Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prokrastinace

Prokrastinace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Hrstka
Šetření:11. 04. 2009 - 13. 04. 2009
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je čistě anonymní a byl vypracován studenty VŠE pro předmět Psychologie a sociologie řízení.

Vyplňte prosím osobní údaje a poté si přečtěte následující výroky a rozhodněte do jaké míry se s nimi ztotožňujete (stupnice obsahuje 5 bodů.Vhodnou odpověď na stupnici zaškrtněte. Předem děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2657,78 %57,78 %  
muž1942,22 %42,22 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-233475,56 %75,56 %  
15-19613,33 %13,33 %  
24-2648,89 %8,89 %  
27 a více12,22 %2,22 %  

Graf

3. Národnost

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká2555,56 %55,56 %  
Slovenská1022,22 %22,22 %  
ČR36,67 %6,67 %  
CZ12,22 %2,22 %  
CR12,22 %2,22 %  
česká republika12,22 %2,22 %  
ceska12,22 %2,22 %  
cech12,22 %2,22 %  
moravská12,22 %2,22 %  
SK12,22 %2,22 %  

Graf

4. Škola, kterou studujete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše1124,44 %24,44 %  
VSE36,67 %6,67 %  
VŠE Praha24,44 %4,44 %  
UJEP24,44 %4,44 %  
Univerzita J.E. Purkyně12,22 %2,22 %  
Obchodní Akademie a jazyková škola12,22 %2,22 %  
obchodní akademie12,22 %2,22 %  
UTB Zlín12,22 %2,22 %  
fakulta sociálně ekonomická- ústí nad labem12,22 %2,22 %  
FSE UJEP12,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi medicína
bfu
Vysoká škola aplikovaného práva
univerzita jana evangelisty purkyně
muni
VŠE v Prahe
čvut fd
Lekárska fakulta MU
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ekonomicka univerzita v BA
Vysoká škola ekonomická
zahraniční obchod - SOŠ
Vysoká škola ekonomická v Prahe
prirodovedecka fakulta UK
anglické gymnázium
NEWTON College
Slovenská technická univerzita
žilinská univerzita
VŠ Pedagogická UK
Filozofická fakulta UK
upol
2146,67 %46,67 % 

Graf

5. Pokud VŠE, která fakulta?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikohospodářská415,38 %8,89 %  
f327,69 %4,44 %  
327,69 %4,44 %  
Podnikohospodárska27,69 %4,44 %  
F427,69 %4,44 %  
FMV27,69 %4,44 %  
FPH13,85 %2,22 %  
informatika - statistika13,85 %2,22 %  
filozofická13,85 %2,22 %  
BFU13,85 %2,22 %  
ostatní odpovědi národohospodářská
-
ne vše
Fakulta podnikoveho manazmentu
Fakulta informatiky a statistiky
národohos.
Materiálovotechnologická fakulta v TT
ff
830,77 %17,78 % 

Graf

6. Ročník

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21535,71 %33,33 %  
druhý921,43 %20 %  
3511,9 %11,11 %  
první24,76 %4,44 %  
2. ročník12,38 %2,22 %  
3. ročník12,38 %2,22 %  
třetí12,38 %2,22 %  
3.ročník12,38 %2,22 %  
612,38 %2,22 %  
512,38 %2,22 %  
ostatní odpovědi prvý
1
4
1.ročník
5. doktorandský
511,9 %11,11 % 

Graf

7. Slyšeli jste někdy slovo "prokrastinace"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2760 %60 %  
ano1840 %40 %  

Graf

8. Často se přistihnu při tom, že dělám úkoly, které jsem zamýšlel/a dělat před několika dny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1840 %40 %  
absolutně se ztotožňuji920 %20 %  
neutrální817,78 %17,78 %  
spíše se neztotožňuji817,78 %17,78 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

9. Často propásnu koncerty, sportovní klání a podobné akce, protože se nedostanu k tomu, abych koupil/a lístky včas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1942,22 %42,22 %  
vůbec se neztotožňuji1533,33 %33,33 %  
neutrální817,78 %17,78 %  
absolutně se ztotožňuji24,44 %4,44 %  
spíše se ztotožňuji12,22 %2,22 %  

Graf

10. Na zkoušku se připravuji na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1431,11 %31,11 %  
absolutně se ztotožňuji1226,67 %26,67 %  
spíše se neztotožňuji920 %20 %  
neutrální817,78 %17,78 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

11. Když je ráno čas vstávat, nemohu se „vykopat“ z postele.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolutně se ztotožňuji1226,67 %26,67 %  
spíše se neztotožňuji1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji1124,44 %24,44 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
neutrální511,11 %11,11 %  

Graf

12. Povinnosti související s univerzitní administrativou (např. Vyplňování přihlášek,registrace předmetů,...) odkládám na poslední chvíl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1942,22 %42,22 %  
spíše se ztotožňuji1124,44 %24,44 %  
absolutně se ztotožňuji715,56 %15,56 %  
vůbec se neztotožňuji511,11 %11,11 %  
neutrální36,67 %6,67 %  

Graf

13. Obecně odkládam odpověď na zmeškané telefonáty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1533,33 %33,33 %  
vůbec se neztotožňuji1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji817,78 %17,78 %  
absolutně se ztotožňuji613,33 %13,33 %  
neutrální511,11 %11,11 %  

Graf

14. I úkoly, které vyžadují krátké sezení u stolu a práci na nich, dělám dny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1635,56 %35,56 %  
vůbec se neztotožňuji1226,67 %26,67 %  
neutrální1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji613,33 %13,33 %  

Graf

15. Často se mi stáva, že neodevzdám úkol, protože jsem ho v dusledku špatného rozvržení času (odkládání) nestihl/a vypracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji2351,11 %51,11 %  
vůbec se neztotožňuji1431,11 %31,11 %  
neutrální36,67 %6,67 %  
spíše se ztotožňuji36,67 %6,67 %  
absolutně se ztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

16. Obecně naberu zpoždění předtím, než začnu dělat práci, kterou dělat musím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1431,11 %31,11 %  
neutrální1226,67 %26,67 %  
spíše se neztotožňuji1022,22 %22,22 %  
absolutně se ztotožňuji511,11 %11,11 %  
vůbec se neztotožňuji48,89 %8,89 %  

Graf

17. Když cestuji, obvykle musím s chystáním pospíchat, abych přijel/a na letiště nebo nádraží v příhodný čas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1635,56 %35,56 %  
spíše se ztotožňuji1533,33 %33,33 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
absolutně se ztotožňuji511,11 %11,11 %  
neutrální36,67 %6,67 %  

Graf

18. Když se chystám ven, často zjistím, že musím něco na poslední chvíli dělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1942,22 %42,22 %  
spíše se ztotožňuji1533,33 %33,33 %  
neutrální817,78 %17,78 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  
absolutně se ztotožňuji12,22 %2,22 %  

Graf

19. Při práci na úkolu, který je před odevzdáním, často ztrácím čas děláním jiných věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1942,22 %42,22 %  
absolutně se ztotožňuji1226,67 %26,67 %  
spíše se neztotožňuji817,78 %17,78 %  
neutrální48,89 %8,89 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

20. Pokud obdržím účet na malý obnos, odložím jeho placení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec se neztotožňuji1942,22 %42,22 %  
spíše se neztotožňuji1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji817,78 %17,78 %  
neutrální613,33 %13,33 %  
absolutně se ztotožňuji12,22 %2,22 %  

Graf

21. Často začínám na úkolu pracovat „ za 5 minut dvanáct.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji2248,89 %48,89 %  
neutrální715,56 %15,56 %  
spíše se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
absolutně se ztotožňuji48,89 %8,89 %  

Graf

22. Zřídka mám úkol splněn dříve, než je potřeba.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1328,89 %28,89 %  
spíše se ztotožňuji1124,44 %24,44 %  
neutrální920 %20 %  
absolutně se ztotožňuji817,78 %17,78 %  
vůbec se neztotožňuji48,89 %8,89 %  

Graf

23. Vždy mi to vychází tak, že dárky na Vánoce nakupuji na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1328,89 %28,89 %  
spíše se neztotožňuji1124,44 %24,44 %  
absolutně se ztotožňuji1022,22 %22,22 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
neutrální511,11 %11,11 %  

Graf

24. Obvykle kupuji i tu nejpodstatnější věc na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se neztotožňuji1533,33 %33,33 %  
neutrální1124,44 %24,44 %  
spíše se ztotožňuji1022,22 %22,22 %  
vůbec se neztotožňuji613,33 %13,33 %  
absolutně se ztotožňuji36,67 %6,67 %  

Graf

25. Obvykle nedokončím všechny úkoly, které jsem si na ten den naplánoval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji2146,67 %46,67 %  
spíše se neztotožňuji1022,22 %22,22 %  
absolutně se ztotožňuji817,78 %17,78 %  
neutrální511,11 %11,11 %  
vůbec se neztotožňuji12,22 %2,22 %  

Graf

26. Opakovaně říkám „udělám to zítra“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální1431,11 %31,11 %  
spíše se ztotožňuji1431,11 %31,11 %  
spíše se neztotožňuji920 %20 %  
absolutně se ztotožňuji613,33 %13,33 %  
vůbec se neztotožňuji24,44 %4,44 %  

Graf

27. Večer relaxuji při televizi, aniž bych měl/a splněny všechny naplánované úkoly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše se ztotožňuji1635,56 %35,56 %  
spíše se neztotožňuji1328,89 %28,89 %  
absolutně se ztotožňuji715,56 %15,56 %  
neutrální511,11 %11,11 %  
vůbec se neztotožňuji48,89 %8,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrstka, J.Prokrastinace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prokrastinace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.