Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proměny mateřství v médiích

Proměny mateřství v médiích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Vránová
Šetření:18. 09. 2012 - 26. 09. 2012
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.43
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, prosím o pár minut Vašeho času k vyplnění tohoto jednoduchého dotazníku. Je vhodný pro ženy a muže, kteří již mají alespoň jedno dítě, tedy pro matky a otce od 15 let:) Je pro moji bakalářskou práci, moc mi tím pomůžete. Předem moc děkuji:)

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena685,71 %85,71 %  
Muž114,29 %14,29 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42114,29 %14,29 %  
35114,29 %14,29 %  
25114,29 %14,29 %  
43114,29 %14,29 %  
26114,29 %14,29 %  
38114,29 %14,29 %  
22114,29 %14,29 %  

Graf

3. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1457,14 %57,14 %  
2114,29 %14,29 %  
3114,29 %14,29 %  
0114,29 %14,29 %  

Graf

4. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná/ženatý457,14 %57,14 %  
vdova/vdovec114,29 %14,29 %  
nesezdané soužití114,29 %14,29 %  
svobodná/ý114,29 %14,29 %  

Graf

5. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné s maturitou571,43 %71,43 %  
Vysokoškolské (Magisterské, Inženýrské)228,57 %28,57 %  

Graf

6. Co si představujete pod pojmem mateřství?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženu, která má dítě114,29 %14,29 %  
porodit a vychovat děti114,29 %14,29 %  
péči o dítě a lásku k němu114,29 %14,29 %  
funkční rodinu114,29 %14,29 %  
rodina114,29 %14,29 %  
vychovávat děti114,29 %14,29 %  
být matkou na plný úvazek114,29 %14,29 %  

Graf

7. Pouze pro ženy: Jak jste prožívala nebo prožíváte mateřství zejména v mladším věku dítěte (zejména po dobu mateřské dovolené) – zakroužkujte a odůvodněte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně6100 %85,71 %  

Graf

8. Kladete/kladli jste při výchově dětí důraz na informace z médií? (knihy, časopisy, jiné publikace, televize, reklamy apod.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, někdy se tím řídím342,86 %42,86 %  
Rozhodně ne, řídím se jen dle vlastního uvážení a vlastních zkušeností228,57 %28,57 %  
Spíše ne, kladu důraz více na informace od známých228,57 %28,57 %  

Graf

9. Pokud jste při předchozí otázce odpověděli ano nebo spíše ano, z jakých zdrojů čerpáte/jste čerpali nejvíce? Zakroužkujte, popř. doplňte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Knihy, publikace4100 %57,14 %  

Graf

10. Vyberte z níže uvedených časopisů týkajících se dětí ty, které si kupujete/jste si kupovali anebo čtete/jste četli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné – tento typ časopisů nekupuji ani nečtu.457,14 %57,14 %  
Maminka342,86 %42,86 %  

Graf

11. Dáváte/dávali jste přednost mediálně prezentovaných výrobkům pro děti (reklamy na dětské pleny, dětskou výživu apod.) nebo je podle Vás důležitější vlastní zkušenost a zkušenosti blízkých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řídím se spíše radami známých a podle vlastní zkušenosti685,71 %85,71 %  
Řídím se spíše mediálně prezentovanými výrobky114,29 %14,29 %  

Graf

12. Kdo je u Vás hlavou rodiny (kdo rozhoduje o financích, má hlavní slovo v oblasti výchovy a jiných důležitých rozhodnutích týkajících se celé rodiny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodujeme se společně457,14 %57,14 %  
Žena228,57 %28,57 %  
Muž114,29 %14,29 %  

Graf

13. Kdo by měl dělat běžné domácí práce (praní, žehlení, vaření, úklid v domácnosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba partneři457,14 %57,14 %  
Žena342,86 %42,86 %  

Graf

14. Kdo by měl dělat spíše tzv. mužské práce, tedy oprava různých částí domácnosti, sekání zahrady, zařizování oprav od instalatéra a podobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž457,14 %57,14 %  
Oba partneři342,86 %42,86 %  

Graf

15. Jaké práce doma děláte? Zakroužkujte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praní228,57 %28,57 %  
Jiné práce, doplňte:________________________________________________228,57 %28,57 %  
Běžný úklid domácnosti114,29 %14,29 %  
Vaření114,29 %14,29 %  
Žehlení114,29 %14,29 %  

Graf

16. Jaké práce dělá doma Váš partner/partnerka? Zakroužkujte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce na zahradě342,86 %42,86 %  
Sekání trávníku228,57 %28,57 %  
Běžný úklid domácnosti114,29 %14,29 %  
Praní114,29 %14,29 %  

Graf

17. Jaké činnosti v rámci péče o dítě vykonáváte/vykonávali jste do 1 roku věku dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné:____________________________342,86 %42,86 %  
Krmení342,86 %42,86 %  
Procházka114,29 %14,29 %  

Graf

18. Jaké činnosti v rámci péče o dítě vykonáváte/vykonávali jste nad 1 rok věku dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné:__________________________457,14 %57,14 %  
Příprava jídla114,29 %14,29 %  
Hry114,29 %14,29 %  
Hygiena114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vránová, E.Proměny mateřství v médiích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://promeny-materstvi-v-mediich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.