Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Profesní rozvoj pracovníků vzdělávacích institucí

Profesní rozvoj pracovníků vzdělávacích institucí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Novotný
Šetření:14. 06. 2011 - 27. 06. 2011
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro všechny pracovníky vzdělávacích institucí pro děti, mládež i dospělé (ZŠ, SŠ, VŠ, jazykové školy, vzdělávací agentury, atd.) a má za cíl zjistit současný stav dalšího (na státním školním systému nezávislého) vzdělávání pracovníků těchto institucí a zároveň jejich přání vzhledem k budoucímu možnému vzdělávání.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete pro některou vzdělávací instituci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6590,28 %90,28 %  
ne79,72 %9,72 %  

Graf

2. Pro jakou vzdělávací instituci pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazyková škola5584,62 %76,39 %  
střední škola1015,38 %13,89 %  
instituce poskytující vzdělávací kurzy pro dospělé710,77 %9,72 %  
základní škola710,77 %9,72 %  
jiná46,15 %5,56 %  
vysoká škola (univerzita)23,08 %2,78 %  

Graf

3. Na jaké pracovní pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel / lektor5686,15 %77,78 %  
administrativa710,77 %9,72 %  
řídící funkce / management57,69 %6,94 %  
jiná11,54 %1,39 %  

Graf

4. Absolvujete v současné době nějaké kurzy dalšího profesního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4061,54 %55,56 %  
ano2538,46 %34,72 %  

Graf

5. Jaké kurzy absolvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metodické1248 %16,67 %  
jazykové1144 %15,28 %  
jiné520 %6,94 %  
soft skills - komunikační dovednosti416 %5,56 %  
soft skills - jiné14 %1,39 %  
soft skills - marketingové dovednosti14 %1,39 %  

Graf

6. Jaké kurzy byste chtěl/a absolvovat v budoucnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové1248 %16,67 %  
metodické1248 %16,67 %  
soft skills - komunikační dovednosti624 %8,33 %  
počítačové520 %6,94 %  
soft skills - manažerské dovednosti416 %5,56 %  
jiné312 %4,17 %  
soft skills - marketingové dovednosti28 %2,78 %  
soft skills - obchodní dovednosti14 %1,39 %  
soft skills - jiné14 %1,39 %  
ekonomické a účetní14 %1,39 %  

Graf

7. Jste ochoten/ochotna se v budoucnu dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3895 %52,78 %  
ne25 %2,78 %  

Graf

8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové2463,16 %33,33 %  
metodické2463,16 %33,33 %  
soft skills - komunikační dovednosti1950 %26,39 %  
soft skills - manažerské dovednosti718,42 %9,72 %  
soft skills - obchodní dovednosti718,42 %9,72 %  
ekonomické a účetní410,53 %5,56 %  
počítačové410,53 %5,56 %  
soft skills - marketingové dovednosti410,53 %5,56 %  
jiné37,89 %4,17 %  
soft skills - jiné12,63 %1,39 %  

Graf

9. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5990,77 %81,94 %  
muž69,23 %8,33 %  

Graf

10. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 404467,69 %61,11 %  
25 a méně1421,54 %19,44 %  
41 - 5546,15 %5,56 %  
56 a více34,62 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Absolvujete v současné době nějaké kurzy dalšího profesního vzdělávání?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazykové na otázku 5. Jaké kurzy absolvujete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi metodické na otázku 5. Jaké kurzy absolvujete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazykové na otázku 6. Jaké kurzy byste chtěl/a absolvovat v budoucnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi metodické na otázku 6. Jaké kurzy byste chtěl/a absolvovat v budoucnu?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Jste ochoten/ochotna se v budoucnu dále vzdělávat?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazykové na otázku 8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi metodické na otázku 8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi soft skills - komunikační dovednosti na otázku 8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?

7. Jste ochoten/ochotna se v budoucnu dále vzdělávat?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazykové na otázku 8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi metodické na otázku 8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi soft skills - komunikační dovednosti na otázku 8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Absolvujete v současné době nějaké kurzy dalšího profesního vzdělávání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete pro některou vzdělávací instituci?

2. Pro jakou vzdělávací instituci pracujete?

3. Na jaké pracovní pozici pracujete?

4. Absolvujete v současné době nějaké kurzy dalšího profesního vzdělávání?

5. Jaké kurzy absolvujete?

6. Jaké kurzy byste chtěl/a absolvovat v budoucnu?

7. Jste ochoten/ochotna se v budoucnu dále vzdělávat?

8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?

9. Pohlaví?

10. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete pro některou vzdělávací instituci?

2. Pro jakou vzdělávací instituci pracujete?

3. Na jaké pracovní pozici pracujete?

4. Absolvujete v současné době nějaké kurzy dalšího profesního vzdělávání?

5. Jaké kurzy absolvujete?

6. Jaké kurzy byste chtěl/a absolvovat v budoucnu?

7. Jste ochoten/ochotna se v budoucnu dále vzdělávat?

8. Jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání byste chtěl/a v budoucnu absolvovat?

9. Pohlaví?

10. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotný, V.Profesní rozvoj pracovníků vzdělávacích institucí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://profesni-rozvoj-pracovniku-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.