Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Projekt Klíčení - dotazník pro vedoucí

Projekt Klíčení - dotazník pro vedoucí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mgr. Martin Bělohlávek (sdružení Pionýr)
Šetření:15. 06. 2010 - 13. 07. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):28 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Setkal jsi se už s nějakým uceleným návodem pro práci s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1100 %100 %  

Graf

2. S jakým uceleným návodem jsi se setkal?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fff

3. Jaké materiály (podklady) pro práci s oddílem postrádáš?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fff

4. Máš povědomí, co se děti učí ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1100 %100 %  

Graf

5. Pokud si na předchozí otázku odpověděl ano, v čem by jim činnost v oddíle mohla pomoci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fff

6. Pomohla by ti znalost studijních výsledků dětí ve tvém oddíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1100 %100 %  

Graf

7. Pokud si na předchozí otázku odpověděl ano, v čem by ti pomohla?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

8. Pro kterou věkovou kategorii ti nejvíce chybí informace a nápady?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fff

9. Které z níže uvedených oblastí se ti nedaří zařazovat do činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
deskové hry1100 %100 %  
komunikační hry1100 %100 %  

Graf

10. Přemýšlíš o tom, co které hry a činnosti u dětí rozvíjejí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NEotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1100 %100 %  

Graf

11. Proč o tom přemýšlíš nebo nepřemýšlíš?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fff

12. Zařazuješ do programu i vědomostní/znalostní soutěže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 13, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1100 %100 %  

Graf

13. Pokud zařazuješ do programu tyto soutěže, jaké to jsou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

14. Přizpůsobuješ program věkovým zvláštnostem dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1100 %100 %  

Graf

15. Jaký přístup jako vedoucí spíš uplatňuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autoritativní1100 %100 %  

Graf

16. Hodnotí děti činnost oddílu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 17, NEotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1100 %100 %  

Graf

17. Pokud hodnotí, tak jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fff

18. Pokud nehodnotí, tak proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

19. Spolupracuješ s rodiči dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1100 %100 %  

Graf

20. Pokud ano, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

21. Pokud ne, proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fff

22. Se kterou z těchto problémů/situací si víš nejméně rady? (max. tři možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úzkostné děti1100 %100 %  
týrané děti1100 %100 %  

Graf

23. Uvítal bys informace o práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 24, NEotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1100 %100 %  

Graf

24. Pokud ano, tak jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

25. V čem si myslíš, že je/měla by být jednotící myšlenka všech pionýrů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ff

26. Proč se rozhodl být pionýrem? Co to pro tebe znamená?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ff

27. V čem členství v oddíle/pionýrské skupině tvé představy naplňuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ff

28. V čem členství v oddíle/pionýrské skupině tvé představy nenaplňuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fff

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Martin Bělohlávek (sdružení Pionýr), M.Projekt Klíčení - dotazník pro vedoucí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://projekt-kliceni-dotaznik-pro-vedouci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.