Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Projekt Klíčení - Dotazník pro učitele

Projekt Klíčení - Dotazník pro učitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mgr. Martin Bělohlávek (sdružení Pionýr)
Šetření:14. 06. 2010 - 13. 07. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):12 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pionýrský projekt "Klíčení" - Rosteme s dětmi

Pionýrský projekt Klíčení usiluje o vytvoření výchovného programu pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, jako např. pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pro děti ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a v neposlední řadě talentované děti. Projekt je financován evropským sociálním fondem, v rámci jeho operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Pro sdružení Pionýr je toto první schválený projekt podpořený ze zdrojů operačních programů EU. Projekt navazuje na současné aktivity Pionýra, činnost oddílů a klubů i osobité projekty jako Oáza a Parťáci a různé integrační iniciativy.
Plánované trvání projektu jsou tři roky, po uplynutí této doby budou k dispozici finální výstupy: čtyři vzdělávací programy uzpůsobené pro jednotlivé věkové kategorie a zároveň také ucelený systém vzdělávání – akreditovaný kurz pro vedoucí. Cílem projektu je vytvořit ucelený vzdělávací systém tak, aby individuální přístupy přizpůsobené dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami byly standardně využívány v běžné činnosti sdružení a promítly se i do vzdělávání vedoucích.
Věkové kategorie, na které se projekt Klíčení zaměřuje:
- Nejmladší (předškoláci, 1. a 2. třída)
- Mladší školní věk (3., 4. a 5. třída)
- Starší školní věk (6., 7. a 8. třída)
- 15+ (9. třída a výš)

Děkujeme za vyplnění dotazníku!


Realizační tým "Klíčení"
 

Odpovědi respondentů

1. Máte přehled o neformálním vzdělávání dětí ve vaší třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

2. O jaké aktivity se nejčastěji jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

3. Uveďte znalosti, na které při výuce nezbývá čas a které by bylo vhodné v praxi aplikovat pro děti 1. - 2. třídy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asdas

4. Uveďte znalosti, na které při výuce nezbývá čas a které by bylo vhodné v praxi aplikovat pro děti 3. - 5. třídy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dasdas

5. Uveďte znalosti, na které při výuce nezbývá čas a které by bylo vhodné v praxi aplikovat pro II. stupeň.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

sda

6. Uveďte znalosti, na které při výuce nezbývá čas a které by bylo vhodné v praxi aplikovat pro III. stupeň.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

wdsad

7. Máte zkušenosti s praktickou vazbou výuky na neformání vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

8. O jaké aktivity se nejčastěji jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Která z následujících klíčových kompetencí s epodle vás naplňuje nejobtížněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občanské kompetence1100 %100 %  

Graf

10. Jaké dovednosti u dětí zejména postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dsad

11. Znáte občanské sdružení Pionýr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

12. Kde či jak jste se o Pionýru dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Martin Bělohlávek (sdružení Pionýr), M.Projekt Klíčení - Dotazník pro učitele (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://projekt-kliceni-dotaznik-pro-ucitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.