Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prokrastinace

Prokrastinace

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Hrstka
Šetření:11. 04. 2009 - 13. 04. 2009
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je čistě anonymní a byl vypracován studenty VŠE pro předmět Psychologie a sociologie řízení.

Vyplňte prosím osobní údaje a poté si přečtěte následující výroky a rozhodněte do jaké míry se s nimi ztotožňujete (stupnice obsahuje 5 bodů.Vhodnou odpověď na stupnici zaškrtněte. Předem děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2657,78 %57,78 %  
muž1942,22 %42,22 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-233475,56 %75,56 %  
15-19613,33 %13,33 %  
24-2648,89 %8,89 %  
27 a více12,22 %2,22 %  

Graf

3. Národnost

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká2555,56 %55,56 %  
Slovenská1022,22 %22,22 %  
ČR36,67 %6,67 %  
CZ12,22 %2,22 %  
CR12,22 %2,22 %  
česká republika12,22 %2,22 %  
ceska12,22 %2,22 %  
cech12,22 %2,22 %  
moravská12,22 %2,22 %  
SK12,22 %2,22 %  

Graf

4. Škola, kterou studujete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše1124,44 %24,44 %  
VSE36,67 %6,67 %  
VŠE Praha24,44 %4,44 %  
UJEP24,44 %4,44 %  
Univerzita J.E. Purkyně12,22 %2,22 %  
Obchodní Akademie a jazyková škola12,22 %2,22 %  
obchodní akademie12,22 %2,22 %  
UTB Zlín12,22 %2,22 %  
fakulta sociálně ekonomická- ústí nad labem12,22 %2,22 %  
FSE UJEP12,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi medicína
bfu
Vysoká škola aplikovaného práva
univerzita jana evangelisty purkyně
muni
VŠE v Prahe
čvut fd
Lekárska fakulta MU
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ekonomicka univerzita v BA
Vysoká škola ekonomická
zahraniční obchod - SOŠ
Vysoká škola ekonomická v Prahe
prirodovedecka fakulta UK
anglické gymnázium
NEWTON College
Slovenská technická univerzita
žilinská univerzita
VŠ Pedagogická UK
Filozofická fakulta UK
upol
2146,67 %46,67 % 

Graf

5. Pokud VŠE, která fakulta?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikohospodářská415,38 %8,89 %  
f327,69 %4,44 %  
327,69 %4,44 %  
Podnikohospodárska27,69 %4,44 %  
F427,69 %4,44 %  
FMV27,69 %4,44 %  
FPH13,85 %2,22 %  
informatika - statistika13,85 %2,22 %  
filozofická13,85 %2,22 %  
BFU13,85 %2,22 %  
ostatní odpovědi národohospodářská
-
ne vše
Fakulta podnikoveho manazmentu
Fakulta informatiky a statistiky
národohos.
Materiálovotechnologická fakulta v TT
ff
830,77 %17,78 % 

Graf

6. Ročník

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21535,71 %33,33 %  
druhý921,43 %20 %  
3511,9 %11,11 %  
první24,76 %4,44 %  
2. ročník12,38 %2,22 %  
3. ročník12,38 %2,22 %  
třetí12,38 %2,22 %  
3.ročník12,38 %2,22 %  
612,38 %2,22 %  
512,38 %2,22 %  
ostatní odpovědi prvý
1
4
1.ročník
5. doktorandský
511,9 %11,11 % 

Graf

7. Slyšeli jste někdy slovo "prokrastinace"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2760 %60 %  
ano1840 %40 %  

Graf

8. Často se přistihnu při tom, že dělám úkoly, které jsem zamýšlel/a dělat před několika dny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1840 %40 %  
absolutně se ztotožňuji920 %20 %  
neutrální817,78 %17,78 %  
spíše se neztotožňuji817,78 %17,78 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

9. Často propásnu koncerty, sportovní klání a podobné akce, protože se nedostanu k tomu, abych koupil/a lístky včas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1942,22 %42,22 %  
vůbec se neztotožňuji1533,33 %33,33 %  
neutrální817,78 %17,78 %  
absolutně se ztotožňuji24,44 %4,44 %  
spíše se ztotožňuji12,22 %2,22 %  

Graf

10. Na zkoušku se připravuji na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1431,11 %31,11 %  
absolutně se ztotožňuji1226,67 %26,67 %  
spíše se neztotožňuji920 %20 %  
neutrální817,78 %17,78 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

11. Když je ráno čas vstávat, nemohu se „vykopat“ z postele.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutně se ztotožňuji1226,67 %26,67 %  
spíše se neztotožňuji1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji1124,44 %24,44 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
neutrální511,11 %11,11 %  

Graf

12. Povinnosti související s univerzitní administrativou (např. Vyplňování přihlášek,registrace předmetů,...) odkládám na poslední chvíl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1942,22 %42,22 %  
spíše se ztotožňuji1124,44 %24,44 %  
absolutně se ztotožňuji715,56 %15,56 %  
vůbec se neztotožňuji511,11 %11,11 %  
neutrální36,67 %6,67 %  

Graf

13. Obecně odkládam odpověď na zmeškané telefonáty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1533,33 %33,33 %  
vůbec se neztotožňuji1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji817,78 %17,78 %  
absolutně se ztotožňuji613,33 %13,33 %  
neutrální511,11 %11,11 %  

Graf

14. I úkoly, které vyžadují krátké sezení u stolu a práci na nich, dělám dny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1635,56 %35,56 %  
vůbec se neztotožňuji1226,67 %26,67 %  
neutrální1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji613,33 %13,33 %  

Graf

15. Často se mi stáva, že neodevzdám úkol, protože jsem ho v dusledku špatného rozvržení času (odkládání) nestihl/a vypracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji2351,11 %51,11 %  
vůbec se neztotožňuji1431,11 %31,11 %  
neutrální36,67 %6,67 %  
spíše se ztotožňuji36,67 %6,67 %  
absolutně se ztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

16. Obecně naberu zpoždění předtím, než začnu dělat práci, kterou dělat musím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1431,11 %31,11 %  
neutrální1226,67 %26,67 %  
spíše se neztotožňuji1022,22 %22,22 %  
absolutně se ztotožňuji511,11 %11,11 %  
vůbec se neztotožňuji48,89 %8,89 %  

Graf

17. Když cestuji, obvykle musím s chystáním pospíchat, abych přijel/a na letiště nebo nádraží v příhodný čas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1635,56 %35,56 %  
spíše se ztotožňuji1533,33 %33,33 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
absolutně se ztotožňuji511,11 %11,11 %  
neutrální36,67 %6,67 %  

Graf

18. Když se chystám ven, často zjistím, že musím něco na poslední chvíli dělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1942,22 %42,22 %  
spíše se ztotožňuji1533,33 %33,33 %  
neutrální817,78 %17,78 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  
absolutně se ztotožňuji12,22 %2,22 %  

Graf

19. Při práci na úkolu, který je před odevzdáním, často ztrácím čas děláním jiných věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1942,22 %42,22 %  
absolutně se ztotožňuji1226,67 %26,67 %  
spíše se neztotožňuji817,78 %17,78 %  
neutrální48,89 %8,89 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

20. Pokud obdržím účet na malý obnos, odložím jeho placení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec se neztotožňuji1942,22 %42,22 %  
spíše se neztotožňuji1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji817,78 %17,78 %  
neutrální613,33 %13,33 %  
absolutně se ztotožňuji12,22 %2,22 %  

Graf

21. Často začínám na úkolu pracovat „ za 5 minut dvanáct.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji2248,89 %48,89 %  
neutrální715,56 %15,56 %  
spíše se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
absolutně se ztotožňuji48,89 %8,89 %  

Graf

22. Zřídka mám úkol splněn dříve, než je potřeba.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1328,89 %28,89 %  
spíše se ztotožňuji1124,44 %24,44 %  
neutrální920 %20 %  
absolutně se ztotožňuji817,78 %17,78 %  
vůbec se neztotožňuji48,89 %8,89 %  

Graf

23. Vždy mi to vychází tak, že dárky na Vánoce nakupuji na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1328,89 %28,89 %  
spíše se neztotožňuji1124,44 %24,44 %  
absolutně se ztotožňuji1022,22 %22,22 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
neutrální511,11 %11,11 %  

Graf

24. Obvykle kupuji i tu nejpodstatnější věc na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1533,33 %33,33 %  
neutrální1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji1022,22 %22,22 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
absolutně se ztotožňuji36,67 %6,67 %  

Graf

25. Obvykle nedokončím všechny úkoly, které jsem si na ten den naplánoval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji2146,67 %46,67 %  
spíše se neztotožňuji1022,22 %22,22 %  
absolutně se ztotožňuji817,78 %17,78 %  
neutrální511,11 %11,11 %  
vůbec se neztotožňuji12,22 %2,22 %  

Graf

26. Opakovaně říkám „udělám to zítra“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální1431,11 %31,11 %  
spíše se ztotožňuji1431,11 %31,11 %  
spíše se neztotožňuji920 %20 %  
absolutně se ztotožňuji613,33 %13,33 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

27. Večer relaxuji při televizi, aniž bych měl/a splněny všechny naplánované úkoly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1635,56 %35,56 %  
spíše se neztotožňuji1328,89 %28,89 %  
absolutně se ztotožňuji715,56 %15,56 %  
neutrální511,11 %11,11 %  
vůbec se neztotožňuji48,89 %8,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hrstka, J.Prokrastinace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prokrastinace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.