Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Projekt Medard na Sokolovsku

Projekt Medard na Sokolovsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Wágnerová
Šetření:09. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, prosím o vyplění krátkého dotazníku, který se týká Projektu Medard na Sokolovku. Dotazník je sestaven pro účely mé bakalářské práce.

!!Jen pro občany obcí: Bukovany, Citice, Habartov, Chlum sv. Máří, Sokolov, Svatava!!

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte krajinu na Sokolovsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále se zlepšující3654,55 %54,55 %  
poškozená2131,82 %31,82 %  
přívětivá913,64 %13,64 %  

Graf

2. Jaký je podle Vás rozdíl mezi pojmy rekultivace a revitalizace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dost podobné. revitalizace krajiny je rekultivace

hmmmm,to netuším - asi žádný,nejsem lingvista :)

Já si myslím že rekultivace je navrácení přírody zpět na dřívější podobu a revitalizace znamená změnit šachtu na rekreační středisko nebo tak něco :)

mají skoro stejný význam - obnovení, posílení

netuším

nevim

Nevím

nevím

nevim

nevim

nevim

nevim

nevím

nevím

nevim

nevim

nevim

nevyplňeno

nevyplněno

nevyplněno

nevyplněno

nevyplněno

nevyplněno

nevyplněno

obojí obnova krajiny

Podle mě je to to samé

Podle mě mezi rekultivací a revitalizací žádný rozdíl není.

Pojem rekultivace pro mě znamená spíše ,,znovu obnovení předešlého stavu´´, na druhou stranu pojem revitalizace pro mě znamená spíše něco ve smyslu ,,zmodernizování´´. Tyto pojmy mají mnoho společného, ale v tom nejdůležitějším se podle mě liší.

rekultivace - obnova narušené krajiny revitalizacre - oživení

rekultivace je obnova kde se přímo těžilo a revitlizace je celková přeměna i těch ostatních

rekultivace je obnovení poškozené krajiny

Rekultivace je podle mne obnovení prostředí do původního stavu a revitalizace si myslím že je obnovení prostředí s účelným využítím, např. park, jezero, cyklostezky atd.

rekultivace je podmnožinou revitalizace

Rekultivace je snaha o obnovení biologických funkcí v krajině promeněněné lidskou činností (težba). Revitalizace se používala pro obnovu životnosti kulturních menšin, místních tradic atd.. Dnes se slovo revitalizace používá v mnoha spojeních, právě i se slovem rekultivace. Tudíž revitalizace krajiny - rekultivace je celková obnova a oživení krajiny poškozené lidskou činností.

rekultivace je úplná obnova původně zničené krajiny, revitalizace jen částečná náprava škod po těžbě

Rekultivace je znovu obnovená kultury a přírody v dané oblasti a revitalizace je pouhé zkrášlení či doplnění.

Rekultivace je zprovoznění nějaké atrakce pro lidi na místě, kde je krajina zničená - např. těžbou. Revitalizace je něco podobného jako rekultivace, akorát se místo atrakce na místě vysází zeleň.

rekultivace- obnovování revitalizace- oživování

rekultivace- zvelebování krajiny

rekultivace-obnova krajiny revitalizace-obnova domů

rekultivace-obnovení biologických funkcí krajiny

rekultivace-opravá,náprava,revitalizace-zlepšení

rekultivace-znovuobnovení a revitalizce-oživení

Rekultivace: obnova krajiny pro další využívání plochy, např. rekreační Revitalizace: obnova krajiny po poškození činnosti člověka

rekultivce - obnova zničené krajiny do původního stavu, revitalizace - obnova zchátralého...

rekultuvaci je obnova krajiny po důlní činosti a revitalizace nevím

revitalizace - je obnovení, modernizace, oživení, zlepšení (staveb nebo krajiny) rekultivace - je revitalizace přírody, krajiny - třeba po dolování, jako je tomu u nás na Sokolovsku

revitalizace - oživení rekultivace - obnova krajiny, která byla poničena

revitalizace - znovuoživení krajiny rekultivace - opětovné obnovování krajiny

revitalizace = znovuoziveni , rekultivace = obnova

Revitalizace je obnova přírody ve smyslu oživení. Rekultivace už zahrnuje kroky, které vedou k tomu, aby daná plocha měla funkci nebo užitek.

Revitalizace je obnovení původní podoby krajiny a rekultivace je zahlazení stop zanechaných v krajině lidskou činností.

revitalizace je spíše oživení, rekultivace je obnovení

revitalizace krajiny = rekultivace

revitalizace-nevim co to je.takze za asi zadny

skoro to samé obnovení požkozené krajiny

téměř žádnej

Upřímně, do dnešního dne jsem si myslel, že mají obě slova stejný význam.

utváření krajiny x obnovení původní krajiny

v podstate zadny

velmi podobné - obnova poškozené krajiny

vesměs žádný

zadny

žádný

žádný

Žádný.

3. Slyšel / Slyšela jste už o projektu Medard?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6395,45 %95,45 %  
ne34,55 %4,55 %  

Graf

4. Plánujete v budoucnu jeho navštěvování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5587,3 %83,33 %  
nevím69,52 %9,09 %  
ne23,17 %3,03 %  

Graf

5. V čem vidíte jeho kladné přínosy pro Vaši obec /město?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení atraktivnosti obce / města4977,78 %74,24 %  
potencionální pracovní nabídky2844,44 %42,42 %  
zlepšení životního prostředí2844,44 %42,42 %  
další vyžití pro obyvatele11,59 %1,52 %  
nebudu to mit daleko k vode.11,59 %1,52 %  
Nebude se tu tak šíleně prášit,jako ted :(11,59 %1,52 %  
Až se zaplaví a zazelení všechny ty prašný plochy11,59 %1,52 %  
lepší než ta díra tam11,59 %1,52 %  
kulturní a sportovní vyžití11,59 %1,52 %  

Graf

6. V čem vidíte jeho negativní dopady na Vaši obec / město?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení cen především služeb (restaurace, sport,…)3250,79 %48,48 %  
příliv turistů a tím ztracení „klidu“ v obci1523,81 %22,73 %  
zvýšené náklady na propagaci města pro turisty a tím zanedbání vlastních občanů69,52 %9,09 %  
žádné57,94 %7,58 %  
nevidím11,59 %1,52 %  
nevidím žádné negativní dopady11,59 %1,52 %  
V ničem.11,59 %1,52 %  
asi zadny.11,59 %1,52 %  
zřejmě snížení návštěvnosti jiných již existujícíc11,59 %1,52 %  
existujících areálů dříve vzniklých ale ne koncent11,59 %1,52 %  
rovaných na jednom místě jako v případě medardu11,59 %1,52 %  
žádné nevidím, už se netěží11,59 %1,52 %  
negativní asi žádné11,59 %1,52 %  
žádný11,59 %1,52 %  
nejsou negativní dopady11,59 %1,52 %  
nevím11,59 %1,52 %  
nevidí negativní dopady, vnímám tuto akci kladně11,59 %1,52 %  
zatím nevím11,59 %1,52 %  
nemyslím, že bude mít negativní dopady11,59 %1,52 %  
žádná negativa nepředpokládám11,59 %1,52 %  

Graf

7. Využíváte některý z projektů ukončených revitalizací na Sokolovsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupaliště Michal 4771,21 %71,21 %  
Cyklo a in-line stezka v Habartově 2842,42 %42,42 %  
Golf Sokolov1522,73 %22,73 %  
Nic23,03 %3,03 %  
Koupaliště i cyklo a in-line stezku11,52 %1,52 %  
Cyklo a in-line stezka v citicich.11,52 %1,52 %  
neužívám nic11,52 %1,52 %  
nevyužívám11,52 %1,52 %  
Sokolovský bazén11,52 %1,52 %  
Zimní stadion11,52 %1,52 %  
ne nevyužívám11,52 %1,52 %  
cyklostezka Sokolov11,52 %1,52 %  

Graf

8. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 253553,03 %53,03 %  
26 – 551827,27 %27,27 %  
56 a více710,61 %10,61 %  
15 – 1969,09 %9,09 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ- maturita3350 %50 %  
1319,7 %19,7 %  
SŠ- vyučen1218,18 %18,18 %  
710,61 %10,61 %  
VOŠ11,52 %1,52 %  

Graf

10. Bydlíte v obci / městě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sokolov2740,91 %40,91 %  
Habartov1522,73 %22,73 %  
Bukovany 710,61 %10,61 %  
Citice710,61 %10,61 %  
Svatava69,09 %9,09 %  
Chlum sv. Máří46,06 %6,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Využíváte některý z projektů ukončených revitalizací na Sokolovsku?

  • odpověď Cyklo a in-line stezka v Habartově :
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Habartov na otázku 10. Bydlíte v obci / městě

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte krajinu na Sokolovsku?

2. Jaký je podle Vás rozdíl mezi pojmy rekultivace a revitalizace?

3. Slyšel / Slyšela jste už o projektu Medard?

4. Plánujete v budoucnu jeho navštěvování?

5. V čem vidíte jeho kladné přínosy pro Vaši obec /město?

6. V čem vidíte jeho negativní dopady na Vaši obec / město?

7. Využíváte některý z projektů ukončených revitalizací na Sokolovsku?

8. Váš věk

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

10. Bydlíte v obci / městě

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte krajinu na Sokolovsku?

2. Jaký je podle Vás rozdíl mezi pojmy rekultivace a revitalizace?

3. Slyšel / Slyšela jste už o projektu Medard?

4. Plánujete v budoucnu jeho navštěvování?

5. V čem vidíte jeho kladné přínosy pro Vaši obec /město?

6. V čem vidíte jeho negativní dopady na Vaši obec / město?

7. Využíváte některý z projektů ukončených revitalizací na Sokolovsku?

8. Váš věk

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

10. Bydlíte v obci / městě

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wágnerová, M.Projekt Medard na Sokolovsku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://projekt-medard-na-sokolovsku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.