Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Profil návštěvníků regionu Příbramsko

Profil návštěvníků regionu Příbramsko

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Radová
Šetření:05. 09. 2011 - 19. 09. 2011
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):33 / 21.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma Analýza potenciálu nabídky cestovního ruchu Příbramska. Získané informace budou podkladem pro navržení strategie dalšího rozvoje cestovního ruchu na Příbramsku.

 

Předem Vám děkuji za spolupráci a čas strávený vyplňováním dotazníku.

Bc. Jana Radová, Vysoká škola obchodní v Praze.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste někdy region Příbramsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2066,67 %66,67 %  
ne1033,33 %33,33 %  

Graf

2. Máte v úmyslu tento region navštívit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím880 %26,67 %  
ano220 %6,67 %  

Graf

3. Jak jste se do regionu dopravil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autem (na motocyklu)1785 %56,67 %  
na kole15 %3,33 %  
vlakem15 %3,33 %  
autobusem (linkovým)15 %3,33 %  

Graf

4. Z jaké vzdálenosti jste přicestoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 50 km1260 %40 %  
více než 100 km525 %16,67 %  
51 - 100 km210 %6,67 %  
do 20 km15 %3,33 %  

Graf

5. S kým jste přijel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou (dětmi)945 %30 %  
s partnerem630 %20 %  
sám/sama210 %6,67 %  
s přáteli210 %6,67 %  
se zájezdovou skupinou15 %3,33 %  

Graf

6. Jak dlouhá byla Vaše návštěva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednodenní (bez noclehu)1470 %46,67 %  
3 - 7 noclehů (např. týden)315 %10 %  
1 - 2 noclehy (např. víkend)315 %10 %  

Graf

7. Jaký druh ubytování jste využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez ubytování1050 %33,33 %  
u příbuzných nebo známých420 %13,33 %  
vlastní chata/chalupa315 %10 %  
pronajatý pokoj, chata, apartmán atd.15 %3,33 %  
hotel15 %3,33 %  
jiné hromadné ubytovací zařízení (např. kemp, hostel, ubytovna atd.)15 %3,33 %  

Graf

8. Stravoval/a jste se zde v restauračních zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy945 %30 %  
spíše ne630 %20 %  
spíše ano525 %16,67 %  

Graf

9. Jaká byla hlavní motivace Vašeho pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání1155 %36,67 %  
sport a turistika840 %26,67 %  
návštěva příbuzných a známých735 %23,33 %  
rekreace735 %23,33 %  
tranzit210 %6,67 %  
nákupy210 %6,67 %  
zábava210 %6,67 %  
práce15 %3,33 %  
zdraví15 %3,33 %  

Graf

10. Které aktivity v tomto regionu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznávací turismus (hrady, zámky, muzea, galerie atd.)1575 %50 %  
pěší turistika840 %26,67 %  
cykloturistika630 %20 %  
koupání a vodní sporty315 %10 %  
návštěvy kulturních a společenských akcí (koncerty, festivaly, slavnosti atd.)315 %10 %  
návštěvy sportovních akcí (sportovní utkání, závody atd.)210 %6,67 %  
církevní turismus (církevní památky, náboženské poutě atd.)15 %3,33 %  

Graf

11. Zaznamenal/a jste nějaký druh propagace regionu? Pokud ano, jaký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaznamenal/a jsem žádný druh propagace1365 %43,33 %  
venkovní reklama315 %10 %  
reklama na internetu315 %10 %  
reklama v rádiu210 %6,67 %  

Graf

12. Jak hodnotíte ubytovací služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný420 %13,33 %  
nic315 %10 %  
dobrý210 %6,67 %  
nemám zkušenosti210 %6,67 %  
nevyužila jsem210 %6,67 %  
bez noclehu15 %3,33 %  
neubytovaná15 %3,33 %  
bezubytování15 %3,33 %  
nevím15 %3,33 %  
nebyla jsem zde ubytovaná15 %3,33 %  
nevyužil jsem15 %3,33 %  
nejsem tam ubytovaná15 %3,33 %  

Graf

13. Jak hodnotíte úroveň veřejného stravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný945 %30 %  
dobrý840 %26,67 %  
bez využití těchto služeb15 %3,33 %  
nevím15 %3,33 %  
výborný15 %3,33 %  

Graf

14. Jak hodnotíte úroveň služeb pro turisty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1365 %43,33 %  
dobrý630 %20 %  
výborný15 %3,33 %  

Graf

15. Jak hodnotíte péči o čistotu a pořádek v regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1470 %46,67 %  
dobrý420 %13,33 %  
výborný15 %3,33 %  
dostatečný15 %3,33 %  

Graf

16. Jak hodnotíte cenovou úroveň služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1050 %33,33 %  
chvalitebný840 %26,67 %  
výborný210 %6,67 %  

Graf

17. Jak hodnotíte dopravní infrastrukturu v regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1050 %33,33 %  
dobrý735 %23,33 %  
dostatečný210 %6,67 %  
výborný15 %3,33 %  

Graf

18. Jak hodnotíte vybavenost regionu pro sportovní aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný945 %30 %  
dobrý525 %16,67 %  
výborný525 %16,67 %  
nedostatečný15 %3,33 %  

Graf

19. Jak hodnotíte vybavenost regionu pro zábavní a společeské aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1155 %36,67 %  
dobrý840 %26,67 %  
výborný15 %3,33 %  

Graf

20. Jak hodnotíte nákupní síť v regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný945 %30 %  
dobrý630 %20 %  
výborný315 %10 %  
dostatečný210 %6,67 %  

Graf

21. Jak hodnotíte místní orientační značení (tabule, směrovky atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1260 %40 %  
dobrý420 %13,33 %  
výborný315 %10 %  
dostatečný15 %3,33 %  

Graf

22. Jak hodnotíte péči o kulturně-historické a turistické památky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný945 %30 %  
výborný630 %20 %  
dobrý525 %16,67 %  

Graf

23. Jak hodnotíte nabídku volnočasových aktivit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1470 %46,67 %  
dobrý630 %20 %  

Graf

24. Jste spokojen/á s přístupem místních obyvatel k turistům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1260 %40 %  
nevím420 %13,33 %  
ano420 %13,33 %  

Graf

25. Jaká byla Vaše celková spokojenost s pobytem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/á1050 %33,33 %  
velmi spokojen/á1050 %33,33 %  

Graf

26. Navštívil/a byste region znovu, případně jej doporučil/a známým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1890 %60 %  
nevím210 %6,67 %  

Graf

27. Jaké byly odhadem Vaše průměrné náklady na pobyt za 1 den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 - 500 Kč840 %26,67 %  
do 200 Kč630 %20 %  
501 - 1000 Kč420 %13,33 %  
více než 1000 Kč210 %6,67 %  

Graf

28. Co Vás při pobytu mile překvapilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čisté prostředí

ochota personálu v hornickém muzeu

29. Co Vám při pobytu scházelo/vadilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nic

při pobytu v hotelu byla cítit rivalita, nepokoje, schválnosti mezi personálem

více informací o regionu

30. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2170 %70 %  
muž930 %30 %  

Graf

31. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let2273,33 %73,33 %  
do 20 let413,33 %13,33 %  
41 - 60 let26,67 %6,67 %  
31 - 40 let13,33 %3,33 %  
více než 60 let13,33 %3,33 %  

Graf

32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1756,67 %56,67 %  
středoškolské s maturitou826,67 %26,67 %  
základní310 %10 %  
středoškolské bez maturity26,67 %6,67 %  

Graf

33. Chtěl/a byste k problematice cestovního ruchu na Příbramsku ještě něco dodat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani ne, vzhledem k tomu, že jsem tento kraj zatím nenavštívila nemohu posoudit na jaké úrovni je v této oblasti cestovní ruch řešen.

až zas tak jsem nevyužila možnosti cestovního ruchu v této lokalitě, abych mohla odpovědět na tuto otázku

ne

ne

ne

Zatim jsem se nesetkala s jakoukoli propagaci tohoto regionu. Nevim co si pod pojmem "Pribramsko" presne predstavit.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Radová, J.Profil návštěvníků regionu Příbramsko (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://profil-navstevniku-regionu-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.