Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prosociální chování a altruismus u pedagogů na ZŠ

Prosociální chování a altruismus u pedagogů na ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Spisovatelka
Šetření:23. 04. 2021 - 12. 05. 2021
Počet respondentů:250
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

prosím o vyplnění tohoto elektronického dotazníku, který je součástí průzkumu probíhajícího na všech základních školách. V dotazníku se ptáme na otázky zjišťující, zda se u vás vyskytuje prosociální a altruistické chování. Cílem výzkumu je zjistit, zdali se toto chování vyskytuje u pedagogů na základních školách.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění zabere zhruba 15min. Vyplňte jej, prosím, s co největší upřímností a rozvahou.

Děkuji za váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Vyberte, jaké je vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22790,8 %90,8 %  
muž239,2 %9,2 %  

Graf

2. Na jakém stupni ZŠ učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na prvním12550 %50 %  
na druhém12550 %50 %  

Graf

3. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-35 let9638,4 %38,4 %  
35-50 let8232,8 %32,8 %  
50 let a více7228,8 %28,8 %  

Graf

4. Myslíte, že by o vás okolí řeklo, že často a rád/a pomáháte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano14156,4 %56,4 %  
rozhodně ano10140,4 %40,4 %  
spíše ne83,2 %3,2 %  

Graf

5. Myslet především sám na sebe a starat se o vlastní dobro je podle vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sobecké11646,4 %46,4 %  
správné7530 %30 %  
Záleží na situaci 20,8 %0,8 %  
Občas nutné20,8 %0,8 %  
Spíše myslím nadruhe.10,4 %0,4 %  
myslet sám na sebe a starat se o vlastní dobro je povinnost10,4 %0,4 %  
musíte se starat s láskou o sebe, teprve potom můžete dávat lásku a péči druhým, jsou to spojené nádoby10,4 %0,4 %  
pomáhat lidem, kteří pomohou s podrží mě10,4 %0,4 %  
Lidem přirozené, hodně záleží na výchovném prostředí.10,4 %0,4 %  
správné i sobecké - musím zajistit nejdřív svoje potřeby, jinak nebudu v pohodě a budu na okolí působit nepříjemně, podrážděně, nebudu mít fyzickou ani psychickou sílu pomoci někomu jinému. Nemůžu se však starat o vlastní dobro na úkor někoho jiného nebo pokud by to někomu jinému uškodilo. Prostě tato otázka je těžká, podle mě na ni neexistuje jedna odpověď.10,4 %0,4 %  
potřebné10,4 %0,4 %  
Každý by měl myslet na své potřeby, ale v případě potřeby je pomoc druhým správná.10,4 %0,4 %  
Cíl je milovat druhého JAKO SÁM SEBE. Chovat se tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně.10,4 %0,4 %  
Je potreba,ale s mirou10,4 %0,4 %  
Vždy záleží na kontextu10,4 %0,4 %  
Nezbytné10,4 %0,4 %  
Jsou situace, kdy je v pořádku být tzv. zdravý sobec a nerozdávat se zbytečně.10,4 %0,4 %  
Starost o druhé a o sebe musí být v rovnováze10,4 %0,4 %  
Někdy správné, jindy sobecké - záleží na situaci.10,4 %0,4 %  
Je nutné skloubit egoismus a altruismus10,4 %0,4 %  
Správné, ale nedaří se mi to.10,4 %0,4 %  
Když se necítím dobře, nemohu se dobře starat o jiné10,4 %0,4 %  
Správné, ale ne na úkor dobra ostatních10,4 %0,4 %  
jak v čem, do jisté míry je to přirozené, ale člověk by měl koukat i na okolí10,4 %0,4 %  
Správné, ale nedělám to10,4 %0,4 %  
Chce to nějaký "zlatý střed". Člověk by měl vždy v první řadě myslet na sebe, ale jednat s ohleduplností vůči ostatním. Člověk musí být sám o sobě spokojený, aby se v jeho společnosti mohli cítit dobře i ostatní.10,4 %0,4 %  
záleží na situaci, ne na sebe, ale na svou rodinu10,4 %0,4 %  
Člověk musí myslet i (ne především) sám na sebe, protože jinak by nemohl fungovat. 10,4 %0,4 %  
Oboji je spravne10,4 %0,4 %  
Myslet na sebe je správné, starat se jen o vlastní dobro je sobecké. Je to divná otázka.10,4 %0,4 %  
Je důležité myslet sám na sebe, ale rozhodně bychomnemeli zapomínat i na ostatní. Na rodinu, přátele, sousedy...10,4 %0,4 %  
Záleží na situaci, např. zdraví10,4 %0,4 %  
Zde záleží na situaci. Člověk by měl pomáhat jiným, ale ne za cenu sebezničení. 10,4 %0,4 %  
Jak kdy, je to lidské a přirozené, nicméně vše má své hranice. Ale dokud nebudu spokojená/ý a šťastná/ý já, mé okolí to vždy zákonitě pozná. Takže je dobré starat se o vlastní blaho ve prospěch blaha ostatních 10,4 %0,4 %  
Záleží na konkrétní situaci10,4 %0,4 %  
do určité míry správné, není možné donekonečna upřednostňovat ostatní před sebou, protože člověk by se mohl rychle stát obětí, která je snadno využitelná. Moje dobro, ale nesmí být vykoupeno utrpením druhého. Je nutné myslet i na lidi kolem nás. Pochopit jejich potřeby a cíle a pomoci jim jich dosáhnout.10,4 %0,4 %  
Je dobré naučit se říkat ne. Nemusím za každou cenu přizpůsobit se ostatním.10,4 %0,4 %  
Nenormální10,4 %0,4 %  
Záleží na situaci.10,4 %0,4 %  
V jistých případech pochopitelné. Neodsuzuji to, ale těch kteří pomáhají si velmi považuji.10,4 %0,4 %  
neobvyklé10,4 %0,4 %  
Čecháčkovské10,4 %0,4 %  
V určitých situacích a u lidí, kteří vás opakovaně zklamali, je to zcela na místě.10,4 %0,4 %  
Správné, ale kolikrát těžké, abychom si nepřipadali sobecky10,4 %0,4 %  
se slůvkem "především" je to trochu sobecké, ale myslet na sebe je potřeba10,4 %0,4 %  
Základ, starat se jen o ostatní na úkor vlastní osoby je sebedestruktivní.10,4 %0,4 %  
Převážně sobecké, ale jsou momenty, kdy nelze pohlížet na druhé 10,4 %0,4 %  
Spravne, ale moc to neumim, spis myslim na druhe10,4 %0,4 %  
Občas potřeba10,4 %0,4 %  
přirozené, ale nesmí k tomu docházet na úkor druhých10,4 %0,4 %  
Jak kdy10,4 %0,4 %  
Do jisté míry správné, ale pokud se to přežene, už je to sobecké.10,4 %0,4 %  
Myslím, že když je člověk spokojený, tak je spokojené i okolí, ale nesmí se to přehánět, nemůžeme se dívat jen na sebe 10,4 %0,4 %  
Správně, pokud zároveň a záměrně neodmítáme pomoci i druhým.10,4 %0,4 %  
Správné i sobecké10,4 %0,4 %  
Občas je to potřeba, ale nesmí se to přehánět.10,4 %0,4 %  
v pořádku, pokud se tak člověk cítí dobře10,4 %0,4 %  
Důležité, snažím se to učit.10,4 %0,4 %  
Lidské. 10,4 %0,4 %  

Graf

6. Očekáváte odměnu/zisk v případě, že někomu poskytnete pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22489,6 %89,6 %  
pomohu člověku spíše v situaci, kdy vím, že mi to bude moci jednou oplatit197,6 %7,6 %  
ano72,8 %2,8 %  

Graf

7. Máte radost a pocit naplnění, když někomu svým jednáním pomůžete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24497,6 %97,6 %  
ne, ale vím, že musím člověku pomoci62,4 %2,4 %  

Graf

8. Není vám jedno, když ostatní kolem vás mají problémy a snažíte se lidem co nejvíce pomáhat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano14156,4 %56,4 %  
rozhodně ano9638,4 %38,4 %  
spíše ne114,4 %4,4 %  
rozhodně ne20,8 %0,8 %  

Graf

9. Umíte si představit, že neposkytnete pomoc člověku, který ji potřebuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17068 %68 %  
ano8032 %32 %  

Graf

10. Je-li to potřeba, poskytnete pomoc i člověku nebo žákovi, kterého nemáte rád nebo s ním nemáte dobrý vztah.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23493,6 %93,6 %  
ne166,4 %6,4 %  

Graf

11. Jaké formy prosociálního chování se u vás objevují? Vybrat můžete všechny uvedené.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v MHD pouštím sednout starší lidi nebo těhotné ženy22188,4 %88,4 %  
sám/sama od sebe nabízím pomoc hůře pohyblivému člověku nebo paní s kočárkem při vystupování z MHD20381,2 %81,2 %  
přispívám na charitu nebo na dobročinné účely14658,4 %58,4 %  
dávám přednost druhým ve frontě na nákup11847,2 %47,2 %  
dobrovolně hlídám děti nebo domácí mazlíčky známým8935,6 %35,6 %  
pracuji jako dobrovolník4518 %18 %  
daruji krev3714,8 %14,8 %  
nic z výše uvedeného41,6 %1,6 %  
poskytuji odborné rady, bojuji za změnu pozitivního chování ve svém okolí10,4 %0,4 %  
když vidím, že je potřeba pomoci a můžu, ráda pomůžu.10,4 %0,4 %  
Poskytuji rady (zdarma) v oblasti sociální i vzdělávací10,4 %0,4 %  
Kdybych mohla, darovala bych krev.10,4 %0,4 %  
Doučování zdarma, telefon osamělým10,4 %0,4 %  
Přispívám na útulek pro kocky10,4 %0,4 %  
Pomáhám těm, kteří pomoc chtějí10,4 %0,4 %  
adoptuji dítě10,4 %0,4 %  
Doučuji děti10,4 %0,4 %  
Doučuji zdarma žáky10,4 %0,4 %  
Bohužel se sama hůře pohybuji, jsem před operací páteře. Dokud jsem byla zdravá, mohla jsem ostatním pomáhat víc..10,4 %0,4 %  
Pomáhám různými způsoby žákům, např. jim dodávám knihy o sebe rozvoji (mimo osnovy), v době distance rozvážím materiály žákům do okolních vesnic, jsem po ruce rodičům kdykoli. 10,4 %0,4 %  

Graf

12. Byl jste někdy v situaci, kdy někdo potřeboval první pomoc? Pomohl/a jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a pomohl/a jsem11947,6 %47,6 %  
ne, v takové situaci jsem nebyl/a11847,2 %47,2 %  
ano, ale pomoc poskytl někdo jiný / pomoc jsem neposkytl/a135,2 %5,2 %  

Graf

13. Jaké je vaše prosociální chování ve vztahu ke kolegům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každému rád pomohu18473,6 %73,6 %  
pomáhám jen některým kolegům6526 %26 %  
nikdy neposkytuji pomoc ostatním kolegům10,4 %0,4 %  

Graf

14. Rodič přijde na konzultaci mimo stanovené konzultační hodiny, ačkoli se nejedná o vážný problém. Jak zareagujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiči vyhovím a pokusím se mu pomoci23895,2 %95,2 %  
rázně odmítnu konzultaci, nejsou konzultační dny124,8 %4,8 %  

Graf

15. Je konec školního dne, jste na odchodu domů a žák za vámi přijde s žádostí o pomoc. Jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez přemýšlení mu pomohu13453,6 %53,6 %  
krátce ho vyslechnu a zkusím mu dát rychlou pomoc či radu11244,8 %44,8 %  
řeknu mu, ať to nechá na zítra41,6 %1,6 %  

Graf

16. Když má žák nebo skupina žáků problémy s pochopením učiva:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nabídnu doučování zdarma20280,8 %80,8 %  
nabídnu rodičům možnost placeného doučování3112,4 %12,4 %  
nebudu se žákům věnovat navíc176,8 %6,8 %  

Graf

17. Pokud máte ve třídě dítě, které již týden nenosí svačiny a nemá přihlášený oběd, ačkoli zůstává ve škole celý den, co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zavolám rodičům a situaci začnu řešit s nimi19377,2 %77,2 %  
dítěti automaticky dám svou svačinu či oběd nebo mu seženu něco k jídlu4417,6 %17,6 %  
budu dělat jako by se nic nedělo, není to moje starost135,2 %5,2 %  

Graf

18. Pokud máte ve třídě žáka, jehož rodina je ekonomicky slabá, a žák již několik dní po sobě nemá potřebné materiály (sešity, pero, nůžky, kružítko atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomůcky mu půjčím, než je dostane13554 %54 %  
kontaktuji rodiče, že žákovi chybí pomůcky7028 %28 %  
pomůcky mu daruji4317,2 %17,2 %  
žákovi vynadám, že nemá pomůcky20,8 %0,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Není vám jedno, když ostatní kolem vás mají problémy a snažíte se lidem co nejvíce pomáhat.

  • odpověď spíše ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale pomoc poskytl někdo jiný / pomoc jsem neposkytl/a na otázku 12. Byl jste někdy v situaci, kdy někdo potřeboval první pomoc? Pomohl/a jste?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte, jaké je vaše pohlaví:

2. Na jakém stupni ZŠ učíte?

3. Do jaké věkové kategorie patříte?

4. Myslíte, že by o vás okolí řeklo, že často a rád/a pomáháte?

5. Myslet především sám na sebe a starat se o vlastní dobro je podle vás:

6. Očekáváte odměnu/zisk v případě, že někomu poskytnete pomoc?

7. Máte radost a pocit naplnění, když někomu svým jednáním pomůžete?

8. Není vám jedno, když ostatní kolem vás mají problémy a snažíte se lidem co nejvíce pomáhat.

9. Umíte si představit, že neposkytnete pomoc člověku, který ji potřebuje?

10. Je-li to potřeba, poskytnete pomoc i člověku nebo žákovi, kterého nemáte rád nebo s ním nemáte dobrý vztah.

11. Jaké formy prosociálního chování se u vás objevují? Vybrat můžete všechny uvedené.

12. Byl jste někdy v situaci, kdy někdo potřeboval první pomoc? Pomohl/a jste?

13. Jaké je vaše prosociální chování ve vztahu ke kolegům?

14. Rodič přijde na konzultaci mimo stanovené konzultační hodiny, ačkoli se nejedná o vážný problém. Jak zareagujete?

15. Je konec školního dne, jste na odchodu domů a žák za vámi přijde s žádostí o pomoc. Jak se zachováte?

16. Když má žák nebo skupina žáků problémy s pochopením učiva:

17. Pokud máte ve třídě dítě, které již týden nenosí svačiny a nemá přihlášený oběd, ačkoli zůstává ve škole celý den, co uděláte?

18. Pokud máte ve třídě žáka, jehož rodina je ekonomicky slabá, a žák již několik dní po sobě nemá potřebné materiály (sešity, pero, nůžky, kružítko atd.)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte, jaké je vaše pohlaví:

2. Na jakém stupni ZŠ učíte?

3. Do jaké věkové kategorie patříte?

4. Myslíte, že by o vás okolí řeklo, že často a rád/a pomáháte?

5. Myslet především sám na sebe a starat se o vlastní dobro je podle vás:

6. Očekáváte odměnu/zisk v případě, že někomu poskytnete pomoc?

7. Máte radost a pocit naplnění, když někomu svým jednáním pomůžete?

8. Není vám jedno, když ostatní kolem vás mají problémy a snažíte se lidem co nejvíce pomáhat.

9. Umíte si představit, že neposkytnete pomoc člověku, který ji potřebuje?

10. Je-li to potřeba, poskytnete pomoc i člověku nebo žákovi, kterého nemáte rád nebo s ním nemáte dobrý vztah.

11. Jaké formy prosociálního chování se u vás objevují? Vybrat můžete všechny uvedené.

12. Byl jste někdy v situaci, kdy někdo potřeboval první pomoc? Pomohl/a jste?

13. Jaké je vaše prosociální chování ve vztahu ke kolegům?

14. Rodič přijde na konzultaci mimo stanovené konzultační hodiny, ačkoli se nejedná o vážný problém. Jak zareagujete?

15. Je konec školního dne, jste na odchodu domů a žák za vámi přijde s žádostí o pomoc. Jak se zachováte?

16. Když má žák nebo skupina žáků problémy s pochopením učiva:

17. Pokud máte ve třídě dítě, které již týden nenosí svačiny a nemá přihlášený oběd, ačkoli zůstává ve škole celý den, co uděláte?

18. Pokud máte ve třídě žáka, jehož rodina je ekonomicky slabá, a žák již několik dní po sobě nemá potřebné materiály (sešity, pero, nůžky, kružítko atd.)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Spisovatelka, V.Prosociální chování a altruismus u pedagogů na ZŠ (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://prosocialni-chovani-a-altrui.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.