Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prostorová orientace osob se zrakovým postižením

Prostorová orientace osob se zrakovým postižením

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Růžičková
Šetření:27. 06. 2019 - 07. 07. 2019
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

chtěli bychom Vás požádat o 15 minut Vašeho času a vyplnění dotazníku zaměřeného na oblast prostorové orientace a samostatného pohybu. Váš názor je pro nás velmi cenný  a Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. V dotazníku je používána zkratka POSP, která označuje prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením. U většiny otázek je otevřený prostor pro Vaši subjektivní reakci, případně máte možnost volit z několika variant odpovědí na připravené škále.

Ještě jednou děkujeme za Váš názor, upřímné odpovědi a čas věnovaný tomuto dotazníku!

 

Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová

Ústav speciálněpedagogických studií,

PdF Univerzity Palackého v Olomouci

Odpovědi respondentů

1. Prosím uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25214,29 %14,29 %  
22214,29 %14,29 %  
17 let17,14 %7,14 %  
2617,14 %7,14 %  
3417,14 %7,14 %  
3117,14 %7,14 %  
5517,14 %7,14 %  
2717,14 %7,14 %  
1917,14 %7,14 %  
2817,14 %7,14 %  
2117,14 %7,14 %  
1317,14 %7,14 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy blíže (častěji, dlouhodoběji) s osobu s těžkým zrakovým postižením (nevidomou, se zbytky zraku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne857,14 %57,14 %  
ano642,86 %42,86 %  

Graf

3. Co je podle Vašeho názoru v oblasti samostatného pohybu a prostorové orientace (dále jen POSP) pro osoby se zrakovým postižením nejtěžší? Uveďte konkrétní příklad.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odhad vzdalenosti17,14 %7,14 %  
přecházení přes silnici17,14 %7,14 %  
Obecně pohyb po městě17,14 %7,14 %  
Orientace17,14 %7,14 %  
Samotný pohyb bez možnosti vidět.17,14 %7,14 %  
Doprava ve velkých městech 17,14 %7,14 %  
zorientovat se, kde se daný postižený nachází17,14 %7,14 %  
Změny v orientačně záchytných bodech (ve značení, nová instalace, letní zahrádky...)17,14 %7,14 %  
Přejít strávně otevřený prostor - např louku, náměstí, sál napříč rovně (na psrávné místo).17,14 %7,14 %  
Pohyb po městě 17,14 %7,14 %  
to, že nevidí, kam stoupnout17,14 %7,14 %  
Netuším17,14 %7,14 %  
Pohybovat se v neznámém prostoru a ve velkém hluku17,14 %7,14 %  
Překážky17,14 %7,14 %  

Graf

4. Co podle Vašeho názoru osoby se zrakovým postižením v rámci POSP nejvíce nesnáší?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím 214,29 %14,29 %  
zamlzene bryle17,14 %7,14 %  
když na ně začne někdo šahat17,14 %7,14 %  
Nedostatečné značení17,14 %7,14 %  
Bezmoc17,14 %7,14 %  
Rušivé podněty při naslouchání.17,14 %7,14 %  
Když je někdo ponižuje či zesměšňuje 17,14 %7,14 %  
Paušalizace - obecně přehnaná laskavost (jednání jako s nesvéprávným či dítětem, nevyžádaná pomoc (např. na WC), přílišná devótnost, hraný hyperaltruismus x neohleduplnost17,14 %7,14 %  
Neočekávané přeorganizování jejich obyklých tras17,14 %7,14 %  
Větší bezbrannost17,14 %7,14 %  
netuším17,14 %7,14 %  
pohybující se objekty (auta, lidi,...)17,14 %7,14 %  
Zájem lidí17,14 %7,14 %  

Graf

5. Jaké situace podle Vás osoby se zrakovým postižením v rámci POSP nejvíce stresují/jsou pro ně nejnepříjemnější? Uveďte konkrétní příklady.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rizeni bez bryli17,14 %7,14 %  
přecházení přes silnici, jízda v MHD,jednání s lidmi17,14 %7,14 %  
Nejsem si jistý17,14 %7,14 %  
Velmi rušný prostor17,14 %7,14 %  
Velmi rušné ulice.17,14 %7,14 %  
Když lidi nebo jiní psi rozptylují vodícího psa17,14 %7,14 %  
když se ocitnou na neznámém místě, kde jim nemá, kdo pomoci17,14 %7,14 %  
Pozorování či "dohled" při intimních aktivitách (na WC) 17,14 %7,14 %  
Nevím17,14 %7,14 %  
Když neví co se kolem nich děje17,14 %7,14 %  
zařizování a úřadech a podobných institucích17,14 %7,14 %  
neznámé prostředí17,14 %7,14 %  
Pohyb po městě17,14 %7,14 %  
Cesta někam17,14 %7,14 %  

Graf

6. Co/kdo je, podle Vás, pro osoby se zrakovým postižením v oblasti POSP největší motivací?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim214,29 %14,29 %  
Samostatnost214,29 %14,29 %  
Brailovo písmo, komunita lidí s postižením,kteří takto zvládají žít17,14 %7,14 %  
Chuť do života17,14 %7,14 %  
Rodina.17,14 %7,14 %  
podpora rodiny, známých, jiní lidé kteří se pohybují v POSP17,14 %7,14 %  
Vysoká míra soběstačnosti17,14 %7,14 %  
Pocit vlastní autonomie a nezávislosti17,14 %7,14 %  
Snaha o normální život17,14 %7,14 %  
rodina17,14 %7,14 %  
netuším17,14 %7,14 %  
Blízká osoba17,14 %7,14 %  

Graf

7. Co si myslíte, že je v POSP pro osoby se zrakovým postižením nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím 214,29 %14,29 %  
spravny vyber bryli nebo cocek17,14 %7,14 %  
podpora, kompenzační pomůcky17,14 %7,14 %  
Nerozumím otázce17,14 %7,14 %  
Pomoc17,14 %7,14 %  
Mít někoho na pomoc.17,14 %7,14 %  
orientace, sluch, okolní lidé17,14 %7,14 %  
Max. integrace, soběstačnost, sebevědomí17,14 %7,14 %  
Podpora17,14 %7,14 %  
psychický stav17,14 %7,14 %  
netuším17,14 %7,14 %  
pomůcky17,14 %7,14 %  
Psovod, na něco se spolehnout17,14 %7,14 %  

Graf

8. Vodicí pes je především psychickou oporou při POSP.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím535,71 %35,71 %  
spíše souhlasím428,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím428,57 %28,57 %  
nevím17,14 %7,14 %  

Graf

9. Bez bílé hole by se osoby se zrakovým postižením neměly pohybovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím857,14 %57,14 %  
spíše nesouhlasím321,43 %21,43 %  
nevím214,29 %14,29 %  
souhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

10. Samostatný pohyb pro osoby se zrakovým postižením představuje stres

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím535,71 %35,71 %  
souhlasím321,43 %21,43 %  
nevím321,43 %21,43 %  
spíše nesouhlasím214,29 %14,29 %  
nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

11. Při POSP osoby se zrakovým postižením nejraději využívají služby vidícího průvodce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím857,14 %57,14 %  
spíše nesouhlasím428,57 %28,57 %  
souhlasím17,14 %7,14 %  
nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

12. Osoby se zrakovým postižením jsou zpravidla rády, když jim lidé nabízí pomoc s prostorovou orientací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím535,71 %35,71 %  
spíše souhlasím535,71 %35,71 %  
souhlasím214,29 %14,29 %  
nesouhlasím17,14 %7,14 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

13. V prostorové orientaci existují situace, kterým se osoby se zrakovým postižením vyhýbají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím642,86 %42,86 %  
spíše souhlasím642,86 %42,86 %  
nevím214,29 %14,29 %  

Graf

14. Samostatná orientace je důležitá pro sebehodnocení osob se zrakovým postižením.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím642,86 %42,86 %  
nevím428,57 %28,57 %  
spíše souhlasím428,57 %28,57 %  

Graf

15. Samostatná orientace je jedním z důležitých měřítek soběstačnosti člověka se zrakovým postižením.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1071,43 %71,43 %  
spíše souhlasím321,43 %21,43 %  
nevím17,14 %7,14 %  

Graf

16. Prostor pro Váš komentář

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je potřeba tyto lidi podporovat.

Některé otázky nejsou dostatečně validní, neboťu hlediska možných odpovědí jde vesměs o významné individuální rozdíly (např. 3, 4, 5, 12)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Růžičková, V.Prostorová orientace osob se zrakovým postižením (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://prostorova-orientace-osob-se.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.