Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prokrastinace jako krize

Prokrastinace jako krize

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kubáčková
Šetření:18. 11. 2014 - 24. 11. 2014
Počet respondentů:165
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rády bychom Vás požádaly o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou zveřejněny v naší semestrální práci. Dotazník se týká prokrastinace a okruh respondentů není omezen.

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem „prokrastinace”?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám.15191,52 %91,52 %  
Ne, neznám.95,45 %5,45 %  
Slyšel/a jsem o prokrastinaci, ale nevybavím si, co pojem znamená.53,03 %3,03 %  

Graf

2. Jste důslední při plnění Vašich denních povinností (1 – velice důslední; 5 – nedůslední)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
38752,73 %52,73 %  
23722,42 %22,42 %  
42615,76 %15,76 %  
5116,67 %6,67 %  
142,42 %2,42 %  

Graf

3. Stíháte obvykle všechny své naplánované úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.8752,73 %52,73 %  
Spíše ne.5332,12 %32,12 %  
Nevím, nejsem si jistý/á.106,06 %6,06 %  
Rozhodně ne.95,45 %5,45 %  
Ano.63,64 %3,64 %  

Graf

4. Tvoříte si obvykle denní plán (seznam úkolů, který je potřeba splnit)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8350,3 %50,3 %  
ne8249,7 %49,7 %  

Graf

5. Používáte diář nebo něco jiného, kam si zapisujete své povinnosti (denní plány)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10966,06 %66,06 %  
ne5633,94 %33,94 %  

Graf

6. Stává se Vám, že často odbíháte od úkolů a nedokončíte, co jste započal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dochází k tomu poměrně často.7444,85 %44,85 %  
Stává se to ojediněle.6941,82 %41,82 %  
Je tomu tak velmi často.1911,52 %11,52 %  
Ne, nikdy.31,82 %1,82 %  

Graf

7. Upřednostňujete v pořadí lehčí úkoly a ty co Vás baví před těmi důležitými a obtížnými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dochází k tomu poměrně často.7646,06 %46,06 %  
Je tomu tak velmi často.4829,09 %29,09 %  
Stává se to ojediněle.3722,42 %22,42 %  
Ne, nikdy.42,42 %2,42 %  

Graf

8. Odkládáte povinnosti na později (1 - vůbec ; 5 - často)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45734,55 %34,55 %  
34627,88 %27,88 %  
53823,03 %23,03 %  
22012,12 %12,12 %  
142,42 %2,42 %  

Graf

9. Pokud odkládáte své povinnosti je to z důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechuť9055,56 %54,55 %  
nedostatek času2716,67 %16,36 %  
obtížnost úkolu2716,67 %16,36 %  
lepší řešení úkolu pod tlakem106,17 %6,06 %  
nechuť a lepší řešení úkolu pod tlakem10,62 %0,61 %  
hraju hry na počítači10,62 %0,61 %  
lenost a lepší řešení úkolů pod tlakem10,62 %0,61 %  
Souhlasí první tři odpovědi-10,62 %0,61 %  
všechny první 3 dohromady10,62 %0,61 %  
lenosti10,62 %0,61 %  
Všechny možnosti 10,62 %0,61 %  
záleží na situaci10,62 %0,61 %  

Graf

10. Způsobilo Vám odkládání úkolu někdy nějaké problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9356,36 %56,36 %  
Nevím, nejsem si jistý/á.4527,27 %27,27 %  
Ne.2716,36 %16,36 %  

Graf

11. Pokud ANO, jak velké problémy to byly (1 - malé; 5 - velké)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35446,96 %32,73 %  
22622,61 %15,76 %  
41513,04 %9,09 %  
1108,7 %6,06 %  
5108,7 %6,06 %  

Graf

12. Pokud ANO, poučil/a jste se z těchto problémů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale někdy přece jen něco odložím.6155,45 %36,97 %  
Ne, úkoly dále odkládám.4641,82 %27,88 %  
Ano, své úkoly už neodkládám.32,73 %1,82 %  

Graf

13. Zastáváte názor, že lépe pracujete pod tlakem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.6740,61 %40,61 %  
Spíše ne.3420,61 %20,61 %  
Ano.3018,18 %18,18 %  
Nevím, nejsem si jistý/á.2012,12 %12,12 %  
Rozhodně ne.148,48 %8,48 %  

Graf

14. Domníváte se, že trpíte prokrastinací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.5130,91 %30,91 %  
Spíše ano.4929,7 %29,7 %  
Nevím, nejsem si jistý/á.3018,18 %18,18 %  
Spíše ne.2917,58 %17,58 %  
Rozhodně ne.63,64 %3,64 %  

Graf

15. Myslíte si, že je prokrastinace nemoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.6237,58 %37,58 %  
Rozhodně ne.4627,88 %27,88 %  
Nevím, nejsem si jistý/á.3320 %20 %  
Spíše ano.169,7 %9,7 %  
Ano.84,85 %4,85 %  

Graf

16. Považujete prokrastinaci za výmluvu pro lenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.5432,73 %32,73 %  
Ano.4627,88 %27,88 %  
Nevím, nejsem si jistý/á.2615,76 %15,76 %  
Spíše ne.2515,15 %15,15 %  
Rozhodně ne.148,48 %8,48 %  

Graf

17. Myslíte si, že by diagnostikovaná prokrastinace měla být důvodem k úlevám ze zkoušení, úkolů apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne.9960 %60 %  
Spíše ne.4929,7 %29,7 %  
Nevím, nejsem si jistý/á.137,88 %7,88 %  
Ano.21,21 %1,21 %  
Spíše ano.21,21 %1,21 %  

Graf

18. Slyšeli jste někdy o knize ,,Konec prokrastinace“ od Petra Ludwiga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, slyšel/a, ale nemám ji.9255,76 %55,76 %  
Ne, neslyšel/a, ale mohla by být zajímavá.3923,64 %23,64 %  
Ne, neslyšel/a, a ani mě nezajímá.2112,73 %12,73 %  
Ano, slyšel/a, dokonce ji mám.137,88 %7,88 %  

Graf

19. Zúčastnili byste se některého semináře ,,Konec prokrastinace“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nezúčastnil/a.7646,06 %46,06 %  
Ano, rád/a bych se zúčastnil/a.4728,48 %28,48 %  
Nevím.3923,64 %23,64 %  
Ano, už jsem se zúčastnil/a.31,82 %1,82 %  

Graf

20. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12273,94 %73,94 %  
muž4326,06 %26,06 %  

Graf

21. Spadáte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let11267,88 %67,88 %  
25 - 34 let3923,64 %23,64 %  
35 - 44 let84,85 %4,85 %  
45 - 54 let53,03 %3,03 %  
55 - 64 let10,61 %0,61 %  

Graf

22. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka10865,45 %65,45 %  
zaměstnaný/á4024,24 %24,24 %  
nezaměstnaný/á84,85 %4,85 %  
osoba samostatně výděl74,24 %4,24 %  
na mateřské/rodičovské dovolené21,21 %1,21 %  

Graf

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8953,94 %53,94 %  
středoškolské s maturitou6338,18 %38,18 %  
vyšší odborné63,64 %3,64 %  
základní53,03 %3,03 %  
středoškolské bez maturity/ vyučený/á21,21 %1,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Tvoříte si obvykle denní plán (seznam úkolů, který je potřeba splnit)?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 2. Jste důslední při plnění Vašich denních povinností (1 – velice důslední; 5 – nedůslední)?

10. Způsobilo Vám odkládání úkolu někdy nějaké problémy?

 • odpověď Ano.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 11. Pokud ANO, jak velké problémy to byly (1 - malé; 5 - velké)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 11. Pokud ANO, jak velké problémy to byly (1 - malé; 5 - velké)?

14. Domníváte se, že trpíte prokrastinací?

 • odpověď Ano.:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 2. Jste důslední při plnění Vašich denních povinností (1 – velice důslední; 5 – nedůslední)?

19. Zúčastnili byste se některého semináře ,,Konec prokrastinace“?

 • odpověď Ne, nezúčastnil/a.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neslyšel/a, a ani mě nezajímá. na otázku 18. Slyšeli jste někdy o knize ,,Konec prokrastinace“ od Petra Ludwiga?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem „prokrastinace”?

2. Jste důslední při plnění Vašich denních povinností (1 – velice důslední; 5 – nedůslední)?

3. Stíháte obvykle všechny své naplánované úkoly?

4. Tvoříte si obvykle denní plán (seznam úkolů, který je potřeba splnit)?

5. Používáte diář nebo něco jiného, kam si zapisujete své povinnosti (denní plány)?

6. Stává se Vám, že často odbíháte od úkolů a nedokončíte, co jste započal/a?

7. Upřednostňujete v pořadí lehčí úkoly a ty co Vás baví před těmi důležitými a obtížnými?

8. Odkládáte povinnosti na později (1 - vůbec ; 5 - často)?

9. Pokud odkládáte své povinnosti je to z důvodu?

10. Způsobilo Vám odkládání úkolu někdy nějaké problémy?

11. Pokud ANO, jak velké problémy to byly (1 - malé; 5 - velké)?

12. Pokud ANO, poučil/a jste se z těchto problémů?

13. Zastáváte názor, že lépe pracujete pod tlakem?

14. Domníváte se, že trpíte prokrastinací?

15. Myslíte si, že je prokrastinace nemoc?

16. Považujete prokrastinaci za výmluvu pro lenost?

17. Myslíte si, že by diagnostikovaná prokrastinace měla být důvodem k úlevám ze zkoušení, úkolů apod.?

18. Slyšeli jste někdy o knize ,,Konec prokrastinace“ od Petra Ludwiga?

19. Zúčastnili byste se některého semináře ,,Konec prokrastinace“?

20. Pohlaví:

21. Spadáte do věkové kategorie:

22. Jste:

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem „prokrastinace”?

2. Jste důslední při plnění Vašich denních povinností (1 – velice důslední; 5 – nedůslední)?

3. Stíháte obvykle všechny své naplánované úkoly?

4. Tvoříte si obvykle denní plán (seznam úkolů, který je potřeba splnit)?

5. Používáte diář nebo něco jiného, kam si zapisujete své povinnosti (denní plány)?

6. Stává se Vám, že často odbíháte od úkolů a nedokončíte, co jste započal/a?

7. Upřednostňujete v pořadí lehčí úkoly a ty co Vás baví před těmi důležitými a obtížnými?

8. Odkládáte povinnosti na později (1 - vůbec ; 5 - často)?

9. Pokud odkládáte své povinnosti je to z důvodu?

10. Způsobilo Vám odkládání úkolu někdy nějaké problémy?

11. Pokud ANO, jak velké problémy to byly (1 - malé; 5 - velké)?

12. Pokud ANO, poučil/a jste se z těchto problémů?

13. Zastáváte názor, že lépe pracujete pod tlakem?

14. Domníváte se, že trpíte prokrastinací?

15. Myslíte si, že je prokrastinace nemoc?

16. Považujete prokrastinaci za výmluvu pro lenost?

17. Myslíte si, že by diagnostikovaná prokrastinace měla být důvodem k úlevám ze zkoušení, úkolů apod.?

18. Slyšeli jste někdy o knize ,,Konec prokrastinace“ od Petra Ludwiga?

19. Zúčastnili byste se některého semináře ,,Konec prokrastinace“?

20. Pohlaví:

21. Spadáte do věkové kategorie:

22. Jste:

23. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubáčková, P.Prokrastinace jako krize (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://prokrastinace-jako-krize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.