Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Profesionální rodičovství jako alternativa ústavní péče

Profesionální rodičovství jako alternativa ústavní péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:JItka Čechová
Šetření:08. 04. 2014 - 13. 04. 2014
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spoluobčané,

jsem studentkou Sociální pedagogiky. V současné době pracuji na bakalářské práci 

s názvem „Profesionální rodičovství jako alternativa ústavní péče z pohledu veřejnosti“. 

Součástí mé bakalářské práce je výzkum, kterým bych ráda zjistila Vaše osobní postoje a 

názory týkající se náhradní výchovy, především pěstounské péče na přechodnou dobu neboli 

profesionální pěstounská péče.

Tato forma náhradní rodinné péče je poměrně nová, proto uvádím několik základních 

údajů pro objasnění a lepší porozumění této problematiky. Pro účely tohoto dotazníku 

považujeme profesionální pěstounskou péči (nazývána také profesionální rodičovství) za 

krátkodobé řešení krizové situace dítěte, o které se ze závažných důvodů nemohou či nechtějí 

starat jeho vlastní rodiče. Hlavní myšlenkou je vyhnout se ústavní péči, především u dětí 

nejmladších. Děti jsou umístěny do náhradní rodiny, než se vyřeší jejich situace a mohou 

být vráceny do původní rodiny nebo je pro ně nalezena rodina nová, která je přijme do 

trvalé péče. Profesionální rodina je tak připravena kdykoliv přijmout dítě v jakémkoliv věku 

(i novorozence), pečovat o něj (maximálně však jeden rok) a jakmile je pro dítě nalezeno 

vhodné řešení, předat je dál. 

Tímto Vás prosím o krátké zamyšlení a zodpovězení daných otázek. Děkuji za Vaši ochotu 

a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11688,55 %88,55 %  
Muž1511,45 %11,45 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 – 45 let7053,44 %53,44 %  
20 – 30 let4030,53 %30,53 %  
45 – 60 let1511,45 %11,45 %  
60 a více let53,82 %3,82 %  
Do 20 let10,76 %0,76 %  

Graf

3. Úroveň dosaženého vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5642,75 %42,75 %  
Vysokoškolské5038,17 %38,17 %  
Vyšší odborné1511,45 %11,45 %  
Střední bez maturity86,11 %6,11 %  
Základní21,53 %1,53 %  

Graf

4. Jste rodič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9370,99 %70,99 %  
Ne3829,01 %29,01 %  

Graf

5. Cítíte se dostatečně informováni o problematice náhradní výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6952,67 %52,67 %  
Spíše ano4131,3 %31,3 %  
Ne139,92 %9,92 %  
Ano86,11 %6,11 %  

Graf

6. Kde čerpáte informace o náhradní výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet9068,7 %68,7 %  
Televize4635,11 %35,11 %  
Denní tisk2418,32 %18,32 %  
Nemám informace2116,03 %16,03 %  
Škola1914,5 %14,5 %  
Odborné časopisy1712,98 %12,98 %  
Propagační materiály1712,98 %12,98 %  

Graf

7. Co si představíte pod pojmem náhradní výchova:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Adopce

adopce, vychovávat biologicky nevlastní dítě

Adoptivní rodiče/kteří nemají to štěstí mít vlastní/.

ako adoptivny rodic

bud to adobci, nebo nějaký výchovný ústav

dětské domovy, pěstounské rodiny

dětský domov

Dítě bude umístěno dočasně v rodině, která se o něj postará, ne v ústavní péči.

Dítě je svěřeno do péče náhradní rodiny v případě, že jeho vlastní rodiče se o něj nemohou starat.

Dítě je v krizových situacích, tj. v případě, že biologičtí rodiče nejsou funkční, umístěno do náhradní rodiny, popřípadě do specializované instituce.

Ditě muže získat zazemí ktere v biologícké rodině nefunguje. Pro mnoho dětí je náhradní výchova mnohem lerší.

dítě není vychováváno biologickými rodiči

Dítě vyrůstá v náhradní nebiologické rodině.

doba před adopcí

Dobry den, jsem s manzelem registrovana jako "cekatelka" na adopci - prosla jsem kurzem pripravy, takze ... nahradni vychova je moznost zachranit deti pred ustavni vychovou poprez umisteni ich do profesjinalni pestovske pece na prechodni dobu, na trvalou dobu bud, pokud je to mozne do adoptivni rodiny.. Podle mne je to vyborne reseni, ktere dovoli detem soustredit se na pravidelny vyvoj a ne na porad menici se osetrujici ho lidi. (v zkratce)

Hlavně kvalitní zázemí pro dítě.

JE TO VÝCHOVA DÍTĚTE,KTERÉ JE UMÍSTĚNÉ MIMO VLASTNÍ RODINU,NE ALE V NÁHRADNÍ RODINĚ.JE TO NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ SOUDU,NEBO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ....

Jiná než původní vlastní rodina

náhrada ústavní péče

náhradní péče pro dítě o které se nemohou/nechtějí starat vlastní rodiče představím si hlavně dětský domov (který vidím jako rozhodně horší variantu než pěstounskou péči či adopci)

nahradni rodice

náhradní rodiče

Náhradní rodina

Náhradní rodina, pokud dítě nemůže vyrůstat u svých rodičů, staráme se o výchovu my

Náhradní výchova - asi pěstounská péče na určitou dobu /pokud se nemohou starat rociče/

Nahrazuje normalni rodinnou vychovu

Někdo (instituce nebo lidé cizí ve vztahu k dítěti) poskytne dítěti výchovu, pokud vlastní rodiče výchovu dát v domácnosti nemohou, nechtějí, nejsou...

Nemůže-li dítě vyrůstat v původní rodině, má právo vyrůstat v náhradní výchově

no idea

opatrovnictví, pěstounská péče, adopce

pece o dite v nahradni rodine, pokud se jeho vlastni o nej nemuze postarat.

péče o nezletilého jedince stanovenou osobou

Péče o odložené dítě, které by jinak bylo v dětském domově. Jeho výchova v běžné rodině.

pěstouni

Pěstounská péče

Pěstounská péče

Pěstounská péče

pěstounská péče třeba

Pěstounská péče, osvojení dítěte, dětský domov.

pěstounská péče, osvojení, ústavní výchova

pěstounská péče, starání se o kojence než se najdou vhodné rodiče

pěstounská péče?

pěstounství, ústavní výchova, adopce

Pěstouny a nebo ústavní péči

Plnohodnotné začlenění dítěte do rodiny. Jen v hlavě pečujícího nechat vrátka , nemusí zůstat . Citově nedávat znát nejistotu.!!

poskytnutí náhradní rodiny dětem. které to potřebují

Přechodná péče mimo domov. (ústav, klokánek, dětský domov)

Přijmout dítě, dát mu lásku, zázemí, nepřivlstnovat si ho, přijmout ho i sjeho minulostí, biologickou rodinnou

stará se jiná osoba, než rodič

Suplování nefunkčních biologických rodičů náhradními rodiči.

Ten,kdo zastoupí rodiče, když oni sami se nemohou starat o své vlastní dítě.

umístění dítěte do rodiny, která splňuje podmínky pro výchovu

Umožnění dítěti, které nemůže být vychováváno v původní rodině, aby bylo vychováváno náhradním způsobem - ať už náhradní rodinnou péčí nebo ústavní péčí

Výchova a zabezpečení základních potřeb dětí v případě, že jejich biologická rodina toto nemůže zabezpečit nebo ohrožuje zdraví a život dětí.

výchova dětí o které se nemůžou vlastní rodiče starat z jakých koliv důvodů.

Výchova dětí v jiné než biologické rodině.

Výchova dětí, které neměly tolik štěstí na kvalitní vlastní rodinu

Výchova dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině

Výchova dítěte o které z nějakého důvodu nemohou pečovat rodiče.

výchova dítěte v rodině, která není jeho biologickou rodinou

Výchova dítěte, jehož rodiče se zřekli nebo se nechtějí starat.

výchova jinými než biologickými rodiči

výchova nahrazující péči rodičů - mimo svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby poručnictví a všechny formy náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu

Výchova nahrazující výchovu biologických rodičů

Výchova někým jiným než rodičem - koho uzná soud jako (prarodič, ústav)

vychovávat dítě, které ,,nemá rodiče"

zastoupení někoho, kdo není schopen poskytnou požadovanou péči, avšak nesmět se k dítěti citově zavázat..

Zázemí, pochopení a láska pro děti, které jim vlastní rodiče nedokáží poskytnout. Vím, ale že pro někoho by to mohl být zdroj přijmů a až tak mu nejde o děti, o ktré se má starat. Na spoustu otázek nejde odpovědět Vašimi body, odpovědi můžou být zavadějící.

8. Setkali jste se doposud s termíny profesionální pěstounská péče či pěstounská péče na přechodnou dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9270,23 %70,23 %  
Ne3929,77 %29,77 %  

Graf

9. Kterou formu náhradní výchovy považujete za nejvhodnější pro odloženého kojence po dobu, než je pro něj nalezena náhradní rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umístění do péče profesionálních pěstounů9975,57 %75,57 %  
Umístění do zařízení typu Klokánek2317,56 %17,56 %  
Umístění do dětského domova pro děti do tří96,87 %6,87 %  

Graf

10. Domníváte se, že pobyt dítěte v dětském centru (dříve kojenecký ústav) a dětském domově do tří let může zpomalit jeho psychomotorický vývoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5541,98 %41,98 %  
Spíše ne3526,72 %26,72 %  
Ano3425,95 %25,95 %  
Ne75,34 %5,34 %  

Graf

11. Dnešní trend je deinstitucionalizace, což znamená rušení ústavních zařízení. Myslíte si, že mohou být pro určitou skupinu dětí ústavní zařízení přínosná a tudíž by měla být zachována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6952,67 %52,67 %  
Ano3325,19 %25,19 %  
Spíše ne2519,08 %19,08 %  
Ne43,05 %3,05 %  

Graf

12. V případě, že jste odpověděli ano, spíše ano označte skupinu dětí, pro kterou by dle Vašeho názoru měla být ústavní péče zachována (možno více odpovědí).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro děti s těžkými zdravotními problémy3123,66 %23,66 %  
Pro děti s hlubokými výchovnými problémy3123,66 %23,66 %  
Pro děti odebrané z rodiny z důvodu týrání či zanedbání péče2418,32 %18,32 %  
Jiná2317,56 %17,56 %  
Pro děti staršího školního věku, které odmítají náhradní rodinu2116,03 %16,03 %  
Pro odložené novorozence32,29 %2,29 %  

Graf

13. Jaké důvody dle Vašeho názoru vedou profesionální pěstouny k rozhodnutí přijmout dítě do své péče.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Touha pomoci dítěti8262,6 %62,6 %  
Touha mít dítě (vlastní bezdětnost)2619,85 %19,85 %  
Finanční zajištění86,11 %6,11 %  
Nezaměstnanost člena rodiny64,58 %4,58 %  
Zúročit své vychovatelské dovednosti64,58 %4,58 %  
Touha pomoci společnosti32,29 %2,29 %  

Graf

14. Dokážete si představit profesionální pěstounskou péči jako formu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4232,06 %32,06 %  
Ano4131,3 %31,3 %  
Spíše ne3224,43 %24,43 %  
Ne1612,21 %12,21 %  

Graf

15. Jaké vzdělání by podle Vás měli mít profesionální pěstouni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží na vzdělání6650,38 %50,38 %  
Odborné – úroveň vyšší či vysoké školy obor sociální práce, sociální pedagogika3627,48 %27,48 %  
Odborné – střední s maturitou2619,85 %19,85 %  
Neodborné – střední s maturitou129,16 %9,16 %  
Neodborné – úroveň vyšší či vysoké školy75,34 %5,34 %  

Graf

16. Souhlasíte s finanční odměnou profesionálního pěstouna ve výši 20 000 Kč měsíčně? (Odměna je vyplácena i v době, kdy pěstoun o dítě nepečuje a je tzv. v pohotovosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5642,75 %42,75 %  
Spíše ne3526,72 %26,72 %  
Ano3022,9 %22,9 %  
Ne107,63 %7,63 %  

Graf

17. Znáte někoho ve svém okolí, kdo by byl ideálním adeptem na profesionální pěstounskou péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4232,06 %32,06 %  
Ano3728,24 %28,24 %  
Ne2821,37 %21,37 %  
Spíše ano2418,32 %18,32 %  

Graf

18. Přemýšlel/a jste někdy nad tím, že byste se stal/a náhradním rodičem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3829,01 %29,01 %  
Spíše ne3526,72 %26,72 %  
Ano3022,9 %22,9 %  
Spíše ano2821,37 %21,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Úroveň dosaženého vzdělání

4. Jste rodič?

5. Cítíte se dostatečně informováni o problematice náhradní výchovy?

6. Kde čerpáte informace o náhradní výchově?

8. Setkali jste se doposud s termíny profesionální pěstounská péče či pěstounská péče na přechodnou dobu?

9. Kterou formu náhradní výchovy považujete za nejvhodnější pro odloženého kojence po dobu, než je pro něj nalezena náhradní rodina?

10. Domníváte se, že pobyt dítěte v dětském centru (dříve kojenecký ústav) a dětském domově do tří let může zpomalit jeho psychomotorický vývoj?

11. Dnešní trend je deinstitucionalizace, což znamená rušení ústavních zařízení. Myslíte si, že mohou být pro určitou skupinu dětí ústavní zařízení přínosná a tudíž by měla být zachována?

12. V případě, že jste odpověděli ano, spíše ano označte skupinu dětí, pro kterou by dle Vašeho názoru měla být ústavní péče zachována (možno více odpovědí).

13. Jaké důvody dle Vašeho názoru vedou profesionální pěstouny k rozhodnutí přijmout dítě do své péče.

14. Dokážete si představit profesionální pěstounskou péči jako formu zaměstnání?

15. Jaké vzdělání by podle Vás měli mít profesionální pěstouni?

16. Souhlasíte s finanční odměnou profesionálního pěstouna ve výši 20 000 Kč měsíčně? (Odměna je vyplácena i v době, kdy pěstoun o dítě nepečuje a je tzv. v pohotovosti)

17. Znáte někoho ve svém okolí, kdo by byl ideálním adeptem na profesionální pěstounskou péči?

18. Přemýšlel/a jste někdy nad tím, že byste se stal/a náhradním rodičem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Úroveň dosaženého vzdělání

4. Jste rodič?

5. Cítíte se dostatečně informováni o problematice náhradní výchovy?

6. Kde čerpáte informace o náhradní výchově?

8. Setkali jste se doposud s termíny profesionální pěstounská péče či pěstounská péče na přechodnou dobu?

9. Kterou formu náhradní výchovy považujete za nejvhodnější pro odloženého kojence po dobu, než je pro něj nalezena náhradní rodina?

10. Domníváte se, že pobyt dítěte v dětském centru (dříve kojenecký ústav) a dětském domově do tří let může zpomalit jeho psychomotorický vývoj?

11. Dnešní trend je deinstitucionalizace, což znamená rušení ústavních zařízení. Myslíte si, že mohou být pro určitou skupinu dětí ústavní zařízení přínosná a tudíž by měla být zachována?

12. V případě, že jste odpověděli ano, spíše ano označte skupinu dětí, pro kterou by dle Vašeho názoru měla být ústavní péče zachována (možno více odpovědí).

13. Jaké důvody dle Vašeho názoru vedou profesionální pěstouny k rozhodnutí přijmout dítě do své péče.

14. Dokážete si představit profesionální pěstounskou péči jako formu zaměstnání?

15. Jaké vzdělání by podle Vás měli mít profesionální pěstouni?

16. Souhlasíte s finanční odměnou profesionálního pěstouna ve výši 20 000 Kč měsíčně? (Odměna je vyplácena i v době, kdy pěstoun o dítě nepečuje a je tzv. v pohotovosti)

17. Znáte někoho ve svém okolí, kdo by byl ideálním adeptem na profesionální pěstounskou péči?

18. Přemýšlel/a jste někdy nad tím, že byste se stal/a náhradním rodičem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechová, J.Profesionální rodičovství jako alternativa ústavní péče (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://profesionalni-rodicovstvi-ja.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.