Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > profesní orientace, výběr oboru a jeho perspektivy

profesní orientace, výběr oboru a jeho perspektivy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Vondra
Šetření:15. 03. 2009 - 22. 03. 2009
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.71
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím Vás přátelé,

vyplněním tohoto dotazníku moc pomůžete ozřejmění oblasti profesní orientace, výběru učebního oboru a jeho perspektivy, parafrázovaně řečeno: "co studovat, proč studovat a je to vlastně k něčemu?" apod.

Za vyplnění Vám předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Baví/bavilo Vás studium Vašeho oboru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8177,14 %77,14 %  
ne2019,05 %19,05 %  
nevím43,81 %3,81 %  

Graf

2. Kdo pomohl k volbě vašeho profesního zaměření?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sestra, mamča, teta, babička (či další " ženští členky rodiny")3136,9 %29,52 %  
Bratr, otec, strýc, děda (či další "mužští členové rodiny")2732,14 %25,71 %  
učitel, vedoucí zájmového kroužku1416,67 %13,33 %  
kamarád1011,9 %9,52 %  
kamarádka89,52 %7,62 %  
nic55,95 %4,76 %  
přítel/manžel44,76 %3,81 %  
přítelkyně/manželka22,38 %1,9 %  

Graf

3. Jste s volbou spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7673,79 %72,38 %  
nevím1514,56 %14,29 %  
ne1211,65 %11,43 %  

Graf

4. Vidíte svoji pracovní budoucnost ve vámi studovaném/odstudovaném oboru?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5856,31 %55,24 %  
nevím2625,24 %24,76 %  
ne1918,45 %18,1 %  

Graf

5. Jste ochotni se za pracovním místem stěhovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4139,05 %39,05 %  
nevím3432,38 %32,38 %  
ne3028,57 %28,57 %  

Graf

6. Jste ochotni se kvůli svému „vysněnému“ pracovnímu místu rozejít se svým partnerem/partnerkou, pokud by to okolnosti vyžadovaly?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8282 %78,1 %  
ano1818 %17,14 %  

Graf

7. Jste..

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á5653,33 %53,33 %  
zadaný/á4441,9 %41,9 %  
ženatý/vdaná32,86 %2,86 %  
vdovec/vdova10,95 %0,95 %  
rozvedený/á10,95 %0,95 %  

Graf

8. Jste..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6057,14 %57,14 %  
muž4542,86 %42,86 %  

Graf

9. Kolik byste chtěli mít dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25653,33 %53,33 %  
32422,86 %22,86 %  
1109,52 %9,52 %  
žádné65,71 %5,71 %  
5 a víc54,76 %4,76 %  
443,81 %3,81 %  

Graf

10. Dáváte přednost profesní kariéře, před založením rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6158,1 %58,1 %  
ano2321,9 %21,9 %  
nevím2120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Baví/bavilo Vás studium Vašeho oboru?

2. Kdo pomohl k volbě vašeho profesního zaměření?

3. Jste s volbou spokojeni?

4. Vidíte svoji pracovní budoucnost ve vámi studovaném/odstudovaném oboru?

5. Jste ochotni se za pracovním místem stěhovat?

6. Jste ochotni se kvůli svému „vysněnému“ pracovnímu místu rozejít se svým partnerem/partnerkou, pokud by to okolnosti vyžadovaly?

7. Jste..

9. Kolik byste chtěli mít dětí?

10. Dáváte přednost profesní kariéře, před založením rodiny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Baví/bavilo Vás studium Vašeho oboru?

2. Kdo pomohl k volbě vašeho profesního zaměření?

3. Jste s volbou spokojeni?

4. Vidíte svoji pracovní budoucnost ve vámi studovaném/odstudovaném oboru?

5. Jste ochotni se za pracovním místem stěhovat?

6. Jste ochotni se kvůli svému „vysněnému“ pracovnímu místu rozejít se svým partnerem/partnerkou, pokud by to okolnosti vyžadovaly?

7. Jste..

9. Kolik byste chtěli mít dětí?

10. Dáváte přednost profesní kariéře, před založením rodiny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vondra, M.profesní orientace, výběr oboru a jeho perspektivy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://profesni-orientace-vyber-oboru-a-jeho-perspektivy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.