Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propagace Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R.

Propagace Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Maťová
Šetření:10. 11. 2010 - 10. 12. 2010
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava. Studuju obor Ekonomika cestovního ruchu. Mým úkolem je zpracovat bakalářskou práci na téma Propagace Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Nezbytnou součástí je také dotazník, který mi poslouží jako důležitý zdroj informací. Proto Vás prosím o chvíli času a jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5869,88 %69,88 %  
muž2530,12 %30,12 %  

Graf

2. V jaké věkové skupině se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let4959,04 %59,04 %  
26 - 45 let2428,92 %28,92 %  
46 - 64 let78,43 %8,43 %  
65 let a více33,61 %3,61 %  

Graf

3. Odkud jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze Zlínského kraje4250,6 %50,6 %  
z Moravskoslezského kraje1619,28 %19,28 %  
z Olomouckého kraje910,84 %10,84 %  
z Jihomoravského kraje78,43 %8,43 %  
z Prahy44,82 %4,82 %  
z Pardubického kraje11,2 %1,2 %  
Bydlím ve městě kde s muzeum nachází11,2 %1,2 %  
ze Středočeského kraje11,2 %1,2 %  
z Královehradeckého kraje11,2 %1,2 %  
z Karlovarského kraje11,2 %1,2 %  

Graf

4. S kým muzeum většinou navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinnou4857,83 %57,83 %  
s přáteli/známými2428,92 %28,92 %  
v organizované skupině910,84 %10,84 %  
sám22,41 %2,41 %  

Graf

5. Jak často Valašské muzeum v přírodě (dále jen VMP) navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často4351,81 %51,81 %  
jednou do roka2732,53 %32,53 %  
několikrát do roka1214,46 %14,46 %  
každý měsíc11,2 %1,2 %  

Graf

6. Kde jste se o VMP dozvěděl/(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých3542,17 %42,17 %  
z tisku, plakátů, letáků1214,46 %14,46 %  
na internetu78,43 %8,43 %  
nic56,02 %6,02 %  
ze školy22,41 %2,41 %  
ve škole11,2 %1,2 %  
rodinná osvěta, škola11,2 %1,2 %  
Bydlím ve městě kde se muzeum nachází11,2 %1,2 %  
rodiště11,2 %1,2 %  
projížďkou Rožnovem p. Radhoštěm11,2 %1,2 %  
bydlím v blízkosti11,2 %1,2 %  
jsem domácí11,2 %1,2 %  
na základní škole jsme tam byli na výletě11,2 %1,2 %  
NA ZÁKL.ŠKOLE11,2 %1,2 %  
bydlím kousek11,2 %1,2 %  
jsem z Rožnova11,2 %1,2 %  
šla jsem kolem11,2 %1,2 %  
chodím tam odmalička11,2 %1,2 %  
jsem původem z Rožnova11,2 %1,2 %  
rodinný příslušník byl zaměstnancem VMP11,2 %1,2 %  
bydlela jsem v rožnově11,2 %1,2 %  
všeobecné povědomí v regionu11,2 %1,2 %  
znám z dětství11,2 %1,2 %  
bydlím blízko Rožnova11,2 %1,2 %  
Bydlím v Rožnově :)11,2 %1,2 %  
už nevím, je to dávno11,2 %1,2 %  
z dotazníku11,2 %1,2 %  

Graf

7. Jak často navštěvujete internetové stránky VMP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4655,42 %55,42 %  
méně často2732,53 %32,53 %  
každý půlrok67,23 %7,23 %  
každý měsíc44,82 %4,82 %  

Graf

8. Pokud navštěvujete internetové stránky, líbí se Vám jejich vzhled a množství informací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsou dobré3583,33 %42,17 %  
ne, potřebovaly by vylepšit/doplnit informace716,67 %8,43 %  

Graf

9. Pokud se Vám internetové stránky nelíbí, co byste na nich změnili/doplnili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nenašla jsem výroční zprávu o hospodaření a o činnosti muzea. Buďto zde není, nebo je nejasně ukryta ve struktuře stránek.

neviděla jsem

nic

nic, jsou dostačující

trocha inovace by neuškodila. Více přehledné atd.

10. Líbí se Vám propagační letáky/plakáty/tištěné programy VMP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím o nich/neviděl/(a) jsem je4857,83 %57,83 %  
ano, jsou dobré3339,76 %39,76 %  
ne, potřebovaly by vylepšit22,41 %2,41 %  

Graf

11. Pokud se Vám plakáty/letáky/tištěné programy nelíbí, co byste na nich změnili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Kde postrádáte informace/letáky/plakáty o VMP?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bydlím v Hranicích, což je asi 40 km od Rožnova a nevšimla jsem si žádných informací o VMP, jak na letácích, tak na plakátech.

Na vstupu do obce R.p.R. - plakáty , případně v obchodech, které navštíví nejvíce lidí (např. potraviny) - letáky.

nepostrádám je nikde, stačí mi info na internetových stránkách

Neviděla jsem je v okrese Nový Jičín.

S plakáty ani letáky o VMP jsem se nesetkala. Spíše postrádám plakáty na veřejných místech, jako jsou vývěsní tabule, například v Ostravě, z toho důvodu ani nevím, jaké akce se v průběhu konají.

ve firmě

Ve školách, na billboardech, informační portály o kultuře v našem kraji, atd.

větší propagace ve velkých městech (např. infocentra) aby se lidé vůbec dozvěděli o VPM a konkrétní info už si pak lidé seženou na internetu apod..

Více informací o připravovaných akcích v rádiu

více informací v novinách

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. V jaké věkové skupině se nacházíte?

3. Odkud jste?

4. S kým muzeum většinou navštěvujete?

5. Jak často Valašské muzeum v přírodě (dále jen VMP) navštěvujete?

6. Kde jste se o VMP dozvěděl/(a)?

7. Jak často navštěvujete internetové stránky VMP?

8. Pokud navštěvujete internetové stránky, líbí se Vám jejich vzhled a množství informací?

10. Líbí se Vám propagační letáky/plakáty/tištěné programy VMP?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. V jaké věkové skupině se nacházíte?

3. Odkud jste?

4. S kým muzeum většinou navštěvujete?

5. Jak často Valašské muzeum v přírodě (dále jen VMP) navštěvujete?

6. Kde jste se o VMP dozvěděl/(a)?

7. Jak často navštěvujete internetové stránky VMP?

8. Pokud navštěvujete internetové stránky, líbí se Vám jejich vzhled a množství informací?

10. Líbí se Vám propagační letáky/plakáty/tištěné programy VMP?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Maťová, P.Propagace Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://propagace-valasskeho-muzea-v-prirode-v-roznove-p-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.