Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prokrastinace VŠ prací

Prokrastinace VŠ prací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Němcová
Šetření:05. 04. 2016 - 19. 04. 2016
Počet respondentů:255
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako doplňkový materiál k seminární práci z managementu. všem respondentům děkujeme za čas věnovaný vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Vypracovával/a jste někdy seminární práci, případně jinou samostatnou práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mnohokrát22287,06 %87,06 %  
ano, (max.5)3112,16 %12,16 %  
ne20,78 %0,78 %  

Graf

2. Pracoval/a jste na práci samostatně nebo ve skupině

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama24495,69 %95,69 %  
ve skupině17367,84 %67,84 %  

Graf

3. Pracujete raději sám nebo v týmu, proč

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
raději pracuji sama, protože si danou práci vypracuji podle sebe13954,51 %54,51 %  
raději pracuji sám/sama, protože se nemusím spoléhat na ostatní12649,41 %49,41 %  
pracuji rád v týmu, nemusím toho dělat tolik a sám6224,31 %24,31 %  
jsem raději v týmu, má rád/a spolupráci a rozdělení úkolů6123,92 %23,92 %  
pracuji rád v týmu, protože nemám veškerou zodpovědnost za danou práci3413,33 %13,33 %  

Graf

4. S jakým časovým předstihem práci začnete vypracovávat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14dní7027,45 %27,45 %  
méně než týden5722,35 %22,35 %  
alespoň měsíc před termínem odevzdání5421,18 %21,18 %  
týden4116,08 %16,08 %  
více než měsíc před datem odevzdání228,63 %8,63 %  
den před lhůtou odevzdání114,31 %4,31 %  

Graf

5. Váš nejčastější důvod k odkládání vypracování dané práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lenost11143,53 %43,53 %  
nevím kde a jak začít6425,1 %25,1 %  
časová náročnost práce3011,76 %11,76 %  
jiný důvod166,27 %6,27 %  
strach z možného selhání93,53 %3,53 %  
venkovní aktivity83,14 %3,14 %  
špatná nálada62,35 %2,35 %  
nedokonalé informace51,96 %1,96 %  
sport41,57 %1,57 %  
sledovaní tv20,78 %0,78 %  

Graf

6. Jste při plnění náročných úkolů ve stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale není to tak strašné8934,9 %34,9 %  
ano, velmi7429,02 %29,02 %  
mírně7027,45 %27,45 %  
nestresuji se228,63 %8,63 %  

Graf

7. Dáváte si předsevzetí, že příště začnete dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18974,12 %74,12 %  
ne6625,88 %25,88 %  

Graf

8. Plníte daná předsevzetí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13753,73 %53,73 %  
snažím se10842,35 %42,35 %  
ano103,92 %3,92 %  

Graf

9. Rozplánujete si práci před jejím plněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dělám si hrubý plán13653,33 %53,33 %  
neplánuji8031,37 %31,37 %  
ano, mám rád/a přesný plán3915,29 %15,29 %  

Graf

10. Myslíte si, že naplánovaní plnění úkolů Vám může pomoci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20981,96 %81,96 %  
ne4618,04 %18,04 %  

Graf

11. Plníte-li skupinovou práci tak :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozdělíme si úkoly, které individuálně plníme20178,82 %78,82 %  
většinu úkolů děláme společně2911,37 %11,37 %  
zvolíme vedoucího, který řídí průběh práce176,67 %6,67 %  
hodíme plnění úkolu pouze na některé členy83,14 %3,14 %  

Graf

12. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18974,12 %74,12 %  
muž6625,88 %25,88 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou14757,65 %57,65 %  
VŠ bakalářské7930,98 %30,98 %  
VŠ magisterské2911,37 %11,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Plníte daná předsevzetí

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi den před lhůtou odevzdání na otázku 4. S jakým časovým předstihem práci začnete vypracovávat

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vypracovával/a jste někdy seminární práci, případně jinou samostatnou práci

2. Pracoval/a jste na práci samostatně nebo ve skupině

3. Pracujete raději sám nebo v týmu, proč

4. S jakým časovým předstihem práci začnete vypracovávat

5. Váš nejčastější důvod k odkládání vypracování dané práce

6. Jste při plnění náročných úkolů ve stresu?

7. Dáváte si předsevzetí, že příště začnete dříve?

8. Plníte daná předsevzetí

9. Rozplánujete si práci před jejím plněním?

10. Myslíte si, že naplánovaní plnění úkolů Vám může pomoci

11. Plníte-li skupinovou práci tak :

12. Vaše pohlaví

13. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vypracovával/a jste někdy seminární práci, případně jinou samostatnou práci

2. Pracoval/a jste na práci samostatně nebo ve skupině

3. Pracujete raději sám nebo v týmu, proč

4. S jakým časovým předstihem práci začnete vypracovávat

5. Váš nejčastější důvod k odkládání vypracování dané práce

6. Jste při plnění náročných úkolů ve stresu?

7. Dáváte si předsevzetí, že příště začnete dříve?

8. Plníte daná předsevzetí

9. Rozplánujete si práci před jejím plněním?

10. Myslíte si, že naplánovaní plnění úkolů Vám může pomoci

11. Plníte-li skupinovou práci tak :

12. Vaše pohlaví

13. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němcová, L.Prokrastinace VŠ prací (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://prokrastinace-vs-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.