Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Programy podpory malého a středního podnikání v Jihočeském kraji

Programy podpory malého a středního podnikání v Jihočeském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Voborská
Šetření:17. 11. 2015 - 17. 12. 2015
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Eva Voborská a jsem studentkou ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Píšu bakalářskou práci na téma „Programy podpory malého a středního podnikaní v Jihočeském kraji“. Tento dotazník je určen podnikatelům, kteří mají sídlo v Jihočeském kraji. Předem děkuji za Váš čas, který strávíte jeho vyplňováním, čímž přispějete k dokončení mé bakalářské práce. Ujišťuji Vás, že tento dotazník je anonymní.

Předem Vám děkuji za zodpovězení otázek a vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte hlavní odvětví Vaší činnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průmysl1641,03 %41,03 %  
obchod923,08 %23,08 %  
strojírenství615,38 %15,38 %  
služby615,38 %15,38 %  
stavebnictví512,82 %12,82 %  
informační technologie37,69 %7,69 %  
potravinářství37,69 %7,69 %  
zemědělství37,69 %7,69 %  
lesnictví12,56 %2,56 %  
výroba sportovních potřeb12,56 %2,56 %  
IT služby12,56 %2,56 %  
energetika12,56 %2,56 %  
zdravotnictví 12,56 %2,56 %  
věda a výzkum12,56 %2,56 %  

Graf

2. Jak dlouho Vaše firma (živnost) existuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 15 let3282,05 %82,05 %  
6 – 10 let37,69 %7,69 %  
11 – 15 let37,69 %7,69 %  
méně než 2 roky12,56 %2,56 %  

Graf

3. Kolik zaměstnanců má Vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 491538,46 %38,46 %  
0 - 91230,77 %30,77 %  
50 - 2491230,77 %30,77 %  

Graf

4. Jaká je právní forma Vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společnost s ručením omezeným2871,79 %71,79 %  
živnostník820,51 %20,51 %  
akciová společnost25,13 %5,13 %  
družstvo12,56 %2,56 %  

Graf

5. Jaké zdroje financování nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zdroje3384,62 %84,62 %  
bankovní úvěr2769,23 %69,23 %  
programy podpory („dotace“)1128,21 %28,21 %  
kontokorentní úvěry1025,64 %25,64 %  
nákup na leasing820,51 %20,51 %  
osobní půjčky25,13 %5,13 %  
firemní dluhopisy12,56 %2,56 %  
realizace SW na zakázku12,56 %2,56 %  

Graf

6. Obchodujete pouze v tuzemsku, nebo i se zahraničními podniky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuzemsko i zahraniční podniky2666,67 %66,67 %  
pouze tuzemsko1333,33 %33,33 %  

Graf

7. V případě, že spolupracujete i se zahraničím, jaké země to jsou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

AT, DE, SK

D,A,SR,PL

EU

EU

EU, Japonsko, Rusko, USA, Jihoafricka republika, Singapore, Norsko

Evropa, Rusko

Itálie, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko

Kanada

Německo 90%

Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Portugalsko, Itálie,

Německo, Rakousko

Německo, Rakousko

Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko

nepracuji

Polsko, Rakousko

Rakousko, Německo

Rakousko, Německo

Rakousko, Německo, Itálie, Slovensko

Rakousko, Německo, Polsko

Rakousko, Německo, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko

Rakousko, Německo, Švédsko, Slovensko

Rakousko,Holandsko,Francie,SRN,Dánsko

SK, AT, DE

Slovensko, Německo

SRN

8. Slyšel jste o programech podpory pro malé a střední podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3589,74 %89,74 %  
ne410,26 %10,26 %  

Graf

9. Kde jste se dozvěděl o programech podpory MSP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2564,1 %64,1 %  
poradenské firmy1846,15 %46,15 %  
média (tisk, televize, atd.)1435,9 %35,9 %  
hospodářská komora1230,77 %30,77 %  
rodina, přátelé37,69 %7,69 %  
nedozvěděl12,56 %2,56 %  
Czechinvest12,56 %2,56 %  
obchodní kontakty12,56 %2,56 %  
nevím o tom 12,56 %2,56 %  
chyby moznost nedozvedel12,56 %2,56 %  

Graf

10. Čerpal jste programy podpory pro malé a střední podnikání (dále jen MSP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, v programovém období 2007 – 2013otázka č. 11, ano, v programovém období 2014 - 2020otázka č. 11, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v programovém období 2007 – 20131948,72 %48,72 %  
ne1435,9 %35,9 %  
ano, v programovém období 2014 - 2020615,38 %15,38 %  

Graf

11. V případě, že jste čerpal programy podpory MSP, jaký program to byl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvoj520 %12,82 %  
OPPI312 %7,69 %  
Inovace28 %5,13 %  
Nemovitosti14 %2,56 %  
Podnikání a inovace14 %2,56 %  
OP Podnikání a inovace14 %2,56 %  
OPPI-Nemovitosti,OPPI-Rozvoj14 %2,56 %  
SROP,OPPI14 %2,56 %  
nevím14 %2,56 %  
marketing14 %2,56 %  
ostatní odpovědi Eko-energie - Dotace - Výzva II
PORADENSTVÍ, TECHNOLOGIE
ICT
ROZVOJ III.
EKO-ENERGIE
Spolupráce, Nemovitosti, ICT v podnicích
OPPP
KONTAKT II,
832 %20,51 % 

Graf

12. V případě, že jste čerpal programy podpory MSP, jaký byl přínos pro Vaše podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení konkurenceschopnosti2388,46 %58,97 %  
posílení inovační schopnosti podniku1557,69 %38,46 %  
zlepšení podnikatelského prostředí726,92 %17,95 %  
zvýšení podílu na trhu623,08 %15,38 %  
zlepšení finanční situace podniku519,23 %12,82 %  
zvýšení informativnosti podniku27,69 %5,13 %  

Graf

13. V případě, že jste čerpal programy podpory MSP, potýkal jste se s nějakými problémy při podávání žádosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní náročnost2288 %56,41 %  
časová náročnost1664 %41,03 %  
nepřehlednost podmínek pro splnění728 %17,95 %  
dodržování termínů312 %7,69 %  
žádné problémy312 %7,69 %  
špatná informovanost14 %2,56 %  
nesmyslné požadavky státní správy - např. doložení výpisu z obchodního rejstříku14 %2,56 %  
nesmyslně nastavená pravidla úředníky bez praktických zkušeností 14 %2,56 %  

Graf

14. Prosím ohodnoťte pomocí školního známkování od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. V případě, že jste nečerpal programy podpory MSP, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1: Neznám program podpory MSP. 2: Nesouhlasím s principem dotací obecně.

ještě nebyla vhodná situace

Nebyl důvod

Nebyl důvod

Nebyl důvod.

nebylo potřeba

nejsem informován

nepotřebovala jsem

neumím popsat

O programech MSP nevim

Patříme mezi velké firmy

složité žádosti, málo informací, málo času

špatná dostupnost podpory, chybí smyslplnost projektů, časová prodleva ve zpracování ze strany MSP

Veškeré dotace pokřivují trh.

16. Pokud máte zájem čerpat podporu v programovém období 2014 – 2020 myslíte si, že došlo k snížení administrativní zátěže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1948,72 %48,72 %  
spíše ne1230,77 %30,77 %  
rozhodně ne615,38 %15,38 %  
spíše ano25,13 %5,13 %  

Graf

17. Spolupracujete s hospodářskou komorou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2358,97 %58,97 %  
ano1641,03 %41,03 %  

Graf

18. V případě, že spolupracujete s hospodářskou komorou, co vám to přináší?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aktuální informace

informace

informace

informace

Informace o probíhajícím školení

Informace v oblasti vzdělávání ...

INFORMACE, ŠKOLENÍ, SETKÁVÁNÍ.

informovanost, kontakty

lepší a rychlejší informovanost

levnější školení

Nabídky seminářů

Občas pořádá zajímavé akce.

Poradenství, jinak vcelku nic

pristup k informacim, zajimave kurzy

přístup k informacím

školení, zajímavé exkurze, informace o nově vyhlášených dotačních programech, informace o aktivitách komory

19. Pokud s hospodářskou komorou nespolupracujete, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

asi jenom neznalost, zdánlivá nedostupnost

bez komentáře

další časová zátěž

Doposud nebyla potřeba

Jsem pouze zivnostnik

nejsem informován

Nemám důvod

nemáme na to čas, nevidíme konkrétní přínos.

nemáme zájem

nemělo to efekt

Nemyslím, že by vyřešili mé problémy v podnikání

Není důvod

není nutné

netuším

Nevidím důvod

Nevidíme přínos.

nevím co bych získal. nejsem informován o její činnosti.

nevím proč bych měla

Nevím, proč bych měl a co by mi to přineslo.

spolupracujeme s Czechinvestem

zkoušeli jsme to a nemohu říct, že by to bylo přínosné pro firmu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Voborská, E.Programy podpory malého a středního podnikání v Jihočeském kraji (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://programy-podpory.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.