Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prožívání těhotenství ženou prvorodičkou

Prožívání těhotenství ženou prvorodičkou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Zachová
Šetření:16. 05. 2010 - 21. 05. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):29 / 29
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená maminko,

provádím dotazníkové šetření s cílem porovnat prožívání těhotenství ženami prvorodičkami do 29ti let a ženami prvorodičkami starší 30ti let.

Jsem si vědoma toho, že data, na která se Vás ptám, jsou citlivějšího charakteru, a proto Vás ujišťuji, že dotazník je anonymní. V tomto dotazníku neexistují žádné správné či špatné odpovědi. Následuje 29 jednoduchých otázek, jejichž zodpovězení Vám zabere max. 10 minut.

Odpovědi respondentů

1. Dodržovala jste v těhotenství zdravou výživu (dostatek vlákniny, ovoce, zeleniny, přednost celozrnnému pečivu, dostatek tekutin)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano(ne striktně)1365 %65 %  
ano 525 %25 %  
ne210 %10 %  

Graf

2. Cvičila jste v těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vůbec1050 %50 %  
Nepravidelně630 %30 %  
Ano, pravidelně420 %20 %  

Graf

3. Užívala jste v těhotenství potravinové doplňky (např.vitamíny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně945 %45 %  
Nepravidelně840 %40 %  
Ne, vůbec315 %15 %  

Graf

4. Změnila jste výrazně svoji životosprávu se zjištěným těhotenstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně945 %45 %  
Ne840 %40 %  
Ano,výrazně 315 %15 %  

Graf

5. Pila jste v těhotenství alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne,vůbec1260 %60 %  
Zřídka735 %35 %  
Ano, pravidelně15 %5 %  

Graf

6. Užívala jste v těhotenství drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne,vůbec1995 %95 %  
Ano, pravidelně15 %5 %  

Graf

7. Kouřila jste v těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vůbec1575 %75 %  
Nepravidelně315 %15 %  
Ano, pravidelně210 %10 %  

Graf

8. Zajímala jste se o své těhotenství i z jiných zdrojů (knihy, internet, vývoj plodu v jednotlivých týdnech těhotenství, změny v organismu ženy, nové směry v porodnictví apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně1575 %75 %  
Občas420 %20 %  
Ne,vůbec15 %5 %  

Graf

9. Navštěvovala jste psychoprofylaktické kurzy pro těhotné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne,vůbec1365 %65 %  
Ano, pravidelně525 %25 %  
Nepravidelně210 %10 %  

Graf

10. Navštěvovala jste svého gynekologa častěji, než jste měla předepsané termíny – např.obavy z komplikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne (přeskočte následující ot.)otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne (přeskočte následující ot.)1575 %75 %  
Ano525 %25 %  

Graf

11. Byly tyto obavy odůvodněné (vyšetření potvrdilo odchylku od fyziologického stavu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1785 %85 %  
ano315 %15 %  

Graf

12. Využila jste dalších nadstandardních možností diagnostiky, které by detekovaly některé odchylky ve vývoji plodu (např.další vyšetření hladin hormonů v krvi, odběr plodové vody, odběr choriový klků, diagnostické vyšetření 3D ultrazvukem apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1050 %50 %  
ne1050 %50 %  

Graf

13. Měla jste objektivní zdravotní problémy v těhotenství (např.otoky,vysoký tlak, těhotenská cukrovka)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepříliš závažné1050 %50 %  
Ne,vůbec630 %30 %  
Ano, významné420 %20 %  

Graf

14. Prožívala jste během těhotenství větší výkyvy nálad než obvykle (radost, euforie, smutek, pláč apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano630 %30 %  
Spíše ano630 %30 %  
Spíše ne525 %25 %  
Ne315 %15 %  

Graf

15. Prožívala jste v těhotenství radost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1260 %60 %  
Spíše ano630 %30 %  
Ne15 %5 %  
Spíše ne15 %5 %  

Graf

16. Prožívala jste v těhotenství smutek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Spíše anootázka č. 17, Spíše neotázka č. 17, Ne (přeskočte následující ot.)otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1155 %55 %  
Ne (přeskočte následující ot.)420 %20 %  
Ano315 %15 %  
Spíše ano210 %10 %  

Graf

17. Pokud jste smutek prožívala, měl tento smutek nějakou příčinu nebo se objevoval bez příčiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano,měl příčinu1365 %65 %  
Ne, neměl příčinu735 %35 %  

Graf

18. Prožívala jste v těhotenství pocity spojené s obavami z nastávajícího porodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %75 %  
ne525 %25 %  

Graf

19. Prožívala jste v těhotenství pocity spojené s obavami o nenarozené dítě (zda bude zdravé apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1680 %80 %  
ne420 %20 %  

Graf

20. Prožívala jste pocity spojené s obavami z eventuelních komplikací spojené s těhotenstvím a porodem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %75 %  
ne525 %25 %  

Graf

21. Prožívala jste v těhotenství pocity spojené s existenčním strachem (mít kde bydlet, dostatek finančních prostředků na základní potřeby pro miminko apod. )?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1155 %55 %  
ano945 %45 %  

Graf

22. Prožívala jste v těhotenství pocity spojené s obavami nejasného původu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1260 %60 %  
ano840 %40 %  

Graf

23. Prožívala jste v těhotenství pocity spojené s obavami z budoucího průběhu poporodního období?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1365 %65 %  
ne735 %35 %  

Graf

24. Prožívala jste v těhotenství pocity spojené s obavami z budoucího průběhu péče o dítě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1155 %55 %  
ne945 %45 %  

Graf

25. Prožívala jste v těhotenství pocity spojené s nějakými jinými obavami (výše nejmenované)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 26, Ne (přeskočte následující ot.)otázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne (přeskočte následující ot.)1365 %65 %  
Ano735 %35 %  

Graf

26. Pokud jste prožívala pocity spojené s nějakými jinými obavami-upřesněte(krátce):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- dotazník nelze odeslat, když nevyplním tuto otázku ... - stejný problém byl i s otázkou č. 11, na kterou se dle odpověči č. 10 nemělo odpovídat, tak jsem zaškrtla NE, i když jsem ji měla nechat prázdnou ...

.

...

budoucí rodinný život

ne

neprožívala

neprožívala

neprožívala jsem.

neurčité obavy o partnera-strach z jeho zranění např. při autonehodě

nevím

nic

Partner mne opustil ve 3. měsíci těhotenství,těhotenství bylo krásné,nicméně komplikované,od 4.měsíce mi hrozil předčasný porod a musela jsem se hlídat,měla jsem velké psychické vypětí (hádky s bývalým partnerem,výhružky,pokud jej uvedu jako otce atd.),jsem více jak 3 roky sama a mám krásného syna a svého rozhodnutí nelituji

problémy s partnerem v nasem vztahu,že jsem ho odstrčila od těhotenství

Soužití s otcem dítěte

správná výchova dítěte

strach o své vlastní zdraví a život

Tahle otázka měla být nepovinná :-/

xxx

z partnera

27. Hodnotíte Vaše partnerství/manželství za spokojené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1050 %50 %  
Spíše ano525 %25 %  
Ne525 %25 %  

Graf

28. Hodnotíte sebe sama převážně jako spokojenou, radostnou, veselou, šťastnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano945 %45 %  
Spíše ano630 %30 %  
Spíše ne420 %20 %  
Ne15 %5 %  

Graf

29. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21420 %20 %  
24315 %15 %  
33210 %10 %  
26210 %10 %  
27210 %10 %  
1615 %5 %  
4015 %5 %  
2915 %5 %  
4915 %5 %  
3415 %5 %  
2015 %5 %  
2515 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.44
Minimum:20
Maximum:40
Variační rozpětí:20
Rozptyl:30.26
Směrodatná odchylka:5.5
Medián:25.5
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zachová, M.Prožívání těhotenství ženou prvorodičkou (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prozivani-tehotenstvi-zenou-prvorodickou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.