Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Program osobnostního rozvoje pro studenty

Program osobnostního rozvoje pro studenty

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ján Klimo
Šetření:21. 11. 2009 - 02. 12. 2009
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Je řada oblastí a témat potřebných pro život, ke kterým mladí lidé nemají přístup v rámci současného vzdělávacího systému.


Proto jsme se rozhodli připravit unikátní sebepoznávací a rozvojový program. Jeho cílem není mladé lidi něco naučit, jelikož pochopit sám sebe není záležitostí dnů nebo týdnů; cílem programu je pomoci jim najít cestu, po které pak sami mohou jít.
Součástí programu budou témata jako sebepoznávání, komunikace, prezentace, zvládání stresu a strachu, partnerské vztahy, řešení konfliktů, definování vlastních cílů, aj.


Program bude probíhat v malých skupinách v rozsahu 40 hodin v průběhu celého semestru. Tento přístup umožní všem studentům osobnostně růst a získavat všechny výhody profesionálního coachingu za zlomek ceny podobných programů orientovaných na manažery.

Odpovědi respondentů

1. Studuji na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejné škole2969,05 %69,05 %  
soukromé škole 1330,95 %30,95 %  

Graf

2. Studuji na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké škole2661,9 %61,9 %  
gymnáziu1535,71 %35,71 %  
jiné střední škole12,38 %2,38 %  

Graf

3. Ročník studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3921,43 %21,43 %  
6921,43 %21,43 %  
2614,29 %14,29 %  
5614,29 %14,29 %  
449,52 %9,52 %  
137,14 %7,14 %  
737,14 %7,14 %  
824,76 %4,76 %  

Graf

4. O program mám zájem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2047,62 %47,62 %  
Spíše ne1330,95 %30,95 %  
Určitě ano614,29 %14,29 %  
Určitě ne37,14 %7,14 %  

Graf

5. O která z těchto témat bych měl/a zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezentační dovednosti2969,05 %69,05 %  
zvládání stresu a strachu2866,67 %66,67 %  
řešení konfliktů2661,9 %61,9 %  
rozvoj sebevědomí2354,76 %54,76 %  
partnerské a mezilidské vztahy2252,38 %52,38 %  
definování vlastních cílů1945,24 %45,24 %  
interpersonální komunikace1945,24 %45,24 %  
schopnost pracovat v týmech (teamwork)1535,71 %35,71 %  
finanční gramotnost1228,57 %28,57 %  
jak se rozhodnout pro tu správnou vysokou školu614,29 %14,29 %  

Graf

6. Měl/a bych zájem navštěvovat program:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v prostorách mé školy1535,71 %35,71 %  
v centru Prahy1535,71 %35,71 %  
v blízkosti mé školy1023,81 %23,81 %  
nemám zájem,většině témat jsme se věnovali ve škol12,38 %2,38 %  
cokoliv z uvedeného12,38 %2,38 %  

Graf

7. Kolik jsem ochotný/á za takový program zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2000 Kč2457,14 %57,14 %  
2 000 – 3 000 Kč1433,33 %33,33 %  
3 000 – 4 000 Kč37,14 %7,14 %  
4 000 – 5 000 Kč12,38 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Klimo, J.Program osobnostního rozvoje pro studenty (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://program-osobnostniho-rozvoje-pro-studenty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.