Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Projektová výuka

Projektová výuka

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Bartoš
Šetření:06. 04. 2019 - 20. 04. 2019
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

rád bych Vás (učitele) poprosil o vyplnění dotazníku na téma projektové výuky. Dotazník se vztahuje k vaší osobní profesní zkušeností s projektovou výukou. Výsledky dotazníku poslouží mé dizertační práci a budou publikovány v odborných článcích a publikacích, zabývajících se vzděláváním.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Na jakém stupni vzdělávacího systému učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škola 2. stupeň318,75 %18,75 %  
Základní škola 1. stupeň318,75 %18,75 %  
Střední odborná škola - soukromá212,5 %12,5 %  
Základní umělecká škola212,5 %12,5 %  
Gymnázium212,5 %12,5 %  
Střední odborná škola - státní16,25 %6,25 %  
Dům dětí a mládeže / Volnočasová pedagogika16,25 %6,25 %  
mezinárodní škola (2. i 3. stupeň)16,25 %6,25 %  
1.i2.st.ZŠ16,25 %6,25 %  

Graf

2. Jaká je délka vaší učitelské praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let956,25 %56,25 %  
15 let a více318,75 %18,75 %  
6 - 10 let318,75 %18,75 %  
11 - 15 let16,25 %6,25 %  

Graf

3. Jaký předmět / obor učíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výtvarné umělecké obory16,25 %6,25 %  
Aj, Čj, výtvarná a pracovní výchova, vlastivěda16,25 %6,25 %  
Matematika Informatika16,25 %6,25 %  
Anglictina16,25 %6,25 %  
výtvarné předměty - teoretické, praktické16,25 %6,25 %  
První třída, výchovy ve třídách 3. a 5. 16,25 %6,25 %  
výtvarný obor16,25 %6,25 %  
př,z,d,vkz,ov16,25 %6,25 %  
Anglicky jazyk,hudebni vychova16,25 %6,25 %  
výtvarná výchova16,25 %6,25 %  
1. stupeň ZŠ16,25 %6,25 %  
Čj, Aj, Hv16,25 %6,25 %  
český jazyk + dějepis16,25 %6,25 %  
Výtvarný16,25 %6,25 %  
1.st.,+ zeměpis, TV, vv, výchova je zdraví na 2.st.16,25 %6,25 %  
Ruština, Španělština, Angličtina, Němčina, Matematika, Biologie16,25 %6,25 %  

Graf

4. Popište prosím vlastními slovy, co je to podle vás projekt, či projektová výuka a jak by ideálně měla vypadat.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Činnost trvající déle než jednu vyučovací hodinu, které vede děti k hmatatelnému cíli (třídní kniha, výrobek, plakát, ...)

Děti hledají samy řešení úkolů, vznikne nová dovednost, znalost, zapojují se mezipředmětové vztahy, učitel je průvodce, žáci objevují. 1 den - 1 téma z hlediska více předmětů - z každého výstup

Dle.meho názoru by měla nabízet co možná nejvíc rozličných aktivit které se na dané téma dívají z různých pohledů

Dlouhodobější práce, ve které má žák nebo skupina žáků velkou možnost samostatnosti, vlastních rozhodnutí a volby cílů.

dqqdq

Nastaveni si cile,naplanovani aktivit,ktere probihaji nejen ve skole (domaci priprava zaku,terenni vyuka), tema je nahlizeno z vice aspektu, duraz na mezipredmetove vazby, rozvoj dovednosti studentu,nejen vedomosti

Projektová výuka je typ výuky, kdy se student vzdělává v dané oblasti prostřednictvím nejen klasických metod výuky (výklad, prezentace), ale také vlastním praktickým konáním na jehož konci bývá často fyzický či teoretický produkt, který žák prezentuje a obhajuje.

Projektová výuka netrvá jednu vyučovací hodinu, ale delší časový úsek (den, týden, měsíc...) a je zaměřena na určité téma a v ideálním případě zahrnuje co nejvíce předmětů dohromady. Výsledkem by měl být nějaký výrobek, plakát, práce...

Projekty

Propojenî několika předmětů, práce ve dvojicích či ve skupině, nové poznatky

skupinová práce, která má delší trvání. Je charakteristická určitou posloupností, rozdělením rolí - činností, vytyčením si cílů,...

Věc (akce) na které se podílí více tříd a více studentů.

viz google

výuka v tématických blocích napříč vyučovacími předměty, na její ideální podobu nemám vyhraněný názor

Zadání nebo téma (případně série zadání s jednotným konceptem), jehož realizace má dlouhodobý horizont a mezipředmětový (mezioborový) charakter. Propojuje teorii s praxí, různé obory, problematiky apod. Ideálně by měla oživit stávající zkušenosti a rozšířit je, doplnit o kontexty s fungováním v praxi apod. Např. v dějinách kultury by srozumitelně (třeba i na principu zážitku) vytvořila kontext moderních tendencí s tradičními formami a myšlenkami v umění, ukázala by způsoby práce s literaturou a dalšími zdroji, subjektivním vnímáním umění a jeho vnímání v dobovém kontextu. Zároveň by naučila žáky orientovat se mezi podstatnými a doplňujícími informacemi (v datech) a umožnila aplikovat nové zkušenosti do vlastní tvorby. Nedílnou součástí je pak budování a tréning kritického myšlení a komplexní porozumění umění jako nositele nových myšlenek. (zní to asi zbytečně pompézně, ale ptal ses na ideál :-))

Zadání problému, žáci řeší ve skupině, spolupracují. Učitel pouze dohlíží, v případě nitnoati nabídne pomoc.

5. Myslíte si, že jste v rámci Vaší učitelské přípravy byli dostatečně vzdělávání v oblasti projektové výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1275 %75 %  
Ano425 %25 %  

Graf

6. Setkal/a jste se s projektovou výukou v pozici žáka či studenta rámci vlastního studia na základní škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, na ZŠ jsem se s projektovou výukou nesetkal/a.1275 %75 %  
Ano, ale jen zřídka.425 %25 %  

Graf

7. Setkal/a jste se s projektovou výukou v pozici žáka či studenta rámci vlastního studia na střední škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne960 %56,25 %  
Ano320 %18,75 %  
Nevím320 %18,75 %  

Graf

8. Setkal/a jste se s projektovou výukou v pozici žáka či studenta rámci vlastního studia na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne960 %56,25 %  
Ano640 %37,5 %  

Graf

9. Vyberte prosím, jaké jsou výhody projektové výuky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšování komunikace ve skupině1487,5 %87,5 %  
zpestření výuky1487,5 %87,5 %  
průřez témat více předmětů1487,5 %87,5 %  
umění spolupráce1381,25 %81,25 %  
samostatnost žáka1381,25 %81,25 %  
komplexní znalosti (teorie+praxe)1275 %75 %  
aktuálnost témat1062,5 %62,5 %  
praktická zkušenost956,25 %56,25 %  
přiblížení pracovní praxe743,75 %43,75 %  

Graf

10. Vyberte prosím, jaké jsou nevýhody projektové výuky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náročnost výuky (materiální, příprava učitele)1062,5 %62,5 %  
časová náročnost1062,5 %62,5 %  
ne-kompatibilní s ŠVP, RVP531,25 %31,25 %  
udržení pozornosti žáka318,75 %18,75 %  
Projektová výuka nemá žádné nevýhody.16,25 %6,25 %  
Pokud nejsou zaci motivovani, neni to jejich tema, tak se prilis neangazuji. 16,25 %6,25 %  
nepřipravenost a neochota vyučujících, popř. vyučující neumí projektovou výuku připravit16,25 %6,25 %  
Spoluprace s vyucujicimi otatnich predmetu, (ne)podpora veden skoly, zajisteni materialu a pomucek,financi16,25 %6,25 %  
obtížně hodnotitelné výstupy a výsledky16,25 %6,25 %  

Graf

11. Je podle vás projektová výuka dostatečně implementována do českého vzdělávacího systému v rámci ZŠ a SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1487,5 %87,5 %  
Nevím16,25 %6,25 %  
Ano16,25 %6,25 %  

Graf

12. Z jakého důvodu je podle vás projektová výuka málo, nebo vůbec implementována do výuky ZŠ a SŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časová náročnost.1275 %75 %  
Nezájem ze strany učitelů pro náročnost výuky.1168,75 %68,75 %  
Nedůvěra v projektovou výuku ze strany učitelů.1062,5 %62,5 %  
Nedostatečné vzdělání učitelů v této oblasti.956,25 %56,25 %  
Chybějící podpora ze strany školy.850 %50 %  
Materiální a finanční náročnost.850 %50 %  
Chybějící opora v ŠVP a RVP.637,5 %37,5 %  
Projektová výuka se nehodí na všechny typy škol, oborů a předmětů.318,75 %18,75 %  
nepřipravenost pedagogů - na improvizaci ve školním prostředí není vždy prostor a čas16,25 %6,25 %  
Nedůvěra v projektovou výuku ze strany žáků.16,25 %6,25 %  
Nedůvěra v projektovou výuku ze strany rodičů.16,25 %6,25 %  

Graf

13. Implementujete projektovou výuky do vlastních hodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několikrát během školního roku.850 %50 %  
Ano, alespoň jednou během školního roku.743,75 %43,75 %  
Ne.16,25 %6,25 %  

Graf

14. Prosím popište ve stručnosti, jaké projekty implementujete do vaší výuky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

100 let Československé republiky, Les, Pravěk, Praha

dqdqwdq

Hv-D-Vv téma pravěk (tanec kolem ohně, výroba keramiky, rozdělání ohně, nástroje z pazourku, tlučeni zrn kamenem, upečení placky, kostýmy, nástěnné malby Projekt moje oblíbená kniha Anglicky mluvící země Můj ostrov Komunikace s neslyšícími a nevidomými Advent, Vànoce Den zdraví Halloween

jeseník - práce na vlastním podniku, volby - vlastní politické strany zuš - veškeré výtvarné práce tvořené ve skupině - zadání, rozdělení rolí, prezentace - divadelní představení, tvorba příběhu

Moje projekty - d

Na skole probihal "English week", zaci vyhledavali s prezentovali informace o anglicky mluvicih zemi. V HV (na SŠ) meli za ukol prozkoumat reprtoar vsech divadel kde se hraje opera a spolecne sestavit malou statistiku o nejcasteji hranych autorech,ktere divadlo ma nejvice oper,z jakych obdobi atd, cast probihala v hodinach,cast doma.

Např

Projekty s cizincemi, vzdělávání v rámci cizího jazyku.

Průřezové problémy a otázky, propojení práce se zdroji, osobní zážitek a samostatné vyjádření žáků.

Ve skupinách žáci provádí vlastní badatelský výzkum na téma, které si sami zvolí. Většinou jde o mapování historie města, rodiny apod.

Vlastní třídní kniha pohádek, lexikon, zásobník výtvorů

Výtvarné projekty na různá témata z oblasti běžného života - příroda, zvířata, věci denní potřeby...

Vzhledem ke své krátké praxi jsem zatím neměla příliš možností, ale chystám se na projekt zaměřený na techniku ručního šití.

15. Domníváte se, že i prostřednictvím projektové výuky vede cesta k výchově a vzdělávání reflektující aktuální společenské podmínky a fungování společnosti, trhu práce, ekonomie, atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1593,75 %93,75 %  
Nevím16,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bartoš, D.Projektová výuka (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://projektova-vyuka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.