Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společné prostory v panelových domech

Společné prostory v panelových domech

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Bestakova
Šetření:23. 08. 2011 - 20. 09. 2011
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé, ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku.


Cílem dotazníku je zjistit informace o společně využívaných prostorách v panelových domech v České republice.


Dotazník je součástí doktorandské práce na fakultě architektury ČVUT v Praze.  


Děkuji mnohokrát za Váš čas, který budete vyplňování dotazníku věnovat.


Ing. arch. Veronika BEŠŤÁKOVÁ

Odpovědi respondentů

1. Jsou ve Vašem panelovém domě společné prostory?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8796,67 %96,67 %  
NE33,33 %3,33 %  

Graf

2. Pokud ano, jaké společné prostory?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní technické a komunikační prostory (např. HUP, chodby)8596,59 %94,44 %  
Společné úložné prostory (kolárny, kočárkárny, apod.)7281,82 %80 %  
Sušárna prádla4854,55 %53,33 %  
Venkovní prostory k sušení prádla, vyprášení koberců2730,68 %30 %  
Univerzální místnost, např. pro společné setkání sousedů1719,32 %18,89 %  
Prádelna1415,91 %15,56 %  
Jiné910,23 %10 %  
Dílna77,95 %7,78 %  

Graf

3. Využívate společné prostory?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5865,91 %64,44 %  
NE3034,09 %33,33 %  

Graf

4. Pokud ano, jaké společné prostory využíváte (kromě technických a komunikačních)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úložné prostory4174,55 %45,56 %  
Sušárna prádla1832,73 %20 %  
Venkovní prostory k sušení prádla, vyprášení koberců814,55 %8,89 %  
Univerzální místnost, např. pro společné setkání sousedů712,73 %7,78 %  
Jiné59,09 %5,56 %  
nic23,64 %2,22 %  

Graf

5. Jsou společné prostory využívány ostatními sousedy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7890,7 %86,67 %  
NE89,3 %8,89 %  

Graf

6. Jste spokojen/-a se stavem společných prostor?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4857,83 %53,33 %  
ANO3542,17 %38,89 %  

Graf

7. Chybí Vám některé prostory, který by mohly být společně sdílené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4551,72 %50 %  
ANO4248,28 %46,67 %  

Graf

8. Z následující nabídky prosím vyberte společné prostory, které byste případně ocenil/-a ve Vašem domě:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společné venkovní prostory (např. s dětským hřištěm, grilem)3953,42 %43,33 %  
Tělocvična / posilovna3649,32 %40 %  
Herna pro malé děti2838,36 %31,11 %  
Bazén2736,99 %30 %  
Sauna1926,03 %21,11 %  
Knihovna1621,92 %17,78 %  
Dílna1520,55 %16,67 %  
Mísnost se společnou tiskárnou, skenerem, kopírkou, apod.1317,81 %14,44 %  
Místnost pro teenagery1317,81 %14,44 %  
Hudební místnost79,59 %7,78 %  
Klubovna s kuchyňskou linkou a sociálním zázemím79,59 %7,78 %  
Jiné68,22 %6,67 %  
nic11,37 %1,11 %  
Fotokomora11,37 %1,11 %  

Graf

9. Slyšel/-a jstě někdy o sousedském bydlení se společnými prostorami (angl. cohousing)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6978,41 %76,67 %  
ANO1921,59 %21,11 %  

Graf

10. Počet podlaží Vašeho panelového domu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 až 8 podlaží4448,89 %48,89 %  
do 4 podlaží2730 %30 %  
9 až 12 podlaží1516,67 %16,67 %  
nad 13 podlaží44,44 %4,44 %  

Graf

11. Počet bytů v jedné vchodové sekci panelového domu nebo v jednom malém panelovém domě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 15 bytů3336,67 %36,67 %  
16 až 30 bytů3033,33 %33,33 %  
31 až 50 bytů1718,89 %18,89 %  
nad 51 bytů1011,11 %11,11 %  

Graf

12. Byl Váš panelový dům zrekonstruován?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, částečně4045,45 %44,44 %  
ANO, kompletně (zateplení, výměna TZB, výměna oken, atd.)3337,5 %36,67 %  
NE1314,77 %14,44 %  
NEVÍM22,27 %2,22 %  

Graf

13. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA7280 %80 %  
MUŽ1820 %20 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 30 let6471,11 %71,11 %  
31 až 40 let1921,11 %21,11 %  
41 až 50 let55,56 %5,56 %  
nad 71 let11,11 %1,11 %  
51 až 60 let11,11 %1,11 %  

Graf

15. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3640 %40 %  
3640 %40 %  
VOŠ55,56 %5,56 %  
vyučen/-a bez maturity44,44 %4,44 %  
vyučen/-a s maturitou44,44 %4,44 %  
33,33 %3,33 %  
vyšší22,22 %2,22 %  

Graf

16. V jak velké obci bydlíte v současné době?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec 20 - 100 tis. obyvatel2224,44 %24,44 %  
Obec nad 100 tis. obyvatel2123,33 %23,33 %  
Hlavní město Praha2123,33 %23,33 %  
Obec 5 - 20 tis. obyvatel1617,78 %17,78 %  
Obec pod 5 tis. obyvatel1011,11 %11,11 %  

Graf

17. Jaký máte vztah k Vašemu současnému bydlení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní vlastnictví4955,06 %54,44 %  
Družstevní vlastnictví2325,84 %25,56 %  
Pronájem1516,85 %16,67 %  
Jiný22,25 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pokud ano, jaké společné prostory?

 • odpověď Sušárna prádla:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sušárna prádla na otázku 4. Pokud ano, jaké společné prostory využíváte (kromě technických a komunikačních)?

3. Využívate společné prostory?

 • odpověď ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sušárna prádla na otázku 4. Pokud ano, jaké společné prostory využíváte (kromě technických a komunikačních)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úložné prostory na otázku 4. Pokud ano, jaké společné prostory využíváte (kromě technických a komunikačních)?

10. Počet podlaží Vašeho panelového domu

 • odpověď 5 až 8 podlaží:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 až 30 bytů na otázku 11. Počet bytů v jedné vchodové sekci panelového domu nebo v jednom malém panelovém domě

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsou ve Vašem panelovém domě společné prostory?

2. Pokud ano, jaké společné prostory?

3. Využívate společné prostory?

4. Pokud ano, jaké společné prostory využíváte (kromě technických a komunikačních)?

5. Jsou společné prostory využívány ostatními sousedy?

6. Jste spokojen/-a se stavem společných prostor?

7. Chybí Vám některé prostory, který by mohly být společně sdílené?

8. Z následující nabídky prosím vyberte společné prostory, které byste případně ocenil/-a ve Vašem domě:

9. Slyšel/-a jstě někdy o sousedském bydlení se společnými prostorami (angl. cohousing)?

10. Počet podlaží Vašeho panelového domu

11. Počet bytů v jedné vchodové sekci panelového domu nebo v jednom malém panelovém domě

12. Byl Váš panelový dům zrekonstruován?

13. Vaše pohlaví

14. Váš věk

15. Vaše vzdělání

16. V jak velké obci bydlíte v současné době?

17. Jaký máte vztah k Vašemu současnému bydlení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsou ve Vašem panelovém domě společné prostory?

2. Pokud ano, jaké společné prostory?

3. Využívate společné prostory?

4. Pokud ano, jaké společné prostory využíváte (kromě technických a komunikačních)?

5. Jsou společné prostory využívány ostatními sousedy?

6. Jste spokojen/-a se stavem společných prostor?

7. Chybí Vám některé prostory, který by mohly být společně sdílené?

8. Z následující nabídky prosím vyberte společné prostory, které byste případně ocenil/-a ve Vašem domě:

9. Slyšel/-a jstě někdy o sousedském bydlení se společnými prostorami (angl. cohousing)?

10. Počet podlaží Vašeho panelového domu

11. Počet bytů v jedné vchodové sekci panelového domu nebo v jednom malém panelovém domě

12. Byl Váš panelový dům zrekonstruován?

13. Vaše pohlaví

14. Váš věk

15. Vaše vzdělání

16. V jak velké obci bydlíte v současné době?

17. Jaký máte vztah k Vašemu současnému bydlení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bestakova, V.Společné prostory v panelových domech (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prostory-panelove-domy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.