Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proměny vnímání stáří napříč generacemi

Proměny vnímání stáří napříč generacemi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Boušová
Šetření:05. 07. 2020 - 06. 07. 2020
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:99 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění tohoto dotazníku k bakalářské práci. Problematika stárnutí se jednou bude dotýkat každého z nás.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7471,84 %71,84 %  
Muž2928,16 %28,16 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 30 let4846,6 %46,6 %  
31 – 50 let3130,1 %30,1 %  
51 let a více2423,3 %23,3 %  

Graf

3. Koho si představíte pod pojmem senior?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk, který sice dosáhl důchodového věku, ale i přesto může být pro společnost prospěšný (aktivní senior, pracující senior, senior hlídající vnoučata).8784,47 %84,47 %  
Starý člověk závislý na pomoci svých blízkých či na společnosti (umístěný v pobytovém zařízení či závislý na pomoci druhých ve své domácnosti).1413,59 %13,59 %  
Starý člověk, který již nemůže společnosti nic nabídnout.21,94 %1,94 %  

Graf

4. Nachází se ve vašem okolí aktivní senior, který se stýká s vrstevníky, účastní se společenských akcí nebo si sám aktivity vytváří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9289,32 %89,32 %  
Ne1110,68 %10,68 %  

Graf

5. Nachází se ve vašem okolí pracující senior?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7875,73 %75,73 %  
Ne2524,27 %24,27 %  

Graf

6. Nachází se ve vašem okolí senior, který je závislý na pomoci rodiny či terénní pečovatelské služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6361,17 %61,17 %  
Ne4038,83 %38,83 %  

Graf

7. Nachází se ve vašem okolí senior umístěny v pobytovém zařízení sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6159,22 %59,22 %  
Ano4240,78 %40,78 %  

Graf

8. Máte dojem, že si staří lidé často stěžují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7168,93 %68,93 %  
Ne3231,07 %31,07 %  

Graf

9. Vadí vám, že starší lidé neumějí používat moderní technologie a požádají Vás o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevadí mi to, rád jim pomohu.8885,44 %85,44 %  
Nedivím se jim, sám to neumím.1211,65 %11,65 %  
Ano, stále se mě někdo ptá a obtěžuje mě to.32,91 %2,91 %  

Graf

10. Myslíte si, že se lidé k seniorům v současné době chovají uctivě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, snaží se jim být nápomocní.3231,07 %31,07 %  
Ne, myslí si, že nic neumí.2423,3 %23,3 %  
Ne, spíše jim škodí.2019,42 %19,42 %  
Ne, ignorují je.1716,5 %16,5 %  
Ano, váží si jich jako zkušených a moudrých lidí.109,71 %9,71 %  

Graf

11. Postarali byste se o vaše rodiče, pokud by potřebovali vzhledem ke zdravotním potížím spojených s vysokým věkem pomoc v péči o soběstačnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, samozřejmě. Jsou to moji rodiče, když jsem byl/a dítě, také se o mě starali.7370,87 %70,87 %  
Ano, ale kvůli pracovní vytíženosti či péči o rodinu bych si na pomoc sjednal/a pečovatelskou službu nebo osobní asistenci.2625,24 %25,24 %  
Ne, psychicky bych to nezvládl/a. Zažádal/a bych o místo v domově pro seniory nebo bych mu sehnal celodenní pečovatelku.43,88 %3,88 %  

Graf

12. Když se ohlédnete do minulosti, kterou jste buď sami zažili nebo ji znáte z knih, filmů, vyprávěních, myslíte si, že byli senioři obecně v minulosti přijímáni lépe, než je tomu dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, byli to vážení lidé.4543,69 %43,69 %  
Ano, byli velmi prospěšní díky svým znalostem.4442,72 %42,72 %  
Ne, dnes se k nim chováme lépe.1110,68 %10,68 %  
Ne, pokud byli nemajetní, neměli žádnou vážnost.32,91 %2,91 %  

Graf

13. Účastnil/a jste se někdy nebo alespoň podpořil/a projekt pomáhající seniorům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ještě jsem k tomu neměl příležitost.7067,96 %67,96 %  
Ano, podpořil jsem jej, jednou budeme sami potřebovat pomoc.1514,56 %14,56 %  
Ano, účastnil jsem se, jednou budeme sami potřebovat pomoc.109,71 %9,71 %  
Ne, myslím, že je třeba podporovat jiné oblasti.87,77 %7,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Nachází se ve vašem okolí senior umístěny v pobytovém zařízení sociálních služeb?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Nachází se ve vašem okolí senior, který je závislý na pomoci rodiny či terénní pečovatelské služby?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik je vám let?

3. Koho si představíte pod pojmem senior?

4. Nachází se ve vašem okolí aktivní senior, který se stýká s vrstevníky, účastní se společenských akcí nebo si sám aktivity vytváří?

5. Nachází se ve vašem okolí pracující senior?

6. Nachází se ve vašem okolí senior, který je závislý na pomoci rodiny či terénní pečovatelské služby?

7. Nachází se ve vašem okolí senior umístěny v pobytovém zařízení sociálních služeb?

8. Máte dojem, že si staří lidé často stěžují?

9. Vadí vám, že starší lidé neumějí používat moderní technologie a požádají Vás o pomoc?

10. Myslíte si, že se lidé k seniorům v současné době chovají uctivě?

11. Postarali byste se o vaše rodiče, pokud by potřebovali vzhledem ke zdravotním potížím spojených s vysokým věkem pomoc v péči o soběstačnost?

12. Když se ohlédnete do minulosti, kterou jste buď sami zažili nebo ji znáte z knih, filmů, vyprávěních, myslíte si, že byli senioři obecně v minulosti přijímáni lépe, než je tomu dnes?

13. Účastnil/a jste se někdy nebo alespoň podpořil/a projekt pomáhající seniorům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik je vám let?

3. Koho si představíte pod pojmem senior?

4. Nachází se ve vašem okolí aktivní senior, který se stýká s vrstevníky, účastní se společenských akcí nebo si sám aktivity vytváří?

5. Nachází se ve vašem okolí pracující senior?

6. Nachází se ve vašem okolí senior, který je závislý na pomoci rodiny či terénní pečovatelské služby?

7. Nachází se ve vašem okolí senior umístěny v pobytovém zařízení sociálních služeb?

8. Máte dojem, že si staří lidé často stěžují?

9. Vadí vám, že starší lidé neumějí používat moderní technologie a požádají Vás o pomoc?

10. Myslíte si, že se lidé k seniorům v současné době chovají uctivě?

11. Postarali byste se o vaše rodiče, pokud by potřebovali vzhledem ke zdravotním potížím spojených s vysokým věkem pomoc v péči o soběstačnost?

12. Když se ohlédnete do minulosti, kterou jste buď sami zažili nebo ji znáte z knih, filmů, vyprávěních, myslíte si, že byli senioři obecně v minulosti přijímáni lépe, než je tomu dnes?

13. Účastnil/a jste se někdy nebo alespoň podpořil/a projekt pomáhající seniorům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Boušová, M.Proměny vnímání stáří napříč generacemi (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://promeny-vnimani-stari-napric.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.