Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prostituce, problém nebo jen jiný druh zábavy?

Prostituce, problém nebo jen jiný druh zábavy?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Margareta Poborská
Šetření:12. 04. 2011 - 13. 04. 2011
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplněním tohoto dotazníku, který vám zabere zhruba 5 minut, mi pomůžete s mým projektem do společenských věd. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7168,93 %68,93 %  
muž3231,07 %31,07 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-905957,28 %57,28 %  
0-184442,72 %42,72 %  

Graf

3. Souhlasíte, že je prostituce celosvětovým problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4846,6 %46,6 %  
možná3130,1 %30,1 %  
ne2423,3 %23,3 %  

Graf

4. Nebo, že je to jen jiný druh zábavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7673,79 %73,79 %  
ano2726,21 %26,21 %  

Graf

5. Pokud toto téma berete jako zábavu, uveďte proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem otevřený/á všem nevšedním aktivitám2689,66 %25,24 %  
sám navstěvuji vykřičené domy310,34 %2,91 %  

Graf

6. Scházíte se s poskytovateli takovýchto služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9693,2 %93,2 %  
zřídka54,85 %4,85 %  
ano21,94 %1,94 %  

Graf

7. Pokud jste v otázce č. 6 dali ano nebo zřídka, kde nejčastěji se scházíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v nevěstinci350 %2,91 %  
na veřejných záchodcích233,33 %1,94 %  
doma116,67 %0,97 %  

Graf

8. Myslíte si, že by se mělo více mluvit o tomto problému, nebo je to nevyřešitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mělo5351,46 %51,46 %  
ne, je to nevyřešitelné5048,54 %48,54 %  

Graf

9. Je podle vás prostituce hlavním problémem dnešní doby, nebo se to týkalo spíše dřívějška?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to problémem každé doby7673,79 %73,79 %  
není to problém2120,39 %20,39 %  
spíše dřívější32,91 %2,91 %  
jen té dnešní32,91 %2,91 %  

Graf

10. Co si myslíte, že vede mladé dívky či chlapce k prostituci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek financí8380,58 %80,58 %  
špatné rodinné zázemí1817,48 %17,48 %  
nudný životní styl21,94 %1,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je vám let?

3. Souhlasíte, že je prostituce celosvětovým problémem?

4. Nebo, že je to jen jiný druh zábavy?

5. Pokud toto téma berete jako zábavu, uveďte proč?

6. Scházíte se s poskytovateli takovýchto služeb?

8. Myslíte si, že by se mělo více mluvit o tomto problému, nebo je to nevyřešitelné?

9. Je podle vás prostituce hlavním problémem dnešní doby, nebo se to týkalo spíše dřívějška?

10. Co si myslíte, že vede mladé dívky či chlapce k prostituci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je vám let?

3. Souhlasíte, že je prostituce celosvětovým problémem?

4. Nebo, že je to jen jiný druh zábavy?

5. Pokud toto téma berete jako zábavu, uveďte proč?

6. Scházíte se s poskytovateli takovýchto služeb?

8. Myslíte si, že by se mělo více mluvit o tomto problému, nebo je to nevyřešitelné?

9. Je podle vás prostituce hlavním problémem dnešní doby, nebo se to týkalo spíše dřívějška?

10. Co si myslíte, že vede mladé dívky či chlapce k prostituci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poborská, M.Prostituce, problém nebo jen jiný druh zábavy? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prostituce-problem-nebo-jen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.