Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Profesní přizpůsobení studentů v posledních ročnících studia

Profesní přizpůsobení studentů v posledních ročnících studia

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslava Eliášová
Šetření:22. 11. 2014 - 25. 11. 2014
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):37 / 37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí spolužáci, milé spolužačky, ráda bych vás poprosila o vyplnění dotazníku, který vytvářím v rámci předmětu Psychometrie.

Dotazník je zaměřen na profesní přizpůsobení studentů, kteří jsou v posledních ročnících studia. Jeho výsledky budou zcela anonymní a budou použity výhradně ke studijním účelům. Vyplňování zabere cca 5 - 10 minut.

Po vyplnění 5 úvodních otázek následuje 32 krátkých výroků, u kterých budete volit ze čtyř odpovědí podle toho, jak danou otázku sami vnímáte, co si o ní myslíte, jak moc s ní souhlasíte. Neexistují zde správné/špatné odpovědi.

Předem vám děkuji za čas, který vyplňování věnujete, vaše účast pro mě hodně znamená.

Odpovědi respondentů

1. Mé pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3975 %75 %  
muž1325 %25 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231223,08 %23,08 %  
25815,38 %15,38 %  
22611,54 %11,54 %  
2659,62 %9,62 %  
2459,62 %9,62 %  
2147,69 %7,69 %  
2023,85 %3,85 %  
1923,85 %3,85 %  
3011,92 %1,92 %  
5011,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi 17
29
tridsaťšesť
14
37
27
611,54 %11,54 % 

Graf

3. Můj status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2548,08 %48,08 %  
pracující student2242,31 %42,31 %  
pracující35,77 %5,77 %  
OSVČ11,92 %1,92 %  
nezaměstnaný11,92 %1,92 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2751,92 %51,92 %  
vysokoškolské (Bc.)1630,77 %30,77 %  
vysokoškolské (Mgr., Ing.)59,62 %9,62 %  
základní35,77 %5,77 %  
vyšší odborné11,92 %1,92 %  

Graf

5. Velikost města dle počtu obyvatel, kde v současnosti trávím nejvíce času:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 500 0002751,92 %51,92 %  
do 50 000917,31 %17,31 %  
do 100 000713,46 %13,46 %  
do 500 00059,62 %9,62 %  
do 10 00047,69 %7,69 %  

Graf

6. Nemá smysl se snažit, cokoli udělám, bude pro mě těžké najít práci, když budu chtít dělat to, co mám rád.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2344,23 %44,23 %  
zcela nesouhlasím1630,77 %30,77 %  
spíše souhlasím917,31 %17,31 %  
velmi souhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

7. Pokud se pro něco rozhodnu, opakovaně se pokouším toho dosáhnout, i když se mi to napoprvé nepodaří.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3057,69 %57,69 %  
velmi souhlasím1732,69 %32,69 %  
spíše nesouhlasím47,69 %7,69 %  
zcela nesouhlasím11,92 %1,92 %  

Graf

8. Při rozhodování většinou důvěřuji svým vlastním myšlenkám a způsobu, jakým věci dělám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3057,69 %57,69 %  
velmi souhlasím2038,46 %38,46 %  
spíše nesouhlasím23,85 %3,85 %  

Graf

9. Jsem přesvědčený o své schopnosti získat takovou práci, kterou chci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2751,92 %51,92 %  
velmi souhlasím1325 %25 %  
spíše nesouhlasím917,31 %17,31 %  
zcela nesouhlasím35,77 %5,77 %  

Graf

10. Mám strach, že nedosáhnu cílů, které jsem si pro sebe vytyčil.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2140,38 %40,38 %  
spíše nesouhlasím1936,54 %36,54 %  
velmi souhlasím1019,23 %19,23 %  
zcela nesouhlasím23,85 %3,85 %  

Graf

11. Moje pozornost se zhorší, když se věci nedaří.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2344,23 %44,23 %  
spíše nesouhlasím1630,77 %30,77 %  
velmi souhlasím1121,15 %21,15 %  
zcela nesouhlasím23,85 %3,85 %  

Graf

12. Mám-li před sebou obtížnou výzvu, obvykle se soustředím na kladnou stránku situace a vyhýbám se myšlení na možný neúspěch.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2548,08 %48,08 %  
spíše nesouhlasím1630,77 %30,77 %  
velmi souhlasím815,38 %15,38 %  
zcela nesouhlasím35,77 %5,77 %  

Graf

13. Stanovím si cíle, které ne vždy dodržím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2242,31 %42,31 %  
spíše souhlasím1732,69 %32,69 %  
velmi souhlasím917,31 %17,31 %  
zcela nesouhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

14. Když mě někdo silně kritizuje, myslím si, že za nic nestojím a že všechno dělám špatně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1936,54 %36,54 %  
spíše nesouhlasím1936,54 %36,54 %  
velmi souhlasím1019,23 %19,23 %  
zcela nesouhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

15. Když jsem vystaven změně, cítím, že mě přemáhá strach, úzkost a hluboký pocit osobní nepohody.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2853,85 %53,85 %  
spíše souhlasím1121,15 %21,15 %  
velmi souhlasím713,46 %13,46 %  
zcela nesouhlasím611,54 %11,54 %  

Graf

16. Mohu dosáhnout profesních cílů, které jsem si pro sebe stanovil.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3567,31 %67,31 %  
velmi souhlasím1223,08 %23,08 %  
spíše nesouhlasím47,69 %7,69 %  
zcela nesouhlasím11,92 %1,92 %  

Graf

17. Myslím-li na dokončení studia, cítím úzkost z toho, že bych nebyl schopný se zařadit do žádné práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2650 %50 %  
zcela nesouhlasím1121,15 %21,15 %  
velmi souhlasím815,38 %15,38 %  
spíše souhlasím713,46 %13,46 %  

Graf

18. Jedná-li se mnou někdo špatně, dám mu přímo najevo, jak se cítím, aniž bych na něj tlačil a uznávám jeho právo na objasnění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2446,15 %46,15 %  
spíše nesouhlasím1834,62 %34,62 %  
velmi souhlasím59,62 %9,62 %  
zcela nesouhlasím59,62 %9,62 %  

Graf

19. Když se problémy zhorší, nacházím novou sílu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2140,38 %40,38 %  
spíše souhlasím1834,62 %34,62 %  
zcela nesouhlasím917,31 %17,31 %  
velmi souhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

20. Když se mám s něčím vypořádat nebo procházím nepříjemnou situací, raději přímo jednám, než abych o tom jen přemýšlel a stěžoval si na situaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2242,31 %42,31 %  
spíše souhlasím1936,54 %36,54 %  
velmi souhlasím815,38 %15,38 %  
zcela nesouhlasím35,77 %5,77 %  

Graf

21. Mám špatný pocit z toho, že příliš často měním své plány.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2446,15 %46,15 %  
zcela nesouhlasím1630,77 %30,77 %  
spíše souhlasím815,38 %15,38 %  
velmi souhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

22. Když s někým komunikuji, snažím se všimnout si jeho gest, tónu hlasu, abych lépe předvídal a lépe rozuměl situaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2548,08 %48,08 %  
velmi souhlasím2344,23 %44,23 %  
spíše nesouhlasím35,77 %5,77 %  
zcela nesouhlasím11,92 %1,92 %  

Graf

23. Když se vypořádávám s úkolem, jsem si vědom svých zdrojů, schopností a omezení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2650 %50 %  
velmi souhlasím2038,46 %38,46 %  
spíše nesouhlasím611,54 %11,54 %  

Graf

24. Když nedostanu práci, kterou chci, budu nemožný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2038,46 %38,46 %  
zcela nesouhlasím2038,46 %38,46 %  
spíše souhlasím1019,23 %19,23 %  
velmi souhlasím23,85 %3,85 %  

Graf

25. Dělám si starosti o věci, které nemohu nijak ovlivnit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi souhlasím1834,62 %34,62 %  
spíše souhlasím1834,62 %34,62 %  
spíše nesouhlasím1325 %25 %  
zcela nesouhlasím35,77 %5,77 %  

Graf

26. Když mám vyjádřit nebo obhájit to, co si myslím a mé názory se liší od názorů ostatních lidí, váhám a rozhodnu se, že raději nic neřeknu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2242,31 %42,31 %  
spíše nesouhlasím2038,46 %38,46 %  
zcela nesouhlasím59,62 %9,62 %  
velmi souhlasím59,62 %9,62 %  

Graf

27. Když mám udělat úkol, který nemám rád, napřed přemýšlím o způsobech, jak bych ho udělal a pak ho co nejdříve udělám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2853,85 %53,85 %  
spíše nesouhlasím1223,08 %23,08 %  
velmi souhlasím815,38 %15,38 %  
zcela nesouhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

28. Když mám udělat něco důležitého, obvykle vyvinu velké úsilí a dovedu činnost až do konce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2751,92 %51,92 %  
velmi souhlasím2140,38 %40,38 %  
spíše nesouhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

29. Když řeším problém nebo pracuji na úkolu, rád se řídím pravidly, která přede mnou již stanovili jiní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2955,77 %55,77 %  
spíše nesouhlasím1325 %25 %  
velmi souhlasím611,54 %11,54 %  
zcela nesouhlasím47,69 %7,69 %  

Graf

30. Mám-li říci svůj názor na něco důležité, který by mohl vadit ostatním, snažím se být co nejvíc jasný a stručný a vyjádřím se rozhodně, aniž bych byl dominantní nebo přerušoval druhé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3567,31 %67,31 %  
velmi souhlasím1019,23 %19,23 %  
spíše nesouhlasím611,54 %11,54 %  
zcela nesouhlasím11,92 %1,92 %  

Graf

31. Myslím si, že jsem k ničemu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím3261,54 %61,54 %  
spíše nesouhlasím1121,15 %21,15 %  
spíše souhlasím713,46 %13,46 %  
velmi souhlasím23,85 %3,85 %  

Graf

32. Cítím se špatně, když myslím na to, že si budu muset hledat práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2548,08 %48,08 %  
spíše souhlasím1223,08 %23,08 %  
velmi souhlasím1019,23 %19,23 %  
zcela nesouhlasím59,62 %9,62 %  

Graf

33. Když se vyskytnou překážky bránící mi v dosažení cílů v očekávaném časovém horizontu, přemýšlím, jestli je to kvůli událostem mimo moji kontrolu a snažím se je ovlivnit tak, abych dosáhl toho, co jsem si předsevzal.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3465,38 %65,38 %  
spíše nesouhlasím1019,23 %19,23 %  
velmi souhlasím815,38 %15,38 %  

Graf

34. Mí spolužáci se mi obvykle svěřují se svými problémy nebo potížemi, protože si myslí, že se snadno dokážu vžít do jejich situace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2650 %50 %  
spíše nesouhlasím1426,92 %26,92 %  
velmi souhlasím1019,23 %19,23 %  
zcela nesouhlasím23,85 %3,85 %  

Graf

35. Rád zpochybňuji myšlenky nebo zaběhnuté způsoby dělání věcí a hledám nové postupy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2140,38 %40,38 %  
spíše nesouhlasím1936,54 %36,54 %  
velmi souhlasím917,31 %17,31 %  
zcela nesouhlasím35,77 %5,77 %  

Graf

36. Vyhýbám se obtížným výzvám, abych se vyhl zklamání, které cítím, když jich nedosáhnu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1834,62 %34,62 %  
spíše souhlasím1732,69 %32,69 %  
zcela nesouhlasím1223,08 %23,08 %  
velmi souhlasím59,62 %9,62 %  

Graf

37. Když mluvím s ostatními lidmi, obvykle velmi dobře dopředu vím, jak budou reagovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2344,23 %44,23 %  
spíše nesouhlasím2140,38 %40,38 %  
velmi souhlasím815,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

31. Myslím si, že jsem k ničemu.

  • odpověď zcela nesouhlasím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela nesouhlasím na otázku 21. Mám špatný pocit z toho, že příliš často měním své plány.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mé pohlaví:

2. Věk:

3. Můj status:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Velikost města dle počtu obyvatel, kde v současnosti trávím nejvíce času:

6. Nemá smysl se snažit, cokoli udělám, bude pro mě těžké najít práci, když budu chtít dělat to, co mám rád.

7. Pokud se pro něco rozhodnu, opakovaně se pokouším toho dosáhnout, i když se mi to napoprvé nepodaří.

8. Při rozhodování většinou důvěřuji svým vlastním myšlenkám a způsobu, jakým věci dělám.

9. Jsem přesvědčený o své schopnosti získat takovou práci, kterou chci.

10. Mám strach, že nedosáhnu cílů, které jsem si pro sebe vytyčil.

11. Moje pozornost se zhorší, když se věci nedaří.

12. Mám-li před sebou obtížnou výzvu, obvykle se soustředím na kladnou stránku situace a vyhýbám se myšlení na možný neúspěch.

13. Stanovím si cíle, které ne vždy dodržím.

14. Když mě někdo silně kritizuje, myslím si, že za nic nestojím a že všechno dělám špatně.

15. Když jsem vystaven změně, cítím, že mě přemáhá strach, úzkost a hluboký pocit osobní nepohody.

16. Mohu dosáhnout profesních cílů, které jsem si pro sebe stanovil.

17. Myslím-li na dokončení studia, cítím úzkost z toho, že bych nebyl schopný se zařadit do žádné práce.

18. Jedná-li se mnou někdo špatně, dám mu přímo najevo, jak se cítím, aniž bych na něj tlačil a uznávám jeho právo na objasnění.

19. Když se problémy zhorší, nacházím novou sílu.

20. Když se mám s něčím vypořádat nebo procházím nepříjemnou situací, raději přímo jednám, než abych o tom jen přemýšlel a stěžoval si na situaci.

21. Mám špatný pocit z toho, že příliš často měním své plány.

22. Když s někým komunikuji, snažím se všimnout si jeho gest, tónu hlasu, abych lépe předvídal a lépe rozuměl situaci.

23. Když se vypořádávám s úkolem, jsem si vědom svých zdrojů, schopností a omezení.

24. Když nedostanu práci, kterou chci, budu nemožný.

25. Dělám si starosti o věci, které nemohu nijak ovlivnit.

26. Když mám vyjádřit nebo obhájit to, co si myslím a mé názory se liší od názorů ostatních lidí, váhám a rozhodnu se, že raději nic neřeknu.

27. Když mám udělat úkol, který nemám rád, napřed přemýšlím o způsobech, jak bych ho udělal a pak ho co nejdříve udělám.

28. Když mám udělat něco důležitého, obvykle vyvinu velké úsilí a dovedu činnost až do konce.

29. Když řeším problém nebo pracuji na úkolu, rád se řídím pravidly, která přede mnou již stanovili jiní.

30. Mám-li říci svůj názor na něco důležité, který by mohl vadit ostatním, snažím se být co nejvíc jasný a stručný a vyjádřím se rozhodně, aniž bych byl dominantní nebo přerušoval druhé.

31. Myslím si, že jsem k ničemu.

32. Cítím se špatně, když myslím na to, že si budu muset hledat práci.

33. Když se vyskytnou překážky bránící mi v dosažení cílů v očekávaném časovém horizontu, přemýšlím, jestli je to kvůli událostem mimo moji kontrolu a snažím se je ovlivnit tak, abych dosáhl toho, co jsem si předsevzal.

34. Mí spolužáci se mi obvykle svěřují se svými problémy nebo potížemi, protože si myslí, že se snadno dokážu vžít do jejich situace.

35. Rád zpochybňuji myšlenky nebo zaběhnuté způsoby dělání věcí a hledám nové postupy.

36. Vyhýbám se obtížným výzvám, abych se vyhl zklamání, které cítím, když jich nedosáhnu.

37. Když mluvím s ostatními lidmi, obvykle velmi dobře dopředu vím, jak budou reagovat.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mé pohlaví:

2. Věk:

3. Můj status:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Velikost města dle počtu obyvatel, kde v současnosti trávím nejvíce času:

6. Nemá smysl se snažit, cokoli udělám, bude pro mě těžké najít práci, když budu chtít dělat to, co mám rád.

7. Pokud se pro něco rozhodnu, opakovaně se pokouším toho dosáhnout, i když se mi to napoprvé nepodaří.

8. Při rozhodování většinou důvěřuji svým vlastním myšlenkám a způsobu, jakým věci dělám.

9. Jsem přesvědčený o své schopnosti získat takovou práci, kterou chci.

10. Mám strach, že nedosáhnu cílů, které jsem si pro sebe vytyčil.

11. Moje pozornost se zhorší, když se věci nedaří.

12. Mám-li před sebou obtížnou výzvu, obvykle se soustředím na kladnou stránku situace a vyhýbám se myšlení na možný neúspěch.

13. Stanovím si cíle, které ne vždy dodržím.

14. Když mě někdo silně kritizuje, myslím si, že za nic nestojím a že všechno dělám špatně.

15. Když jsem vystaven změně, cítím, že mě přemáhá strach, úzkost a hluboký pocit osobní nepohody.

16. Mohu dosáhnout profesních cílů, které jsem si pro sebe stanovil.

17. Myslím-li na dokončení studia, cítím úzkost z toho, že bych nebyl schopný se zařadit do žádné práce.

18. Jedná-li se mnou někdo špatně, dám mu přímo najevo, jak se cítím, aniž bych na něj tlačil a uznávám jeho právo na objasnění.

19. Když se problémy zhorší, nacházím novou sílu.

20. Když se mám s něčím vypořádat nebo procházím nepříjemnou situací, raději přímo jednám, než abych o tom jen přemýšlel a stěžoval si na situaci.

21. Mám špatný pocit z toho, že příliš často měním své plány.

22. Když s někým komunikuji, snažím se všimnout si jeho gest, tónu hlasu, abych lépe předvídal a lépe rozuměl situaci.

23. Když se vypořádávám s úkolem, jsem si vědom svých zdrojů, schopností a omezení.

24. Když nedostanu práci, kterou chci, budu nemožný.

25. Dělám si starosti o věci, které nemohu nijak ovlivnit.

26. Když mám vyjádřit nebo obhájit to, co si myslím a mé názory se liší od názorů ostatních lidí, váhám a rozhodnu se, že raději nic neřeknu.

27. Když mám udělat úkol, který nemám rád, napřed přemýšlím o způsobech, jak bych ho udělal a pak ho co nejdříve udělám.

28. Když mám udělat něco důležitého, obvykle vyvinu velké úsilí a dovedu činnost až do konce.

29. Když řeším problém nebo pracuji na úkolu, rád se řídím pravidly, která přede mnou již stanovili jiní.

30. Mám-li říci svůj názor na něco důležité, který by mohl vadit ostatním, snažím se být co nejvíc jasný a stručný a vyjádřím se rozhodně, aniž bych byl dominantní nebo přerušoval druhé.

31. Myslím si, že jsem k ničemu.

32. Cítím se špatně, když myslím na to, že si budu muset hledat práci.

33. Když se vyskytnou překážky bránící mi v dosažení cílů v očekávaném časovém horizontu, přemýšlím, jestli je to kvůli událostem mimo moji kontrolu a snažím se je ovlivnit tak, abych dosáhl toho, co jsem si předsevzal.

34. Mí spolužáci se mi obvykle svěřují se svými problémy nebo potížemi, protože si myslí, že se snadno dokážu vžít do jejich situace.

35. Rád zpochybňuji myšlenky nebo zaběhnuté způsoby dělání věcí a hledám nové postupy.

36. Vyhýbám se obtížným výzvám, abych se vyhl zklamání, které cítím, když jich nedosáhnu.

37. Když mluvím s ostatními lidmi, obvykle velmi dobře dopředu vím, jak budou reagovat.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Eliášová, M.Profesní přizpůsobení studentů v posledních ročnících studia (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://profesni-prizpusobeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.