Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propagace letních dětských táborů

Propagace letních dětských táborů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Spisarová
Šetření:16. 03. 2024 - 31. 03. 2024
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku. Cílem výzkumu je zjistit poznatky, které by vedly ke zvýšení zájmu o letní pobytové tábory. Odpovědi poslouží na vypracování praktické části mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena360 %60 %  
Muž240 %40 %  

Graf

2. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský kraj120 %20 %  
Středočeský kraj120 %20 %  
Jihočeský kraj120 %20 %  
Ústecký kraj120 %20 %  
Jihomoravský kraj120 %20 %  

Graf

3. Posíláte své děti na letní pobytové tábory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5100 %100 %  

Graf

4. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 děti5100 %100 %  

Graf

5. V jakých měsících obvykle začínáte přihlašovat své dítě/děti na letní tábory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
leden240 %40 %  
březen120 %20 %  
květen120 %20 %  
červen120 %20 %  

Graf

6. Jak důležité jsou pro vás následující aspekty při výběru tábora?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jaký z předešlých aspektů je pro vás nejdůležitější při výběru tábora?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náplň a nabídka aktivit240 %40 %  
Bezpečí120 %20 %  
Program 120 %20 %  
termin, aktivity120 %20 %  

Graf

8. Jak moc důležité jsou pro vás zdroje informací o táboře?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Jak často by organizátoři v průběhu tábora měli komunikovat s rodiči? (sdílení fotek a videí, informace o programu atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do týdne360 %60 %  
Aspoň jednou do týdne120 %20 %  
Každý den120 %20 %  

Graf

10. Jaký je váš preferovaný kanál pro sdílení informací o táboře, fotek z tábora a pro komunikaci mezi organizátory a rodiči? (v průběhu tábora ale i mimo táborovou sezónu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě (Facebook, WhatsApp, Messenger atd.)360 %60 %  
Webové stránky120 %20 %  
Email120 %20 %  

Graf

11. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími výroky?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Je něco, co byste rádi dodali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V tomto jsem specifický případ jelikož jsem dlouholetým skautským vedoucím a mé děti jezdí pouze na skautské tábory pořádané naším oddílem a střediskem. Všechny odpovědi jsou tudíž stažený k tomuto typu tábora150 %20 %  
Je rozdíl jet na neznámý pobytový tábor a na tábor od kroužku, kde dítě zná vedoucí a ostatní děti. Naše dcera jezdí na pobytové tábory pouze od kroužků. Těší se a jezdí tam ráda.150 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Spisarová, K.Propagace letních dětských táborů (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://propagace-letnich-detskych-t.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.