Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Profil personálního manažera

Profil personálního manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Brabcová
Šetření:04. 01. 2016 - 16. 01. 2016
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala (především personální manažery, vedoucí personálních oddělení, ale i vedoucí zaměstnance) o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma role a vývoj personálního manažera v organizaci. Dotazník je anonymní. Děkuji za Váš čas a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2264,71 %62,86 %  
Muž1235,29 %34,29 %  

Graf

2. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46-601442,42 %40 %  
26-451133,33 %31,43 %  
18-25721,21 %20 %  
60 a více13,03 %2,86 %  

Graf

3. Vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1339,39 %37,14 %  
VOŠ927,27 %25,71 %  
721,21 %20 %  
SOU - vyučen412,12 %11,43 %  

Graf

4. Má personální oddělení (oddělení řízení lidských zdrojů) ve Vaší organizaci důležité postavení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1241,38 %34,29 %  
souhlasím517,24 %14,29 %  
spíše nesouhlasím517,24 %14,29 %  
nevím517,24 %14,29 %  
nesouhlasím26,9 %5,71 %  

Graf

5. Jaké je Vaše postavení v organizační struktuře organizace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné1132,35 %31,43 %  
Patřim do užšího vedení společnosti1029,41 %28,57 %  
Jsem zaměstnancem personálního oddělení720,59 %20 %  
Jsem vedoucím oddělní ŘLZ (personálního oddělení)720,59 %20 %  

Graf

6. Domníváte se, že význam personálního manažera se v průběhu let (1989-2015) výrazně změnil a jeho role posílila?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1751,52 %48,57 %  
spíše souhlasím927,27 %25,71 %  
nevím412,12 %11,43 %  
nesouhlasím26,06 %5,71 %  
spíše nesouhlasím13,03 %2,86 %  

Graf

7. Vyberte prosím z následujících možností činnosti, které jsou v současné době náplní Vaší práce nebo kterými se zabýváte (více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Personální činnosti (získávání, výběr, přijímání zaměstnanců, zabezpečování odměňování, hodnocení)1445,16 %40 %  
Řízení lidských zdrojů (spolupráce s podřízenými, liniovými manažery, následná komunikace)1032,26 %28,57 %  
Funkce se prolínají1032,26 %28,57 %  
Manažerské funkce (plánování, orgnaizování, ŘLZ, kontrola)1032,26 %28,57 %  
Péče o zaměstnance825,81 %22,86 %  
Jiné - prosím uveďte516,13 %14,29 %  
Tvorba motivačního programu516,13 %14,29 %  
Kontakt s vnějším trhem práce (ÚP, zdravotní pojišťovny, personální, vzdělávací agentury)13,23 %2,86 %  
Organizování (nábor, získávání nových zaměstnanců, vzdělávání)13,23 %2,86 %  

Graf

8. Jaký styl vedení uplatňujete při výkonu své práce

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Participativní (nadřízený předává úkoly částečně na své podřízené, za vysledky odpovídá sám, probíhá společná diskuze)1235,29 %34,29 %  
Styly se prolínají823,53 %22,86 %  
Autokratický (moc a rozhodování je v rukou vedoucího, podřízení mají dané úkoly, neprobíhá kooperace)720,59 %20 %  
Nedokážu posoudit411,76 %11,43 %  
Liberální (nadřízený nechává rozhodování na zaměstnancích)38,82 %8,57 %  

Graf

9. Musel jste se v uplynulých letech (1990 - 2015), z důvodu změn (reorganizace, trh práce, požadavky zaměstnavatele) věnovat svému dalšímu vzdělávání? Pokud ano, jakou formou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné znalosti (právo, legislativa, personalistika)1344,83 %37,14 %  
Prohlubování kvalifikace1241,38 %34,29 %  
Zvyšování kvalifikace1137,93 %31,43 %  
Specifické manažerské kurzy620,69 %17,14 %  
Nevzdělával jsem se310,34 %8,57 %  
ano26,9 %5,71 %  
Development centre13,45 %2,86 %  

Graf

10. Využíváte při své práci time management, pokud ano, máte efektivně naplánovaný svůj čas?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1235,29 %34,29 %  
Spíše ne823,53 %22,86 %  
Nevyužívám823,53 %22,86 %  
Ano411,76 %11,43 %  
Ne25,88 %5,71 %  

Graf

11. Setkáváte se při výkonu své funkce personálního manažera se stresem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1753,13 %48,57 %  
Ano1340,63 %37,14 %  
Ne26,25 %5,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brabcová, S.Profil personálního manažera (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://profil-personalniho-manazera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.