Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > projekt UNES-CO

projekt UNES-CO

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kroupova
Šetření:27. 06. 2018 - 11. 07. 2018
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Můj dotazník bude součástí seminární práce na gymnáziu v Českém Krumlově. Zabývá se projektem, který je nyní velmi aktuální, a to projektem UNES-CO. Tento projekt od Kateřiny Šedé má navrátit běžný život místních obyvatel, který dle ní již vymizel. A mým úkolem  bude zjišťovat názory obyvatel i neobyvatel města:)

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Žena1.4310.245
Muž1.5690.245

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-552549,02 %49,02 %  
15-262141,18 %41,18 %  
56 a více59,8 %9,8 %  

Graf

3. Jste z Českého Krumlova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5098,04 %98,04 %  
Ano11,96 %1,96 %  

Graf

4. Znáte projekt UNES-CO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám2345,1 %45,1 %  
Ano, znám2141,18 %41,18 %  
Pouze jsem o tom slyšel/a, ale nevím o co jde713,73 %13,73 %  

Graf

5. Souhlasíte s myšlenkou, aby se navrátil běžný život do centra měst, která jsou v UNESCU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě2650,98 %50,98 %  
Nevím1427,45 %27,45 %  
To je nemožné917,65 %17,65 %  
Nesouhlasím23,92 %3,92 %  

Graf

6. Přijde Vám zbytečné platit dobrovolníkům bydlení v centru Českého Krumlova během léta za účelem navrácení běžného života do města v rámci projektu UNES-CO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3568,63 %68,63 %  
Ne1631,37 %31,37 %  

Graf

7. Šli byste Vy sami bydlet do centra města Český Krumlov, pokud by Vám za to bylo ještě zaplaceno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, proč ne2752,94 %52,94 %  
Ne, nevěřím že by to něco změnilo2447,06 %47,06 %  

Graf

8. Má podle vás to, že je památka na seznamu UNESCO, velký vliv na místní turismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, samozřejmě. Návštěvnost by byla jinak mnohem menší.2549,02 %49,02 %  
Ano1529,41 %29,41 %  
Nejsem si jistý611,76 %11,76 %  
Ne59,8 %9,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste muž nebo žena?

 • odpověď Muž=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena=2 na otázku 1. Jste muž nebo žena?
 • odpověď Muž=2:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena=1 na otázku 1. Jste muž nebo žena?
 • odpověď Žena=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž=2 na otázku 1. Jste muž nebo žena?
 • odpověď Žena=2:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž=1 na otázku 1. Jste muž nebo žena?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Věk:

3. Jste z Českého Krumlova?

4. Znáte projekt UNES-CO?

5. Souhlasíte s myšlenkou, aby se navrátil běžný život do centra měst, která jsou v UNESCU?

6. Přijde Vám zbytečné platit dobrovolníkům bydlení v centru Českého Krumlova během léta za účelem navrácení běžného života do města v rámci projektu UNES-CO?

7. Šli byste Vy sami bydlet do centra města Český Krumlov, pokud by Vám za to bylo ještě zaplaceno?

8. Má podle vás to, že je památka na seznamu UNESCO, velký vliv na místní turismus?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Věk:

3. Jste z Českého Krumlova?

4. Znáte projekt UNES-CO?

5. Souhlasíte s myšlenkou, aby se navrátil běžný život do centra měst, která jsou v UNESCU?

6. Přijde Vám zbytečné platit dobrovolníkům bydlení v centru Českého Krumlova během léta za účelem navrácení běžného života do města v rámci projektu UNES-CO?

7. Šli byste Vy sami bydlet do centra města Český Krumlov, pokud by Vám za to bylo ještě zaplaceno?

8. Má podle vás to, že je památka na seznamu UNESCO, velký vliv na místní turismus?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kroupova, B.projekt UNES-CO (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://projekt-unes-co.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.