Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prosazování změn ve výuce

Prosazování změn ve výuce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radomír Geryk
Šetření:19. 03. 2013 - 23. 03. 2013
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.56
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

O vyplnění prosím jen pracující v oboru Vzdělávání a školství. Tento dotazník slouží k zmapování běžného stavu zavádění změn do výuky. Jeho výsledek by mněl osvětlit osud změn, jaký je pro ně prostor, omezení, stejně jako pro osobní iniciativu a vlastní přistup při výuce.

Výsledky použiji pro svou teoretickou práci.

Odpovědi respondentů

1. Podílíte se na pedagogicko-výchovném procesu ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano666,67 %66,67 %  
Ne333,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaké tři změny byste uvítali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Místo 45min hodiny 90min 2. Více prostoru na komunikaci s rodiči, případně jejich další vzdělávaní v oblasti výchovy detí 3. Rozumější přerozdělování finančních prostředku

méně admisnistrativy zvýšení prestiže povolání změny v zákonech - odpovědnost žáků a jejich zák.zástupců

nevím , zatím neučím :)

skola hrou, ne ucit se kvanta zpameti,radeji klast duraz na pochopeni latky, interakce zaku

školní stejnokroj, lepší kvalifikace učitelů, možnost vyřazení nepřizpůsobivého žáka bez újmy na financích

větši plat a méně žáků ve třidě

VÍCE PENĚZ NA PROVOZ ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO UČITELE, NEJEN VZDĚLÁNÍ

zrušení státního monopolu ve školství

3. Jaké dvě realizovatelné změny by uvítali Vaši studenti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Více IT ve výuce 2. Míň změn učitelu po dobu studia

nemam studenty

netuším

snížení počtu hodin větší výběr volitelných předmětů (místo volitelného 2.cizího jazyka)

větší odbornost učitelů, fér jednání

VÝMĚNU KONZERVATIVNÍCH NESCHOPNÝCH VYUČUJÍCÍCH INTERAKTIVITU VE VÝUCE

4. Které z uvedených oblastí změn se u vás konají nejčastěji. Seřaďte (1-nejčastější po 5-výjměčné )

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Změny ovlivněné ekonomickými faktory.2.6674.222
Změny obsahu vyučování.2.5563.58
Změny metod vyučování.31.778
Změny organizace a řízení škol.1.8891.432
Změny společenské orientace..2.3332.667

Graf

5. Jaký je nejčastější původce změn. Seřaďte podle frekvence.(1- Nejčastější, 5-výjmečný

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Změny z vlastní iniciativy.2.6672.222
Změny nařízené státními orgány.2.2222.617
Změny nařízené vedením.2.6670.889
Změny z potřeb praxe.3.7781.506
Změny vyvolaná ze strany žáků.3.6670.889

Graf

6. Čím Vás zasáhne zavádění změn? Vyberte některé z možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neohodnocená aktivita.444,44 %44,44 %  
Znatelná změna chodu výuky.333,33 %33,33 %  
Domácí příprava.333,33 %33,33 %  
Časově náročné.222,22 %22,22 %  
S aplikace změny omezení obsahu učiva.111,11 %11,11 %  

Graf

7. Jaká je průměrná úspěšnost prosazované změny? Vyberte možnost.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Po jaké době se změna stává standardem? (Neboli, kdy už je větší změnou návrat k původnímu.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc444,44 %44,44 %  
1 rok222,22 %22,22 %  
více než 2 roky111,11 %11,11 %  
2 až 3 měsíce111,11 %11,11 %  
4 až 6 měsíců111,11 %11,11 %  

Graf

9. Jaký je nejběžnější postup, pokud se změna takzvaně nezažije? Seřaďte 1- nejčastější, 5- výjimečný.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Návrat k původní koncepci.1.8891.654
Návrat k původní koncepci s prvky ,,přežité'' změny.20.222
Nahrazení neujaté inovace novou.2.4440.691
Jiný.3.6670.444

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Geryk, R.Prosazování změn ve výuce (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prosazovani-zmen-ve-vyuce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.