Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Propojenost systému hodnocení zaměstnanců se vzděláváním

Propojenost systému hodnocení zaměstnanců se vzděláváním

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Křížová
Šetření:18. 02. 2013 - 25. 02. 2013
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Získané informace slouží jako podklad pro vypracování diplomové práce, která se věnuje otázce systému hodnocení a jeho provázanosti  na vzdělávání pracovníků poskytující služby klientům. Vaše ochota vyplnit tento dotazník pomůže k orientaci a lepšímu zmapování dané problematiky. Děkuji všem respondentům.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzultant v cestovním ruchu610,17 %10,17 %  
pracovník státní správy na přepážce610,17 %10,17 %  
Personalista35,08 %5,08 %  
klientský pracovník v bankovnictví35,08 %5,08 %  
střední management11,69 %1,69 %  
pracovník rozpočtové organizace zabývající se VVI11,69 %1,69 %  
specialista ve vzdělávání11,69 %1,69 %  
manažer11,69 %1,69 %  
hlavní účetní a.s.11,69 %1,69 %  
vedúci výroby11,69 %1,69 %  
manažer ve státní správě11,69 %1,69 %  
majitel firmy11,69 %1,69 %  
Letecký konstruktér11,69 %1,69 %  
Vedoucí domova pro seniory11,69 %1,69 %  
referent státní správy a samosprávy11,69 %1,69 %  
sociální služby11,69 %1,69 %  
pracovník církevní organizace11,69 %1,69 %  
vedoucí odboru11,69 %1,69 %  
koordinátor ekologické výchovy11,69 %1,69 %  
personální konzultant11,69 %1,69 %  
Manager ve farmaceutické firmě11,69 %1,69 %  
podnikatel11,69 %1,69 %  
státní zaměstnanec11,69 %1,69 %  
pracovník v zábavním průmyslu11,69 %1,69 %  
státní úředník11,69 %1,69 %  
HR konzultant11,69 %1,69 %  
brand manager11,69 %1,69 %  
office manager11,69 %1,69 %  
manažér vzdelávania11,69 %1,69 %  
farmaceutický reprezentant11,69 %1,69 %  
analytik11,69 %1,69 %  
sociální pracovník11,69 %1,69 %  
product manager v IT11,69 %1,69 %  
promotion11,69 %1,69 %  
účetní11,69 %1,69 %  
asistentka11,69 %1,69 %  
referent11,69 %1,69 %  
manažerka11,69 %1,69 %  
konzultant11,69 %1,69 %  
prodejní referent11,69 %1,69 %  
telco11,69 %1,69 %  
vyšší management ve výrobní společnosti11,69 %1,69 %  
recepční v hotelu11,69 %1,69 %  
Zástupce vedoucího11,69 %1,69 %  
administrativní pracovník11,69 %1,69 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie zaměstnance patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 40 let3661,02 %61,02 %  
41 - 50 let2033,9 %33,9 %  
51 a více let35,08 %5,08 %  

Graf

3. Existuje ve Vaší společnosti HR oddělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3050,85 %50,85 %  
NE2542,37 %42,37 %  
NEVÍM46,78 %6,78 %  

Graf

4. Provádí se ve Vaší společnosti hodnocení pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4474,58 %74,58 %  
NE1220,34 %20,34 %  
NEVÍM35,08 %5,08 %  

Graf

5. Pokud se hodnocení provádí, kdy naposledy Vaše hodnocení proběhlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během posledního roku2847,46 %47,46 %  
nikdy jsem nebyl/a hodnocen/a1728,81 %28,81 %  
před rokem610,17 %10,17 %  
Každé čtvrtletí11,69 %1,69 %  
podléhám přímo řediteli společnosti. Pokud by měl výhrady k mé práci, propustí mne.11,69 %1,69 %  
kedykoľvek to uznajú za vhodné11,69 %1,69 %  
2x ročně11,69 %1,69 %  
půlročně11,69 %1,69 %  
před 2 a více lety11,69 %1,69 %  
před měsícem11,69 %1,69 %  
po prvních třech měsících a potom každý rok11,69 %1,69 %  

Graf

6. Jakou formou bylo hodnocení prováděno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodnotící pohovor2338,98 %38,98 %  
nebyl/a jsem ještě hodnocen/a1728,81 %28,81 %  
nestandardizované hodnocení610,17 %10,17 %  
360° zpětná vazba35,08 %5,08 %  
vyplněním sebehodnocení23,39 %3,39 %  
jiná forma hodnocení11,69 %1,69 %  
výplatou odměn11,69 %1,69 %  
hodnotící pohovor + sebehodnocení11,69 %1,69 %  
sebehodnocení, hodnocení nadřízeným a hodnotící pohovor11,69 %1,69 %  
nadřízený11,69 %1,69 %  
posude vedoucího11,69 %1,69 %  
sebehodnocení následované hodnítícím pohovorem s nadřízeným11,69 %1,69 %  
vyplnění sebehodnocení a následný hodnotící pohovor11,69 %1,69 %  

Graf

7. Byl Váš hodnotitel dle Vašeho názoru dostatečně připraven?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1728,81 %28,81 %  
nebyl/a jsem hodnocen/a1525,42 %25,42 %  
souhlasím1423,73 %23,73 %  
spíše nesouhlasím58,47 %8,47 %  
nevím46,78 %6,78 %  
nesouhlasím46,78 %6,78 %  

Graf

8. Jak moc je pro Vás důležité dostávat zpětnou vazbu o výsledcích Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité4271,19 %71,19 %  
spíše důležité1322,03 %22,03 %  
spíše nedůležité46,78 %6,78 %  

Graf

9. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou, které se Vám dostává od Vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2237,29 %37,29 %  
spíše ne1525,42 %25,42 %  
rozhodně ano1220,34 %20,34 %  
rozhodně ne58,47 %8,47 %  
nedostávám žádnou zpětnou vazbu58,47 %8,47 %  

Graf

10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2440,68 %40,68 %  
ANO2135,59 %35,59 %  
nebyl/a jsem hodnocen/a1220,34 %20,34 %  
NEVÍM23,39 %3,39 %  

Graf

11. Mělo toto hodnocení vliv na Vaší pracovní pozici (povýšení), zodpovědný úkol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemělo to žádný vliv3355,93 %55,93 %  
nebyl/a jsem hodnocen/a1525,42 %25,42 %  
ano, byly mi svěřeny zodpovědné úkoly915,25 %15,25 %  
ano, byl/a jsem povýšen/a23,39 %3,39 %  

Graf

12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2847,46 %47,46 %  
ANO1525,42 %25,42 %  
nebyl/a jsem hodnocen/a1423,73 %23,73 %  
NEVÍM23,39 %3,39 %  

Graf

13. Zúčastnil/a jste se na základě výsledků hodnocení nějakého vzdělávání (školení, kurzy ...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2542,37 %42,37 %  
ANO1932,2 %32,2 %  
nebyl/a jsem hodnocen/a1525,42 %25,42 %  

Graf

14. Je pro Vás důležitá možnost zvyšování Vaší odborné kvalifikace, dalšího sebevzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité4271,19 %71,19 %  
spíše důležité1322,03 %22,03 %  
spíše nedůležité35,08 %5,08 %  
nedůležité11,69 %1,69 %  

Graf

15. Jaké vzdělávání (školení, kurz ...) jste na základě Vašeho hodnocení absolvoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné jsem neabsolvoval/a2745,76 %45,76 %  
jednodenní1220,34 %20,34 %  
vícedenní1118,64 %18,64 %  
dlouhodobé (více jak 1 rok)610,17 %10,17 %  
jiná možnost11,69 %1,69 %  
legislativní změny nesou povinnost průběžného sebevzdělávání studiem odborné literatury11,69 %1,69 %  
vícedenní bez hodnocení11,69 %1,69 %  

Graf

16. Je pro Vás důležitá propojenost systému hodnocení s dalším vzděláváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité3050,85 %50,85 %  
spíše důležité2135,59 %35,59 %  
spíše nedůležité711,86 %11,86 %  
nedůležité11,69 %1,69 %  

Graf

17. Pokud Vám zaměstnavatel poskytne další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cítím to jako další motivaci k práci2847,46 %47,46 %  
stabilizují mě ve firmě1016,95 %16,95 %  
zvýším loajalitu k firmě711,86 %11,86 %  
cítím to jako odměnu46,78 %6,78 %  
je to pro mne více než finanční odměna35,08 %5,08 %  
nic to pro mne neznamená35,08 %5,08 %  
neúčastním se vzdělávání23,39 %3,39 %  
s dalším vzděláváním mé osoby počítám, počítá s ním i můj zaměstnavatel, takže pro mě vlastně nic neznamená11,69 %1,69 %  
zvýším výkonnost11,69 %1,69 %  

Graf

18. Máte pocit, že ve Vaší společnosti dochází k propojenosti výsledků hodnocení na Vaše cílené vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3357,89 %55,93 %  
ANO1831,58 %30,51 %  
NEVÍM610,53 %10,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Existuje ve Vaší společnosti HR oddělení?

 • odpověď NE:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 4. Provádí se ve Vaší společnosti hodnocení pracovníků?

5. Pokud se hodnocení provádí, kdy naposledy Vaše hodnocení proběhlo?

 • odpověď nikdy jsem nebyl/a hodnocen/a:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 4. Provádí se ve Vaší společnosti hodnocení pracovníků?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 7. Byl Váš hodnotitel dle Vašeho názoru dostatečně připraven?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 11. Mělo toto hodnocení vliv na Vaší pracovní pozici (povýšení), zodpovědný úkol?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 13. Zúčastnil/a jste se na základě výsledků hodnocení nějakého vzdělávání (školení, kurzy ...)?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?

6. Jakou formou bylo hodnocení prováděno?

 • odpověď nebyl/a jsem ještě hodnocen/a:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 4. Provádí se ve Vaší společnosti hodnocení pracovníků?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 7. Byl Váš hodnotitel dle Vašeho názoru dostatečně připraven?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 11. Mělo toto hodnocení vliv na Vaší pracovní pozici (povýšení), zodpovědný úkol?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 13. Zúčastnil/a jste se na základě výsledků hodnocení nějakého vzdělávání (školení, kurzy ...)?

7. Byl Váš hodnotitel dle Vašeho názoru dostatečně připraven?

 • odpověď nebyl/a jsem hodnocen/a:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 4. Provádí se ve Vaší společnosti hodnocení pracovníků?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 11. Mělo toto hodnocení vliv na Vaší pracovní pozici (povýšení), zodpovědný úkol?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?

11. Mělo toto hodnocení vliv na Vaší pracovní pozici (povýšení), zodpovědný úkol?

 • odpověď nebyl/a jsem hodnocen/a:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 7. Byl Váš hodnotitel dle Vašeho názoru dostatečně připraven?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 13. Zúčastnil/a jste se na základě výsledků hodnocení nějakého vzdělávání (školení, kurzy ...)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 4. Provádí se ve Vaší společnosti hodnocení pracovníků?

12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?

 • odpověď nebyl/a jsem hodnocen/a:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?

13. Zúčastnil/a jste se na základě výsledků hodnocení nějakého vzdělávání (školení, kurzy ...)?

 • odpověď nebyl/a jsem hodnocen/a:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 11. Mělo toto hodnocení vliv na Vaší pracovní pozici (povýšení), zodpovědný úkol?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem hodnocen/a na otázku 10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Do jaké věkové kategorie zaměstnance patříte?

3. Existuje ve Vaší společnosti HR oddělení?

4. Provádí se ve Vaší společnosti hodnocení pracovníků?

5. Pokud se hodnocení provádí, kdy naposledy Vaše hodnocení proběhlo?

6. Jakou formou bylo hodnocení prováděno?

7. Byl Váš hodnotitel dle Vašeho názoru dostatečně připraven?

8. Jak moc je pro Vás důležité dostávat zpětnou vazbu o výsledcích Vaší práce?

9. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou, které se Vám dostává od Vašeho nadřízeného?

10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?

11. Mělo toto hodnocení vliv na Vaší pracovní pozici (povýšení), zodpovědný úkol?

12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?

13. Zúčastnil/a jste se na základě výsledků hodnocení nějakého vzdělávání (školení, kurzy ...)?

14. Je pro Vás důležitá možnost zvyšování Vaší odborné kvalifikace, dalšího sebevzdělávání?

15. Jaké vzdělávání (školení, kurz ...) jste na základě Vašeho hodnocení absolvoval?

16. Je pro Vás důležitá propojenost systému hodnocení s dalším vzděláváním?

17. Pokud Vám zaměstnavatel poskytne další vzdělávání?

18. Máte pocit, že ve Vaší společnosti dochází k propojenosti výsledků hodnocení na Vaše cílené vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Do jaké věkové kategorie zaměstnance patříte?

3. Existuje ve Vaší společnosti HR oddělení?

4. Provádí se ve Vaší společnosti hodnocení pracovníků?

5. Pokud se hodnocení provádí, kdy naposledy Vaše hodnocení proběhlo?

6. Jakou formou bylo hodnocení prováděno?

7. Byl Váš hodnotitel dle Vašeho názoru dostatečně připraven?

8. Jak moc je pro Vás důležité dostávat zpětnou vazbu o výsledcích Vaší práce?

9. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou, které se Vám dostává od Vašeho nadřízeného?

10. Mělo toto hodnocení vliv na Váš plat?

11. Mělo toto hodnocení vliv na Vaší pracovní pozici (povýšení), zodpovědný úkol?

12. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován Váš osobní plán rozvoje?

13. Zúčastnil/a jste se na základě výsledků hodnocení nějakého vzdělávání (školení, kurzy ...)?

14. Je pro Vás důležitá možnost zvyšování Vaší odborné kvalifikace, dalšího sebevzdělávání?

15. Jaké vzdělávání (školení, kurz ...) jste na základě Vašeho hodnocení absolvoval?

16. Je pro Vás důležitá propojenost systému hodnocení s dalším vzděláváním?

17. Pokud Vám zaměstnavatel poskytne další vzdělávání?

18. Máte pocit, že ve Vaší společnosti dochází k propojenosti výsledků hodnocení na Vaše cílené vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křížová, H.Propojenost systému hodnocení zaměstnanců se vzděláváním (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://propojenost-systemu-hodnocen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.