Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prostředí, ve kterém žijeme

Prostředí, ve kterém žijeme

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Jindříšková
Šetření:08. 03. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Každý má někdy potřebu udělat něco dobrého pouze pro druhé. A i těm, kteří to ještě nikdy nezkusili, to určitě přinese dobrý pocit. Proto Vás (právě Vás!) prosím, abyste vyplnili tento dotazník, protože mi tím uděláte velkou radost! Věřte, že posloužíte rozvoji mladé generace a zabráníte velké tragédii =) Vyplňujte prosím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí =) Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Žijete ve městě nebo na vesnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město (centrum)3935,45 %35,78 %  
Vesnice3733,64 %33,94 %  
Město (periferie)3430,91 %31,19 %  

Graf

2. Bydlíte v domě nebo bytě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dům6256,36 %56,88 %  
Byt4540,91 %41,28 %  
Jiné (nebo nevím)32,73 %2,75 %  

Graf

3. Máte zahradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velkou4742,73 %43,12 %  
Nemám3935,45 %35,78 %  
Ano, malou2421,82 %22,02 %  

Graf

4. S kolika lidmi žijete? (Nepočítejte, prosím, sebe.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34641,82 %42,2 %  
4 a více2522,73 %22,94 %  
12018,18 %18,35 %  
21816,36 %16,51 %  
010,91 %0,92 %  

Graf

5. Vaši další spolubydlící (zaškrtněte, prosím, vše):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pes5247,27 %47,71 %  
Nic (náhodné pavouky, hmyz a mikroorganismy zanedbejte)2825,45 %25,69 %  
Kočka2724,55 %24,77 %  
Drobní hlodavci2724,55 %24,77 %  
Akvarijní rybičky2018,18 %18,35 %  
Ostatní1513,64 %13,76 %  
Hospodářká zvířata1311,82 %11,93 %  
Papoušek (nebo jiné ptactvo, slepice počítejte do hosp. zvířat)109,09 %9,17 %  
Kůň43,64 %3,67 %  

Graf

6. Jak pečivě třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu6962,73 %63,3 %  
Důsledně3128,18 %28,44 %  
Vůbec109,09 %9,17 %  

Graf

7. Upřednostňuji (pro běžné účely) tento dopravní prostředek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD (autobusy, tramvaje, metro apod.)5650,91 %51,38 %  
Auto5650,91 %51,38 %  
Žádný, chodím pěšky.3027,27 %27,52 %  
Kolo (brusle, skate, apod.)2623,64 %23,85 %  
Vlak1513,64 %13,76 %  
Motocykl87,27 %7,34 %  

Graf

8. Vlastní Vaše domácnost auto?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jedno5348,18 %48,62 %  
Ano, dvě3128,18 %28,44 %  
Ano, tři a více1412,73 %12,84 %  
Ne1210,91 %11,01 %  

Graf

9. Jak jste celkově spokojeni s Vaším životním prostředím? (Nemyslí se tím globální problémy apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem spokojen/a.7063,64 %64,22 %  
Jsem nespokojen/a.2220 %20,18 %  
Nevšímám si, nezajímá mě to.109,09 %9,17 %  
Jsem spokojen/a a nadšen/a.87,27 %7,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Žijete ve městě nebo na vesnici?

 • odpověď Vesnice:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hospodářká zvířata na otázku 5. Vaši další spolubydlící (zaškrtněte, prosím, vše):

2. Bydlíte v domě nebo bytě?

 • odpověď Byt:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám na otázku 3. Máte zahradu?
 • odpověď Dům:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, velkou na otázku 3. Máte zahradu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hospodářká zvířata na otázku 5. Vaši další spolubydlící (zaškrtněte, prosím, vše):

7. Upřednostňuji (pro běžné účely) tento dopravní prostředek:

 • odpověď Auto:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, tři a více na otázku 8. Vlastní Vaše domácnost auto?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žijete ve městě nebo na vesnici?

2. Bydlíte v domě nebo bytě?

3. Máte zahradu?

4. S kolika lidmi žijete? (Nepočítejte, prosím, sebe.)

5. Vaši další spolubydlící (zaškrtněte, prosím, vše):

6. Jak pečivě třídíte odpad?

7. Upřednostňuji (pro běžné účely) tento dopravní prostředek:

8. Vlastní Vaše domácnost auto?

9. Jak jste celkově spokojeni s Vaším životním prostředím? (Nemyslí se tím globální problémy apod.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žijete ve městě nebo na vesnici?

2. Bydlíte v domě nebo bytě?

3. Máte zahradu?

4. S kolika lidmi žijete? (Nepočítejte, prosím, sebe.)

5. Vaši další spolubydlící (zaškrtněte, prosím, vše):

6. Jak pečivě třídíte odpad?

7. Upřednostňuji (pro běžné účely) tento dopravní prostředek:

8. Vlastní Vaše domácnost auto?

9. Jak jste celkově spokojeni s Vaším životním prostředím? (Nemyslí se tím globální problémy apod.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jindříšková, E.Prostředí, ve kterém žijeme (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prostredi-ve-kterem-zijeme.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.