Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Produkty zdravé výživy

Produkty zdravé výživy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Beránková
Šetření:02. 04. 2012 - 10. 04. 2012
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako podklad k mé bakalářské práci na téma "Charakteristika poptávky po produktech zdravé výživy", kde mám na mysli výrobky jako je např. TOFU, SEITAN,SOJOVÉ PRODUKTY (SALÁMY, POMAZÁNKY), MUSLI TYČINKY apod. 

Předem Vám moc děkuji za věnovaný čas.

                                                                                                     Alena Beránková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8675,44 %75,44 %  
muž2824,56 %24,56 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221614,04 %14,04 %  
25108,77 %8,77 %  
2197,89 %7,89 %  
2387,02 %7,02 %  
2687,02 %7,02 %  
2487,02 %7,02 %  
2065,26 %5,26 %  
2832,63 %2,63 %  
2932,63 %2,63 %  
4232,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi 30
15
27
32
35
36
37
31
34
57
51
69
48
45
44
55
39
41
52
47
17
19
46
50
83
18
16
60
38
4035,09 %35,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.73
Minimum:18
Maximum:52
Variační rozpětí:34
Rozptyl:65.52
Směrodatná odchylka:8.09
Medián:25
Modus:22

Graf

3. Produkty zdravé výživy se ve Vašem jídelníčku vyskytují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně7565,79 %65,79 %  
výjimečně3833,33 %33,33 %  
nikdy10,88 %0,88 %  

Graf

4. Pokud konzumujete produkty zdravé výživy, dopřáváte si zároveň nezdravé pokrmy např. ve fastfoodech apod.?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6560,75 %57,02 %  
ne4239,25 %36,84 %  

Graf

5. Co by Vás vedlo k nakupování produktů zdravé výživy nebo jeho zvýšení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížení ceny jejich vzhledem k ostatním potravinám6355,26 %55,26 %  
větší dostupnost v běžných obchodech5750 %50 %  
lepší chuťové a senzorické vlastnosti3631,58 %31,58 %  
pestřejší nabídka produktů zdravé výživy3631,58 %31,58 %  
zvýšení Vašeho příjmu2521,93 %21,93 %  

Graf

6. Znáte nějakého výrobce produktů zdravé výživy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8070,18 %70,18 %  
ne3429,82 %29,82 %  

Graf

7. V případě, že by byla v ČR zavedena tzv. hranolková daň (tj. daň, vztahující se na nezdravé potraviny), jak by to ovlivnilo Vaše spotřební chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádným způsobem, nezdravým potravinám se vyhýbám i nyní5245,61 %45,61 %  
žádným způsobem, stravoval/a bych se stejně jako doposud tj. např. i ve fastfoodu3127,19 %27,19 %  
takové opatření by mě vedlo k úvahám, zda by se mi nevyplatilo kupovat zdravé produkty a některé z nich bych zajisté vyzkoušel/a3127,19 %27,19 %  

Graf

8. Jste vegetarián či vegan?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10390,35 %90,35 %  
ano119,65 %9,65 %  

Graf

9. Dokážete si vybavit nějakou reklamu na jakýkoliv produkt zdravé výživy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5750 %50 %  
ano5750 %50 %  

Graf

10. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV reklama3660 %31,58 %  
reklama v tisku1423,33 %12,28 %  
reklama na internetu1016,67 %8,77 %  

Graf

11. Důvěřujete reklamám, které vyzdvihují výjimečné a zdraví prospěšné složení potravin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7666,67 %66,67 %  
nevím2622,81 %22,81 %  
ano1210,53 %10,53 %  

Graf

12. Nakupujete bio potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7464,91 %64,91 %  
ano4035,09 %35,09 %  

Graf

13. Kde převážně nakupujete produkty zdravé výživy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v běžných obchodech5548,25 %48,25 %  
ve specializovaných prodejnách4842,11 %42,11 %  
prostřednictvím internetu21,75 %1,75 %  
moc nenakupuji produkty zdravé výživy, ale když něco takového koupím, tak v speciálních prodejnách10,88 %0,88 %  
kde se dá...10,88 %0,88 %  
nekupuji10,88 %0,88 %  
nenakupuju10,88 %0,88 %  
mám vlastní zahradu a produkty z ní považuji za zdravou výživu, v obchodech ji nevyhledávám10,88 %0,88 %  
nikde10,88 %0,88 %  
v běžných obchodech i ve spec. prodejnách10,88 %0,88 %  
v běžných obchodech a na farmářských trzích10,88 %0,88 %  
nenakupujem, pestujeme :-)10,88 %0,88 %  

Graf

14. Provozujete nějakou sportovní aktivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas5447,37 %47,37 %  
ano, pravidelně4640,35 %40,35 %  
neprovozuji1412,28 %12,28 %  

Graf

15. Váš příjem momentálně považujete za:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podprůměrný5247,27 %45,61 %  
průměrný5045,45 %43,86 %  
nadprůměrný87,27 %7,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Dokážete si vybavit nějakou reklamu na jakýkoliv produkt zdravé výživy?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV reklama na otázku 10. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jedná?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklama v tisku na otázku 10. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jedná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Produkty zdravé výživy se ve Vašem jídelníčku vyskytují:

4. Pokud konzumujete produkty zdravé výživy, dopřáváte si zároveň nezdravé pokrmy např. ve fastfoodech apod.?

5. Co by Vás vedlo k nakupování produktů zdravé výživy nebo jeho zvýšení?

6. Znáte nějakého výrobce produktů zdravé výživy?

7. V případě, že by byla v ČR zavedena tzv. hranolková daň (tj. daň, vztahující se na nezdravé potraviny), jak by to ovlivnilo Vaše spotřební chování?

8. Jste vegetarián či vegan?

9. Dokážete si vybavit nějakou reklamu na jakýkoliv produkt zdravé výživy?

10. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jedná?

11. Důvěřujete reklamám, které vyzdvihují výjimečné a zdraví prospěšné složení potravin?

12. Nakupujete bio potraviny?

13. Kde převážně nakupujete produkty zdravé výživy?

14. Provozujete nějakou sportovní aktivitu?

15. Váš příjem momentálně považujete za:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Produkty zdravé výživy se ve Vašem jídelníčku vyskytují:

4. Pokud konzumujete produkty zdravé výživy, dopřáváte si zároveň nezdravé pokrmy např. ve fastfoodech apod.?

5. Co by Vás vedlo k nakupování produktů zdravé výživy nebo jeho zvýšení?

6. Znáte nějakého výrobce produktů zdravé výživy?

7. V případě, že by byla v ČR zavedena tzv. hranolková daň (tj. daň, vztahující se na nezdravé potraviny), jak by to ovlivnilo Vaše spotřební chování?

8. Jste vegetarián či vegan?

9. Dokážete si vybavit nějakou reklamu na jakýkoliv produkt zdravé výživy?

10. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jedná?

11. Důvěřujete reklamám, které vyzdvihují výjimečné a zdraví prospěšné složení potravin?

12. Nakupujete bio potraviny?

13. Kde převážně nakupujete produkty zdravé výživy?

14. Provozujete nějakou sportovní aktivitu?

15. Váš příjem momentálně považujete za:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beránková, A.Produkty zdravé výživy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://produkty-zdrave-vyzivy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.