Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nebezpečné pronásledování - kriminologické a trestněprávní aspekty

Nebezpečné pronásledování - kriminologické a trestněprávní aspekty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Poslušná
Šetření:13. 02. 2011 - 23. 02. 2011
Počet respondentů:454
Počet otázek (max/průměr):21 / 12.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku o nebezpečném pronásledování je snaha zjistit povědomí veřejnosti o tomto trestném činu a také jaké jsou případné zkušenosti s ním.

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem "nebezpečné pronásledování" neboli stalking?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano41892,07 %92,07 %  
Ne367,93 %7,93 %  

Graf

2. Pokud tento pojem znáte, odkud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize30773,44 %67,62 %  
z novin25160,05 %55,29 %  
ze studijních materiálů14634,93 %32,16 %  
z doslechu13432,06 %29,52 %  
z odborné literatury11126,56 %24,45 %  
z filmu s touto tématikou9422,49 %20,7 %  

Graf

3. Máte povědomí o tom, že byl přijat Nový trestní zákoník, jehož součástí je i postih Nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano33273,13 %73,13 %  
ne12226,87 %26,87 %  

Graf

4. Pronásledování je, dle Vašeho názoru, trestný čin, který má následující znaky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neustálé kontaktování oběti jakýmkoliv způsobem (SMS, e-mail, dopis)40388,77 %88,77 %  
Omezování v obvyklém způsobu života34676,21 %76,21 %  
Dlouhodobost33473,57 %73,57 %  
Vyhledávání osobní blízkosti oběti30767,62 %67,62 %  
Vyhrožování ublížení na zdraví18540,75 %40,75 %  
Zneužití osobních údajů11525,33 %25,33 %  
Vždy pronásleduje osoba, která je psychicky narušená265,73 %5,73 %  
Je postačující jeden kontakt pronásledovatele194,19 %4,19 %  
Vždy pronásleduje muž ženu20,44 %0,44 %  

Graf

5. Je dle Vašeho názoru správné, že bylo Nebezpečné pronásledování zavedeno jako trestný čin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano44096,92 %96,92 %  
ne143,08 %3,08 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy pronásledová/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne39085,9 %85,9 %  
Ano6414,1 %14,1 %  

Graf

7. Pokud ano, kým jste byl/a pronásledován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bývalým partnerem/bývalou partnerkou2742,19 %5,95 %  
Cizím člověkem2234,38 %4,85 %  
Partnerem/partnerkou69,38 %1,32 %  
Kolegou/kolegyní ze zaměstnání69,38 %1,32 %  
Bývalou partnerkou/partnerem současného partnera/partnerky34,69 %0,66 %  

Graf

8. Byl pronásledován někdo z Vašeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne30277,44 %66,52 %  
Ano8822,56 %19,38 %  

Graf

9. Pokud ano, kdo byl pronásledován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarád/ka7281,82 %15,86 %  
Rodinný příslušník1112,5 %2,42 %  
Kolega55,68 %1,1 %  

Graf

10. Pronásledovatelem byl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5461,36 %11,89 %  
Žena3135,23 %6,83 %  
Muž i žena33,41 %0,66 %  

Graf

11. Jak se agresor snažil svou oběť kontaktovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS/e-mail6068,18 %13,22 %  
Osobní kontakt4753,41 %10,35 %  
Vše dohromady1921,59 %4,19 %  
Nevyžádané dárky89,09 %1,76 %  
Dopisem44,55 %0,88 %  

Graf

12. Jakým způsobem došlo k obtěžování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS/e-mail3554,69 %7,71 %  
Osobní kontakt2742,19 %5,95 %  
Vše dohromady1523,44 %3,3 %  
Nevyžádané dárky34,69 %0,66 %  

Graf

13. Agresorem byl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4875 %10,57 %  
žena1015,63 %2,2 %  
muž i žena69,38 %1,32 %  

Graf

14. Trpíte dodnes nějakými následky z období, kdy jste byl/a pronásledován/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4570,31 %9,91 %  
ano1929,69 %4,19 %  

Graf

15. Vyhledal/a jste pomoc u Policie ČR

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5585,94 %12,11 %  
ano914,06 %1,98 %  

Graf

16. V případě, že byste byl/a pronásledován/a, vyhledal/a byste pomoc u Policie ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21655,38 %47,58 %  
nevím15238,97 %33,48 %  
ne225,64 %4,85 %  

Graf

17. Co je, dle Vašeho názoru, přiměřeným trestem za trestný čin Nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [odnětí svobodyotázka č. 18, domácí vězeníotázka č. 19, obecně prospěšné práceotázka č. 19, propadnutí majetkuotázka č. 19, peněžitý trestotázka č. 19, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnotyotázka č. 19, zákaz pobytuotázka č. 19, vyhoštěníotázka č. 19, nevímotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odnětí svobody21246,7 %46,7 %  
domácí vězení8719,16 %19,16 %  
nevím4710,35 %10,35 %  
obecně prospěšné práce419,03 %9,03 %  
peněžitý trest275,95 %5,95 %  
zákaz pobytu265,73 %5,73 %  
vyhoštění81,76 %1,76 %  
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty40,88 %0,88 %  
propadnutí majetku20,44 %0,44 %  

Graf

18. Dle Vašeho názoru považujete přiměřený trest za trestný čin Nebezpečného pronásledování odnětí svobody, jaká by měla být jeho výše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
až jeden rok8941,98 %19,6 %  
až pět let8037,74 %17,62 %  
do 6ti měsíců3516,51 %7,71 %  
až deset let83,77 %1,76 %  

Graf

19. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26367,44 %57,93 %  
muž12732,56 %27,97 %  

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské15539,74 %34,14 %  
vysokoškolské - Mgr./Ing.12632,31 %27,75 %  
vysokoškolské - Bc.6215,9 %13,66 %  
střední učiliště s maturitou184,62 %3,96 %  
vyšší odborné174,36 %3,74 %  
střední učiliště92,31 %1,98 %  
základní30,77 %0,66 %  

Graf

21. Váš věk (uveďte pouze číslo)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
256817,53 %14,98 %  
265514,18 %12,11 %  
243910,05 %8,59 %  
27389,79 %8,37 %  
22317,99 %6,83 %  
23266,7 %5,73 %  
29235,93 %5,07 %  
28215,41 %4,63 %  
21153,87 %3,3 %  
20133,35 %2,86 %  
ostatní odpovědi 30
32
19
31
33
45
37
48
40
16
34
35
17
36
51
46
56
7
dvacet pět
49
38
dvacetosm
DVACETDEVĚT
42
39
60
5915,21 %13 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Byl/a jste někdy pronásledová/a?

 • odpověď Ano:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bývalým partnerem/bývalou partnerkou na otázku 7. Pokud ano, kým jste byl/a pronásledován/a?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cizím člověkem na otázku 7. Pokud ano, kým jste byl/a pronásledován/a?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní kontakt na otázku 12. Jakým způsobem došlo k obtěžování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SMS/e-mail na otázku 12. Jakým způsobem došlo k obtěžování?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vše dohromady na otázku 12. Jakým způsobem došlo k obtěžování?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Trpíte dodnes nějakými následky z období, kdy jste byl/a pronásledován/a?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Trpíte dodnes nějakými následky z období, kdy jste byl/a pronásledován/a?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Vyhledal/a jste pomoc u Policie ČR
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 13. Agresorem byl/a:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 13. Agresorem byl/a:

8. Byl pronásledován někdo z Vašeho okolí?

 • odpověď Ano:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kamarád/ka na otázku 9. Pokud ano, kdo byl pronásledován?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodinný příslušník na otázku 9. Pokud ano, kdo byl pronásledován?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 10. Pronásledovatelem byl/a:
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 10. Pronásledovatelem byl/a:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní kontakt na otázku 11. Jak se agresor snažil svou oběť kontaktovat?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi SMS/e-mail na otázku 11. Jak se agresor snažil svou oběť kontaktovat?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vše dohromady na otázku 11. Jak se agresor snažil svou oběť kontaktovat?

9. Pokud ano, kdo byl pronásledován?

 • odpověď Kamarád/ka:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 10. Pronásledovatelem byl/a:

10. Pronásledovatelem byl/a:

 • odpověď Muž:
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodinný příslušník na otázku 9. Pokud ano, kdo byl pronásledován?

13. Agresorem byl/a:

 • odpověď muž:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní kontakt na otázku 12. Jakým způsobem došlo k obtěžování?

15. Vyhledal/a jste pomoc u Policie ČR

 • odpověď ne:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bývalým partnerem/bývalou partnerkou na otázku 7. Pokud ano, kým jste byl/a pronásledován/a?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Trpíte dodnes nějakými následky z období, kdy jste byl/a pronásledován/a?

17. Co je, dle Vašeho názoru, přiměřeným trestem za trestný čin Nebezpečného pronásledování?

 • odpověď odnětí svobody:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi až jeden rok na otázku 18. Dle Vašeho názoru považujete přiměřený trest za trestný čin Nebezpečného pronásledování odnětí svobody, jaká by měla být jeho výše?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi až pět let na otázku 18. Dle Vašeho názoru považujete přiměřený trest za trestný čin Nebezpečného pronásledování odnětí svobody, jaká by měla být jeho výše?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 6ti měsíců na otázku 18. Dle Vašeho názoru považujete přiměřený trest za trestný čin Nebezpečného pronásledování odnětí svobody, jaká by měla být jeho výše?

19. Jste

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy pronásleduje osoba, která je psychicky narušená na otázku 4. Pronásledování je, dle Vašeho názoru, trestný čin, který má následující znaky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 na otázku 21. Váš věk (uveďte pouze číslo)

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď středoškolské:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 21. Váš věk (uveďte pouze číslo)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 na otázku 21. Váš věk (uveďte pouze číslo)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem "nebezpečné pronásledování" neboli stalking?

2. Pokud tento pojem znáte, odkud?

3. Máte povědomí o tom, že byl přijat Nový trestní zákoník, jehož součástí je i postih Nebezpečného pronásledování?

4. Pronásledování je, dle Vašeho názoru, trestný čin, který má následující znaky:

5. Je dle Vašeho názoru správné, že bylo Nebezpečné pronásledování zavedeno jako trestný čin?

6. Byl/a jste někdy pronásledová/a?

7. Pokud ano, kým jste byl/a pronásledován/a?

8. Byl pronásledován někdo z Vašeho okolí?

9. Pokud ano, kdo byl pronásledován?

10. Pronásledovatelem byl/a:

11. Jak se agresor snažil svou oběť kontaktovat?

12. Jakým způsobem došlo k obtěžování?

13. Agresorem byl/a:

14. Trpíte dodnes nějakými následky z období, kdy jste byl/a pronásledován/a?

15. Vyhledal/a jste pomoc u Policie ČR

16. V případě, že byste byl/a pronásledován/a, vyhledal/a byste pomoc u Policie ČR?

17. Co je, dle Vašeho názoru, přiměřeným trestem za trestný čin Nebezpečného pronásledování?

18. Dle Vašeho názoru považujete přiměřený trest za trestný čin Nebezpečného pronásledování odnětí svobody, jaká by měla být jeho výše?

19. Jste

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

21. Váš věk (uveďte pouze číslo)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem "nebezpečné pronásledování" neboli stalking?

2. Pokud tento pojem znáte, odkud?

3. Máte povědomí o tom, že byl přijat Nový trestní zákoník, jehož součástí je i postih Nebezpečného pronásledování?

4. Pronásledování je, dle Vašeho názoru, trestný čin, který má následující znaky:

5. Je dle Vašeho názoru správné, že bylo Nebezpečné pronásledování zavedeno jako trestný čin?

6. Byl/a jste někdy pronásledová/a?

7. Pokud ano, kým jste byl/a pronásledován/a?

8. Byl pronásledován někdo z Vašeho okolí?

9. Pokud ano, kdo byl pronásledován?

10. Pronásledovatelem byl/a:

11. Jak se agresor snažil svou oběť kontaktovat?

12. Jakým způsobem došlo k obtěžování?

13. Agresorem byl/a:

14. Trpíte dodnes nějakými následky z období, kdy jste byl/a pronásledován/a?

15. Vyhledal/a jste pomoc u Policie ČR

16. V případě, že byste byl/a pronásledován/a, vyhledal/a byste pomoc u Policie ČR?

17. Co je, dle Vašeho názoru, přiměřeným trestem za trestný čin Nebezpečného pronásledování?

18. Dle Vašeho názoru považujete přiměřený trest za trestný čin Nebezpečného pronásledování odnětí svobody, jaká by měla být jeho výše?

19. Jste

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

21. Váš věk (uveďte pouze číslo)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poslušná, K.Nebezpečné pronásledování - kriminologické a trestněprávní aspekty (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pronasledovani-stalking.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.