Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Provádíte dezinfekci vodovodů ve Vašem domě?

Provádíte dezinfekci vodovodů ve Vašem domě?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Ženíšková
Šetření:19. 02. 2015 - 05. 03. 2015
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Provádíte u Vás doma dezinfekci vodovodů ču jiné čištění a úpravu vody? Provádím na téma dezinfekce vodovodů a úprava vody bakalářskou práci a tak bych chtěla zjistiti, kolik lidí doma provádí tuto dezinfekci či si na to objednává firmu nebo dezinfekci neprovádí. Dotazník je zcela anonymní a výsledky použiju v mé práci pouze jako zajímavost v závěru.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11564,97 %65,34 %  
muž6235,03 %35,23 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let8045,2 %45,45 %  
30-50 let6737,85 %38,07 %  
více než 50 let2212,43 %12,5 %  
do 21 let84,52 %4,55 %  

Graf

3. Bydlení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní dům5933,33 %33,52 %  
Vlastní byt4324,29 %24,43 %  
S rodiči4223,73 %23,86 %  
Pronájem2212,43 %12,5 %  
Podnájem116,21 %6,25 %  

Graf

(Platí nájem, provádíte opravy, staráte se o účty atp...)

4. Staráte se o bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11866,67 %67,05 %  
Trochu4324,29 %24,43 %  
Ne169,04 %9,09 %  

Graf

5. Provádíte dezinfekci vodovodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nedělám8749,15 %49,43 %  
Nevím jestli se provádí4625,99 %26,14 %  
Ano, provádím sám179,6 %9,66 %  
Ne, stará se majitel169,04 %9,09 %  
Ano, objednávám firmu116,21 %6,25 %  

Graf

6. Jaký přípravek používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chlór1841,86 %10,23 %  
Sanosil1023,26 %5,68 %  
Aquasteril511,63 %2,84 %  
Nevím24,65 %1,14 %  
Žádný24,65 %1,14 %  
neprovádím dezinfekci12,33 %0,57 %  
krtek12,33 %0,57 %  
nevím jaký přípravek používá vodárna12,33 %0,57 %  
hydroxid sodný12,33 %0,57 %  
nepoizivam12,33 %0,57 %  
savo 12,33 %0,57 %  

Graf

7. Jak často dezinfekci provádíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem neprováděl12972,88 %73,3 %  
1x za rok2011,3 %11,36 %  
1x za dva roky126,78 %6,82 %  
při uvedení potrubí do provozu116,21 %6,25 %  
méně než 1x za dva roky52,82 %2,84 %  

Graf

8. Provádíte jinou úpravu vody?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změkčování vody2244 %12,5 %  
Odstranění železa a manganu816 %4,55 %  
Reverzní osmóza48 %2,27 %  
ne36 %1,7 %  
Nic12 %0,57 %  
vodu ke konzumaci kupujeme balenou - dusičnany ve vodě12 %0,57 %  
Nevím12 %0,57 %  
Neprovádím12 %0,57 %  
Mám takovou konvici s uhlíkovým filtrem. 12 %0,57 %  
my máme studnu a provádíme odběry, máme kojeneckou vodu12 %0,57 %  
žádnou neprovádím12 %0,57 %  
filtrace - skleněná frita a aktivní uhlí12 %0,57 %  
O žádné nevím12 %0,57 %  
vodu máme z vlastní studně pravidelně kontrolovanou KHS, je bez závad12 %0,57 %  
žádná12 %0,57 %  
nechávám ji odstát (pijeme kohoutkovou)12 %0,57 %  
Filtrování (mechanické, ultrafialovým zářením a uhlíkovým filtrem) na výstupu v kuchyni. 12 %0,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk

3. Bydlení:

4. Staráte se o bydlení?

5. Provádíte dezinfekci vodovodů?

6. Jaký přípravek používáte?

7. Jak často dezinfekci provádíte?

8. Provádíte jinou úpravu vody?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk

3. Bydlení:

4. Staráte se o bydlení?

5. Provádíte dezinfekci vodovodů?

6. Jaký přípravek používáte?

7. Jak často dezinfekci provádíte?

8. Provádíte jinou úpravu vody?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ženíšková, L.Provádíte dezinfekci vodovodů ve Vašem domě? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://provadite-dezinfekci-vodovod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.