Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Profil návštěvníka města Ústí nad Labem

Profil návštěvníka města Ústí nad Labem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Lysoňková
Šetření:09. 11. 2011 - 25. 11. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který mi pomůže v semestrální práci. Cílem tohoto dotazníku je charakterizovat typického návštěvníka města Ústí nad Labem a jeho pohled na město.

Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete někdy město Ústí nad Labem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2475 %75 %  
Ne825 %25 %  

Graf

2. Proč jste doposud město Ústí nad Labem nenavštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příliš velká vzdálenost od mého bydliště450 %12,5 %  
Špatný image města v očích šíroké veřejnosti225 %6,25 %  
nebyl důvod :)112,5 %3,13 %  
nebyla příležitos a důvod tam jet112,5 %3,13 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete město Ústí nad Labem za daným účelem? (0-nikdy;1-jednorázově;2-ročně;3-měsíčně;4-týdně;5-denně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Poznání (památky, muzea atd.)11.083
Volnočasové aktivity (sport, turistika atd.)1.2921.79
Nákupy2.2922.04
Zábava (společenské akce, události atd.)1.2922.123
Zaměstnání a pracovní cesty1.6673.639
Studium2.3334.889
Zdraví (návštěva lékaře, rehabilitace atd.)0.7921.332
Návštěva úřadů0.6250.984
Návštěva příbuzných či známých1.0831.91

Graf

4. Uveďte nejčastější způsob dopravy do města Ústí nad Labem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobil1250 %37,5 %  
Vlak1041,67 %31,25 %  
Autobus28,33 %6,25 %  

Graf

5. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od města Ústí nad Labem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 - 100 km1041,67 %31,25 %  
Do 20 km729,17 %21,88 %  
21 - 50 km416,67 %12,5 %  
100 km a více312,5 %9,38 %  

Graf

6. Jak hodnotíte inrastrukturu a městskou vybavenost v Ústí nad Labem?(1-velmi dobré;2-dobré;3-špatná;4-velmi špatná)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Řešení struktury dopravních komunikací2.2920.373
Stav dopravních komunikací2.7080.54
Dostatek klidových zón (parky atd.)2.7080.873
Dostupnost a stav MHD2.1250.693
Možnost nákupu (nákupní centra, trhy atd.)1.750.438
Dostupnost a kvalita kulturních akcí2.0830.41
Možnost sportovního vyžití2.1670.389
Dostupnost a kvalita turistických informací2.4580.582
Stav historických a kulturích pamětihodností2.2920.29

Graf

7. Líbí se Vám město Ústí nad Labem jako celek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nelíbí1354,17 %40,63 %  
Spíše líbí729,17 %21,88 %  
Velice líbí28,33 %6,25 %  
Velice nelíbí28,33 %6,25 %  

Graf

8. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1250 %37,5 %  
Žena1250 %37,5 %  

Graf

9. Vaše nejvýše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou937,5 %28,13 %  
Vysokoškolské937,5 %28,13 %  
Střední odborné s maturitou312,5 %9,38 %  
Vyšší odborné28,33 %6,25 %  
Střední odborné14,17 %3,13 %  

Graf

10. Vaše ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student1562,5 %46,88 %  
Zaměstnaný729,17 %21,88 %  
OSVČ (podnikatel)28,33 %6,25 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 let1979,17 %59,38 %  
36 - 50 let312,5 %9,38 %  
51 - 65 let28,33 %6,25 %  

Graf

12. Jaká je průměrná výše Vašeho hrubého měsíčního příjmu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 000 kč1254,55 %37,5 %  
25 000 kč a více522,73 %15,63 %  
15 000 - 25 000 kč418,18 %12,5 %  
10 000 -15 000 kč14,55 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lysoňková, I.Profil návštěvníka města Ústí nad Labem (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://profil-navstevnika-mesta-ust.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.