Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propagace ČR na EXPO 2010 v Číně

Propagace ČR na EXPO 2010 v Číně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeňka Čejková
Šetření:06. 02. 2011 - 17. 02. 2011
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny, kteří otevřeli tento dotazník a předem děkuji za jeho vyplnění. Dotazník má 12 uzavřených otázek a zabere zhruba 2 minuty času.  

Odpovědi respondentů

1. Vnímáš Čínu jako zemi pozitivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6654,55 %54,55 %  
ano5545,45 %45,45 %  

Graf

2. Má podle tebe průměrný Číňan povědomí o existenci České republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7360,33 %60,33 %  
nevím2520,66 %20,66 %  
ano2319,01 %19,01 %  

Graf

3. Měla by podle tvého názoru být Česká republika v Číně propagovaná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9376,86 %76,86 %  
ne2823,14 %23,14 %  

Graf

4. Je podle tvého názoru Česká republika pro Číňany atraktivní jako turistická destinace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6856,2 %56,2 %  
nevím2923,97 %23,97 %  
ne2419,83 %19,83 %  

Graf

5. Myslíš, že Česká republika je pro Čínu zajímavým investičním prostorem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7360,33 %60,33 %  
ne2621,49 %21,49 %  
nevím2218,18 %18,18 %  

Graf

6. Víš o tom, že se v Šanghaji konala výstava EXPO 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10284,3 %84,3 %  
Ne1915,7 %15,7 %  

Graf

7. Jakým způsobem jsi se o jejím konání dozvěděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize5049,02 %41,32 %  
Internet3029,41 %24,79 %  
Jiné1211,76 %9,92 %  
Tisk109,8 %8,26 %  

Graf

8. Byla podle tebe česká účast na EXPO 2010 dostatečně medializována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6361,76 %52,07 %  
ne2322,55 %19,01 %  
nevím1615,69 %13,22 %  

Graf

9. Myslíš, že účast ČR na EXPO 2010 byl dobrým způsobem jak se v Číně zviditelnit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9492,16 %77,69 %  
nevím43,92 %3,31 %  
ne43,92 %3,31 %  

Graf

10. Myslíš, že částka 532 miliónů Kč, která byla uvolněna ze státního rozpočtu na účast ČR byla adekvátní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4544,12 %37,19 %  
ne3433,33 %28,1 %  
ano2322,55 %19,01 %  

Graf

11. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7057,85 %57,85 %  
muž5142,15 %42,15 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-258671,07 %71,07 %  
26-353125,62 %25,62 %  
36-4521,65 %1,65 %  
46 a více21,65 %1,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vnímáš Čínu jako zemi pozitivně?

2. Má podle tebe průměrný Číňan povědomí o existenci České republiky?

3. Měla by podle tvého názoru být Česká republika v Číně propagovaná?

4. Je podle tvého názoru Česká republika pro Číňany atraktivní jako turistická destinace?

5. Myslíš, že Česká republika je pro Čínu zajímavým investičním prostorem?

6. Víš o tom, že se v Šanghaji konala výstava EXPO 2010?

7. Jakým způsobem jsi se o jejím konání dozvěděl(a)?

8. Byla podle tebe česká účast na EXPO 2010 dostatečně medializována?

9. Myslíš, že účast ČR na EXPO 2010 byl dobrým způsobem jak se v Číně zviditelnit?

10. Myslíš, že částka 532 miliónů Kč, která byla uvolněna ze státního rozpočtu na účast ČR byla adekvátní?

11. Pohlaví?

12. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vnímáš Čínu jako zemi pozitivně?

2. Má podle tebe průměrný Číňan povědomí o existenci České republiky?

3. Měla by podle tvého názoru být Česká republika v Číně propagovaná?

4. Je podle tvého názoru Česká republika pro Číňany atraktivní jako turistická destinace?

5. Myslíš, že Česká republika je pro Čínu zajímavým investičním prostorem?

6. Víš o tom, že se v Šanghaji konala výstava EXPO 2010?

7. Jakým způsobem jsi se o jejím konání dozvěděl(a)?

8. Byla podle tebe česká účast na EXPO 2010 dostatečně medializována?

9. Myslíš, že účast ČR na EXPO 2010 byl dobrým způsobem jak se v Číně zviditelnit?

10. Myslíš, že částka 532 miliónů Kč, která byla uvolněna ze státního rozpočtu na účast ČR byla adekvátní?

11. Pohlaví?

12. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čejková, Z.Propagace ČR na EXPO 2010 v Číně (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://propagace-cr-na-expo-2010-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.