Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prostředí v rodině

Prostředí v rodině

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Nováčková
Šetření:18. 07. 2010 - 25. 07. 2010
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):37 / 38.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který jsem vytvořila v rámci atestace k předmětu Teorie psychodiagnostiky a psychometrie na FF UK, a slouží tedy ke studijním účelům. Dotazník je zaměřen na příznivost prostředí v rodině pro dítě.

Prvním předpokladem k vyplnění testu je, že máte dítě ve věku od 4 do 18 let. Pokud máte dětí více, měli byste test vyplnit vzhledem ke každému jednotlivému dítěti zvlášť.

Z možností Ano (=souhlasím) x Ne (=nesouhlasím) prosím zvolte vždy tu, ke které se více přikláníte.

Předem Vám moc děkuji za zodpovězení předložených otázek. Vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 7 minut.

Odpovědi respondentů

1. O vztazích v naší rodině mohu říci, že jsou pevné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2488,89 %92,31 %  
ne311,11 %11,54 %  

Graf

2. Cokoliv si mé dítě usmyslí, splním mu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2696,3 %100 %  
ano13,7 %3,85 %  

Graf

3. Mé dítě mi často dělá radost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2385,19 %88,46 %  
ne414,81 %15,38 %  

Graf

4. Názory a přání mého dítěte beru vážně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2592,59 %96,15 %  
ne27,41 %7,69 %  

Graf

5. Dá se říci, že jsem trpělivý/á

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1762,96 %65,38 %  
ne1037,04 %38,46 %  

Graf

6. Mohu vyjmenovat alespoň pět tradic, které naše rodina pravidelně společně realizuje (např. o vánocích rozkrojí jablko, společné malování kraslic o velikonocích, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1762,96 %65,38 %  
ano1037,04 %38,46 %  

Graf

7. Se svými problémy si často nevím rady

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1866,67 %69,23 %  
ano933,33 %34,62 %  

Graf

8. Mé dítě je takové, jaké jsem si přál/a mít

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1762,96 %65,38 %  
ne1037,04 %38,46 %  

Graf

9. Někdy si přeji, aby mě dítě svými problémy nezatěžovalo

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2074,07 %76,92 %  
ano725,93 %26,92 %  

Graf

10. Své dítě musím často výchovně usměrňovat (napomínat)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1659,26 %61,54 %  
ano1140,74 %42,31 %  

Graf

11. V naší rodině je běžné, že dochází ke konfliktům

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1555,56 %57,69 %  
ano1244,44 %46,15 %  

Graf

12. Mohu o sobě říci, že jsem vyrovnaná osobnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1762,96 %65,38 %  
ne1037,04 %38,46 %  

Graf

13. Jsou věci, které bych na svém dítěti rád/a změnil/a

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1970,37 %73,08 %  
ne829,63 %30,77 %  

Graf

14. Ke svému dítěti mám důvěru

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2488,89 %92,31 %  
ne311,11 %11,54 %  

Graf

15. Plnění dodržování příkazů a zákazů důsledně kontroluji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1866,67 %69,23 %  
ano933,33 %34,62 %  

Graf

16. Na druhého rodiče dítěte se spolehnout nemohu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2177,78 %80,77 %  
ano622,22 %23,08 %  

Graf

17. Svým chováním jdu dítěti příkladem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2074,07 %76,92 %  
ne725,93 %26,92 %  

Graf

18. Na své dítě si nemohu stěžovat

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1762,96 %65,38 %  
ne1037,04 %38,46 %  

Graf

19. Vše, co se týká mého dítěte, je pro mne důležité

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2592,59 %96,15 %  
ne27,41 %7,69 %  

Graf

20. Svému dítěti často něco přikazuji či zakazuji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1970,37 %73,08 %  
ano829,63 %30,77 %  

Graf

21. Naše rodina udržuje pravidelné kontakty s širší rodinou (prarodiče, strýc, teta, bratranci, sestřenice, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2177,78 %80,77 %  
ne622,22 %23,08 %  

Graf

22. O svých názorech a postojích nerad/a diskutuji

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2385,19 %88,46 %  
ano414,81 %15,38 %  

Graf

23. Mé dítě mě často rozčílí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1970,37 %73,08 %  
ano829,63 %30,77 %  

Graf

24. S dítětem se společně často zasmějeme

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2488,89 %92,31 %  
ne311,11 %11,54 %  

Graf

25. Pokud mé dítě udělá něco, se mi nelíbí, řeknu mu to a vysvětlím mu důvod mého názoru

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2592,59 %96,15 %  
ne27,41 %7,69 %  

Graf

26. S ostatními členy rodiny podnikám různé aktivity (např. společně vaříme, jdeme na procházku, jezdíme na výlety, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1866,67 %69,23 %  
ne933,33 %34,62 %  

Graf

27. Svůj život spíše nemohu charakterizovat pojmem smysluplný

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2385,19 %88,46 %  
ano414,81 %15,38 %  

Graf

28. Své dítě pohladím či obejmu spíše výjimečně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2592,59 %96,15 %  
ano27,41 %7,69 %  

Graf

29. Na své dítě a hovory s ním většinou čas nemám

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2385,19 %88,46 %  
ano414,81 %15,38 %  

Graf

30. V rodině jsme zvyklí otevřeně vyjadřovat své pocity

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1970,37 %73,08 %  
ne829,63 %30,77 %  

Graf

31. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2488,89 %92,31 %  
muž311,11 %11,54 %  

Graf

32. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 401659,26 %61,54 %  
41 - 50725,93 %26,92 %  
51 a víc311,11 %11,54 %  
15 - 3013,7 %3,85 %  

Graf

33. Váš rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná1762,96 %65,38 %  
rozvedený/á829,63 %30,77 %  
svobodný/á27,41 %7,69 %  

Graf

34. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1762,96 %65,38 %  
SŠ, SOŠ (maturita)622,22 %23,08 %  
SOU (výuční list)311,11 %11,54 %  
základní13,7 %3,85 %  

Graf

35. Věk dítěte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17414,81 %15,38 %  
827,41 %7,69 %  
527,41 %7,69 %  
1527,41 %7,69 %  
1327,41 %7,69 %  
1627,41 %7,69 %  
10 let13,7 %3,85 %  
1013,7 %3,85 %  
14 let13,7 %3,85 %  
2513,7 %3,85 %  
ostatní odpovědi 14
9
šestnáct
10,15,18,19
7
tři a pul
19
6
37 30
933,33 %34,62 % 

Graf

36. Počet dětí žijících v rodině (vlastních i nevlastních)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21142,31 %42,31 %  
11038,46 %38,46 %  
3311,54 %11,54 %  
427,69 %7,69 %  

Graf

37. Dítě žije v rodině:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné (s oběma rodiči)1866,67 %69,23 %  
neúplné (pouze s jedním rodičem)829,63 %30,77 %  
doplněné (s jedním rodičem a jeho partnerem)13,7 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováčková, K.Prostředí v rodině (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prostredi-v-rodine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.