Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propagace Ranče Kostelany

Propagace Ranče Kostelany

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Doubrava
Šetření:29. 07. 2011 - 03. 08. 2011
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
jsem studentem 3. ročníku Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a v rámci bakalářské práce provádím průzkum na téma „Zlepšení propagace Ranče Kostelany“.
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je určen pro návštěvníky Ranče Kostelany a zaměřuje se na průzkum názorů veřejnosti na propagaci Ranče Kostelany.
Tento dotazník bude zcela respektovat Vaše právo na anonymitu; výsledky budou zpracovány s největší diskrétností. Prosím, abyste na otázky odpověděli, co nejupřímněji.
Děkuji za Váš čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Jak jste se o Ranči Kostelany dověděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na doporučení od přátel/rodiny2046,51 %46,51 %  
Letáky, prospekty613,95 %13,95 %  
Přes firemní akci511,63 %11,63 %  
Webové stránky36,98 %6,98 %  
Rádio24,65 %4,65 %  
Tiskoviny24,65 %4,65 %  
akcia Starobrna12,33 %2,33 %  
Slevový portál12,33 %2,33 %  
Billboard u silnice12,33 %2,33 %  
škola12,33 %2,33 %  
znám ho, je od bydlište kousek12,33 %2,33 %  

Graf

2. Zhodnoťte dostupnost informací o Ranči Kostelany.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace jsou snadno dostupné2762,79 %62,79 %  
Nemohu posoudit1432,56 %32,56 %  
Informace jsou těžko dostupné24,65 %4,65 %  

Graf

3. Navštívil/a jste někdy webové stránky Ranče Kostelany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2865,12 %65,12 %  
Ne1534,88 %34,88 %  

Graf

4. Jak jste spokojeni s informacemi na webových stránkách Ranče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a2175 %48,84 %  
Nespokojen/a725 %16,28 %  

Graf

5. Důvěřujete informacím na internetových stránkách více než v jiné formě reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to stejné2148,84 %48,84 %  
Ano1739,53 %39,53 %  
Ne511,63 %11,63 %  

Graf

6. Jaký způsob reklamy na Vás nejvíce působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet1534,88 %34,88 %  
Televize1432,56 %32,56 %  
Tisk716,28 %16,28 %  
Venkovní reklama511,63 %11,63 %  
Rádio24,65 %4,65 %  

Graf

7. Z jakých zdrojů získáváte informace o nabídce hotelů a služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky3888,37 %88,37 %  
Doporučení od přátel/rodiny1841,86 %41,86 %  
Tiskoviny24,65 %4,65 %  
zavolám přímo do hotelu a zeptám se12,33 %2,33 %  
internet12,33 %2,33 %  

Graf

8. Jste zaregistrován/a na některé sociální síti typu Facebook?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3786,05 %86,05 %  
ne613,95 %13,95 %  

Graf

9. Internetové stránky typu (berslevu.cz, slevomat.cz apod.) nabízejí pobyty a služby za poloviční ceny, využili jste někdy těchto služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2762,79 %62,79 %  
Ano1227,91 %27,91 %  
Neznám tyto internetové stránky49,3 %9,3 %  

Graf

10. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2455,81 %55,81 %  
Žena1944,19 %44,19 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 24 let2353,49 %53,49 %  
35 - 49 let1023,26 %23,26 %  
25 - 34 let920,93 %20,93 %  
50 - 65 let12,33 %2,33 %  

Graf

12. Ve kterém kraji se nachází obec, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský2148,84 %48,84 %  
Olomoucký1227,91 %27,91 %  
Jihomoravský716,28 %16,28 %  
Praha12,33 %2,33 %  
Pardubický12,33 %2,33 %  
Vysočina12,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Navštívil/a jste někdy webové stránky Ranče Kostelany?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spokojen/a na otázku 4. Jak jste spokojeni s informacemi na webových stránkách Ranče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste se o Ranči Kostelany dověděli?

2. Zhodnoťte dostupnost informací o Ranči Kostelany.

3. Navštívil/a jste někdy webové stránky Ranče Kostelany?

4. Jak jste spokojeni s informacemi na webových stránkách Ranče?

5. Důvěřujete informacím na internetových stránkách více než v jiné formě reklamy?

6. Jaký způsob reklamy na Vás nejvíce působí?

7. Z jakých zdrojů získáváte informace o nabídce hotelů a služeb?

8. Jste zaregistrován/a na některé sociální síti typu Facebook?

9. Internetové stránky typu (berslevu.cz, slevomat.cz apod.) nabízejí pobyty a služby za poloviční ceny, využili jste někdy těchto služeb?

10. Vaše pohlaví

11. Kolik je Vám let?

12. Ve kterém kraji se nachází obec, kde žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste se o Ranči Kostelany dověděli?

2. Zhodnoťte dostupnost informací o Ranči Kostelany.

3. Navštívil/a jste někdy webové stránky Ranče Kostelany?

4. Jak jste spokojeni s informacemi na webových stránkách Ranče?

5. Důvěřujete informacím na internetových stránkách více než v jiné formě reklamy?

6. Jaký způsob reklamy na Vás nejvíce působí?

7. Z jakých zdrojů získáváte informace o nabídce hotelů a služeb?

8. Jste zaregistrován/a na některé sociální síti typu Facebook?

9. Internetové stránky typu (berslevu.cz, slevomat.cz apod.) nabízejí pobyty a služby za poloviční ceny, využili jste někdy těchto služeb?

10. Vaše pohlaví

11. Kolik je Vám let?

12. Ve kterém kraji se nachází obec, kde žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doubrava, D.Propagace Ranče Kostelany (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://propagace-rance-kostelany.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.