUKUJETE SMĚSNÉHO ODPADU ZA ROK?

11. ZAJÍMÁ VÁS, CO SE PO VYVEZENÍ STANE S ODPADEM?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

mrlíková, e.Produkce odpadů v domácnostech (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://produkce-odpadu-v-domacnoste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.