Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Promítání amatérského filmu

Promítání amatérského filmu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Linková
Šetření:04. 06. 2010 - 07. 06. 2010
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):4 / 2.9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty informatiky a statistiky a rádi bychom vás touto cestou poprosili o zodpovězení pár otázek, které se týkají promítání amatérského filmu.

Výsledky toho průzkumu bychom rádi využili v naší semestrální práci pro předmět 4SA312.

Děkujeme za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnili byste se promítání amatérského filmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14586,31 %87,35 %  
Ne2313,69 %13,86 %  

Graf

2. Kolik byste byli ochotní zaplatit za vstup na promítání amatérského filmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 Kč5940,69 %35,54 %  
do 30 Kč3926,9 %23,49 %  
do 70 Kč2617,93 %15,66 %  
nic1510,34 %9,04 %  
více64,14 %3,61 %  

Graf

3. Motivovala by vás možnost výhry drobného upomínkového předmětu (např. karetní hra, jež sloužila jako předloho filmu) k účasti promítání amatérského filmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1565,22 %9,04 %  
Ano834,78 %4,82 %  

Graf

4. Motivovala by vás možnost výhry drobného upomínkového předmětu (např. karetní hra, jež sloužila jako předloho filmu) k zaplacení vyššího vstupného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9162,76 %54,82 %  
ano5437,24 %32,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zúčastnili byste se promítání amatérského filmu?

  • odpověď Ne:
    • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Motivovala by vás možnost výhry drobného upomínkového předmětu (např. karetní hra, jež sloužila jako předloho filmu) k účasti promítání amatérského filmu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zúčastnili byste se promítání amatérského filmu?

2. Kolik byste byli ochotní zaplatit za vstup na promítání amatérského filmu?

3. Motivovala by vás možnost výhry drobného upomínkového předmětu (např. karetní hra, jež sloužila jako předloho filmu) k účasti promítání amatérského filmu?

4. Motivovala by vás možnost výhry drobného upomínkového předmětu (např. karetní hra, jež sloužila jako předloho filmu) k zaplacení vyššího vstupného?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zúčastnili byste se promítání amatérského filmu?

2. Kolik byste byli ochotní zaplatit za vstup na promítání amatérského filmu?

3. Motivovala by vás možnost výhry drobného upomínkového předmětu (např. karetní hra, jež sloužila jako předloho filmu) k účasti promítání amatérského filmu?

4. Motivovala by vás možnost výhry drobného upomínkového předmětu (např. karetní hra, jež sloužila jako předloho filmu) k zaplacení vyššího vstupného?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Linková, Z.Promítání amatérského filmu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://promitani-amaterskeho-filmu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.