Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propadáme virtuální izolaci?

Propadáme virtuální izolaci?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kocurková
Šetření:06. 04. 2009 - 20. 04. 2009
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.65
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum má za úkol podpořit či vyvrátit tezi, podle které snadnost virtuální komunikace vytlačuje komunikaci tváří v tvář. Zároveň si klade za cíl zmapovat, jaký typ osobnosti dává spíše přednost virtuální komunikaci. Průzkum je koncipován jako součást diplomové práce pro magisterské studium informatiky a knihovnictví, která se mimojiné zabývá právě virtuálními světy a komunitami. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5873,42 %73,42 %  
Muž 2025,32 %25,32 %  
MuŠ¾ 11,27 %1,27 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1878,86 %8,86 %  
2178,86 %8,86 %  
2367,59 %7,59 %  
1967,59 %7,59 %  
3167,59 %7,59 %  
1656,33 %6,33 %  
2256,33 %6,33 %  
2445,06 %5,06 %  
2845,06 %5,06 %  
3233,8 %3,8 %  
ostatní odpovědi 26
20
35
40
29
27
15
33
25
55
37
38
43
13
42
17
36
2632,91 %32,91 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.53
Minimum:16
Maximum:40
Variační rozpětí:24
Rozptyl:39.75
Směrodatná odchylka:6.3
Medián:23
Modus:18

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní1417,72 %17,72 %  
vysokoškolské1012,66 %12,66 %  
911,39 %11,39 %  
maturita810,13 %10,13 %  
67,59 %7,59 %  
střední s maturitou45,06 %5,06 %  
VS33,8 %3,8 %  
střední33,8 %3,8 %  
SŠ s maturitou22,53 %2,53 %  
bakalářské22,53 %2,53 %  
ostatní odpovědi úplné střední
SpgŠ
stredoskolske s maturitou
gym
středoškolské
Bc
VŠ, bakalářské
gymnazium
zýkladní, momentálně na střední škole
základné
základní škola
vysokoškolské (Ing.)
žádné
Vyšší odborná škola
vyučena
Středoškolské s maturitou
1822,78 %22,78 % 

Graf

4. Sourozenci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6683,54 %83,54 %  
Ne1316,46 %16,46 %  

Graf

5. Počet sourozenců

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14569,23 %56,96 %  
21624,62 %20,25 %  
334,62 %3,8 %  
511,54 %1,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.31
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:1
Modus:1

Graf

6. Ze sourozenců jsem ... (doplňte kolikátý) v pořadí

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13553,85 %44,3 %  
22538,46 %31,65 %  
346,15 %5,06 %  
411,54 %1,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.49
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.32
Směrodatná odchylka:0.57
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Jste ženatý/vdaná (případně máte přítele/přítelkyni)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4962,03 %62,03 %  
Ne3037,97 %37,97 %  

Graf

8. Označil/a byste se za spirituálního člověka (náboženství, víra ve vyšší sílu či hybatele...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4962,03 %62,03 %  
Ano3037,97 %37,97 %  

Graf

9. Jaké způsoby komunikace po síti využíváte? (můžete zatrhnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Email7696,2 %96,2 %  
ICQ5670,89 %70,89 %  
Skype3544,3 %44,3 %  
Fóra3240,51 %40,51 %  
Facebook2632,91 %32,91 %  
On-line hry2126,58 %26,58 %  
Chat1721,52 %21,52 %  
Konference78,86 %8,86 %  
Seznamky78,86 %8,86 %  
Fóra11,27 %1,27 %  

Graf

10. Kolik času denně zhruba trávíte komunikací po síti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 hodin3341,77 %41,77 %  
Do 1 hodiny3240,51 %40,51 %  
Do 6 hodin1012,66 %12,66 %  
Více než 6 hodin45,06 %5,06 %  

Graf

11. Za jakým účelem používáte komunikaci po síti? Podíl vyjádřete pětibodovou stupnicí. Nejčastější komunikaci ohodnoťte číslem 5, nejméně častou číslem 1.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pracovní komunikace2.5572.171
Komunikace kvůli škole2.8862.177
Komunikace s přáteli3.8861.671
Komunikace za účelem seznámení1.811.749
Jiná komunikace2.3421.288

Graf

12. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Svět je bezpečné místo.2.3291.158
Lidem se dá věřit.2.5061.136
Rád spolupracuji s druhými lidmi.3.2911.244
Pokud se dostanu do obtížné životní situace, mám se na koho obrátit.4.191.242
Když se bavím s lidmi, mám pocit, že mi rozumí.3.2780.91

Graf

13. Před sebou máte několik vět, které se týkají především Vašich pocitů. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Někdy si myslím, že jsem naprosto neschopný/á.31.519
Jsem se sebou vcelku spokojený/á.3.5820.952
Chtěl/a bych si sám/sama sebe více vážit.31.899
Považuji se spíše za neúspěšného člověka.2.0761.007
Cítím se stejně hodnotný/á jako ostatní lidé.41.241

Graf

14. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Při komunikaci s druhými lidmi mi vyhovuje anonymita sítě.2.7341.258
Rád se prezentuji jako někdo jiný.1.4430.525
Kvůli možnosti komunikovat po síti se méně stýkám s lidmi osobně.2.0381.353
Díky komunikaci po síti udržuji kontakt s větším množstvím lidí, než bych zvládl/a prostřednictvím přímé komunikace.3.7341.689
Díky síti se necítím nikdy sám/a.2.4561.666

Graf

15. Jaké máte zájmy a koníčky? Vypište 3 nejdůležitější.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

..,.

automobilismus turistika četba

Automobily, čtení, vzdělávání se

bojové umění, jazyky, psaní

břišní tance psaní (povídky) keramika

cestování umění podnikání jakýchkoliv aktivit s kamarády

cestování, četba, hudba

cestování, kultura, power jóga

cestování, zahrada, sport

cyklistika, četba, internet

cyklistika, turistika, hudba

četba (psychologie), příroda, cestování

četba knížek, břišní tance

četba, cestování, puzzle

Četba, cyklistika, ruční práce

četba, film, sebevzdělávání

četba, přátelé, počítač

Četba, výlety, vaření.

četba, výtvarná tvorba, fotografování

čtení, jídlo, filmy

Film, Sport, Cestovani

focení, čtení, procházky (luštím křížovky, závodně vyšívám a jsem členem zahrádkářského klubu =)

fotbal, fotografie, poezie

fotografování, grafika, jazyky

geocaching, četba, korálky

Hudba, čtení knih, sport.

hudba, čtení, historie

hudba, internet, příroda

hudba, kresleni, webdesign

hudba, sport, filmy

internet,vzdělávání.auta

it, cyklistika, clubbing

jeskynářství (speleopotápění) plachtění (větroně) filokartie Hadej Zuzko, kdo to je :-)

jizda na kole, in-line brusle, turistika

kamarádi, spánek, nakupování

knihy, divadlo, Furiš (pořadí zaměnitelné podle aktuální situace :-)

Knihy, film, přátelé

knihy, kresba, história

Literatura, film, cony

literatura, internet, hromadná doprava

manzel, tanec, rucne prace

Můj synek, procházky přírodou, knihy

Počítače (hardware, opravy) Kamarádi sex

Počítače, motorismus, ruční práce

počítače, sci-fi, auto (řízení)

procházky se mými psy, chov psů, agility

příroda, hudba, sport

příroda, kreslení, hudba

příroda, přítel, zvířata

rodina, četba, internet

rodina, jazyky, cestování, komunikace s lidmi

Rodina, posezení s přáteli, četba

rostliny, filatelie a posilování

sci-fi a fantasy akce, hudba, knihy

sci-fi, turistika, cyklistika

seriály, filmy, fotografování

Skauting, plavání, televize

Spánek, Chození ven s kámošema, Chatování

sport hudba

sport (lyže, in-line brusle, kolo, plavani, ...)

sport, hudba, četba

sport, hudba, hospoda

sport, přátelé, net

sport, zpěv, kultura

sport,PC,letectví

squash, poker, lyze

studium (opravdu mě baví) setkání s přátely on-line hry

studium, tanec, plavání

šachy, četba, sport

tanec, čtení, poslech hudby

terezka, kreslení, komiks

turističení, sport a hry, literatura

turistika, četba, zpěv

turistika, tanec, zvirata

turistika,internet,aquaerobick

věnování se sama sobě a svým zájmům sex odpočinek a relax

zahrada-květiny četba vzdělávání se

zpěv, klavír, knihy

zvierata, varenie, citanie

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jste ženatý/vdaná (případně máte přítele/přítelkyni)?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 5. Počet sourozenců

11. Za jakým účelem používáte komunikaci po síti? Podíl vyjádřete pětibodovou stupnicí. Nejčastější komunikaci ohodnoťte číslem 5, nejméně častou číslem 1.

  • odpověď Komunikace s přáteli=5:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Díky síti se necítím nikdy sám/a.=4 na otázku 14. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

14. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

  • odpověď Rád se prezentuji jako někdo jiný.=1:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovní komunikace=3 na otázku 11. Za jakým účelem používáte komunikaci po síti? Podíl vyjádřete pětibodovou stupnicí. Nejčastější komunikaci ohodnoťte číslem 5, nejméně častou číslem 1.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Sourozenci

5. Počet sourozenců

6. Ze sourozenců jsem ... (doplňte kolikátý) v pořadí

7. Jste ženatý/vdaná (případně máte přítele/přítelkyni)?

8. Označil/a byste se za spirituálního člověka (náboženství, víra ve vyšší sílu či hybatele...)?

9. Jaké způsoby komunikace po síti využíváte? (můžete zatrhnout více možností)

10. Kolik času denně zhruba trávíte komunikací po síti?

11. Za jakým účelem používáte komunikaci po síti? Podíl vyjádřete pětibodovou stupnicí. Nejčastější komunikaci ohodnoťte číslem 5, nejméně častou číslem 1.

12. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

13. Před sebou máte několik vět, které se týkají především Vašich pocitů. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

14. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Sourozenci

5. Počet sourozenců

6. Ze sourozenců jsem ... (doplňte kolikátý) v pořadí

7. Jste ženatý/vdaná (případně máte přítele/přítelkyni)?

8. Označil/a byste se za spirituálního člověka (náboženství, víra ve vyšší sílu či hybatele...)?

9. Jaké způsoby komunikace po síti využíváte? (můžete zatrhnout více možností)

10. Kolik času denně zhruba trávíte komunikací po síti?

11. Za jakým účelem používáte komunikaci po síti? Podíl vyjádřete pětibodovou stupnicí. Nejčastější komunikaci ohodnoťte číslem 5, nejméně častou číslem 1.

12. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

13. Před sebou máte několik vět, které se týkají především Vašich pocitů. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

14. Před každou větu napište prosím do volného políčka číslici, která nejvíc vystihuje míru Vašeho souhlasu či nesouhlasu s daným tvrzením. (1) zcela nesouhlasím, (2) spíše nesouhlasím, (3) nevím, nemohu se rozhodnout, (4) spíše souhlasím, (5) zcela souhlasím

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kocurková, Z.Propadáme virtuální izolaci? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://propadame-virtualni-izolaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.