Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průběh školení a kompetence lektora

Průběh školení a kompetence lektora

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Benešová
Šetření:11. 01. 2018 - 25. 01. 2018
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Benešová a jsem studentka Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Jsem v pátém ročníku prezenčního studia, obor vzdělávání dospělých – andragogika. Následující dotazník je součástí mé diplomové práce, je zcela anonymní a bude použit v empirické části diplomové práce „Kompetence vzdělavatele dospělých“. Dotazník má 15 otázek a jeho vyplnění zabere přibližně 5 minut. 

Dotazník je určen osobám, které se zúčastnili jakéhokoliv typu školení. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku a pomoc při mé diplomové práci.

Lucie Benešová. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často se účastníte školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x-4x ročně5344,17 %44,17 %  
1x za rok5243,33 %43,33 %  
5x a více ročně1512,5 %12,5 %  

Graf

2. Byly Vám poskytnuty materiály týkající se obsahu školení předem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6050 %50 %  
Ano6050 %50 %  

Graf

3. V jaké podobě byly materiály poskytnuty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V papírové podobě3041,1 %25 %  
V elektronické verzi2534,25 %20,83 %  
V elektronické i papírové podobě1824,66 %15 %  

Graf

4. Jaký je podle Vás ideální počet účastníků pro efektivní školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8-15 účastníků6655 %55 %  
2-7 účastníků4134,17 %34,17 %  
Na počtu účastníků nezáleží119,17 %9,17 %  
16-30 účastníků21,67 %1,67 %  

Graf

5. Považujete za důležité, aby si lektor ověřoval srozumitelnost svého výkladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11696,67 %96,67 %  
Ne43,33 %3,33 %  

Graf

6. Považujete za důležité uvádění reálných příkladů z praxe lektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11999,17 %99,17 %  
Ne10,83 %0,83 %  

Graf

7. Pokud Vám není něco jasné nebo máte doplňují otázku, položíte ji lektorovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, okamžitě6453,33 %53,33 %  
Ano, ale až po skončení školení3327,5 %27,5 %  
Ne1411,67 %11,67 %  
Podle důležitosti tématu.10,83 %0,83 %  
Zásadně ne, protože se stydím, i když vím, že hloupá otázka neexistuje.10,83 %0,83 %  
Záleží jak moc je to důležité, někdy ano a někdy ne. 10,83 %0,83 %  
položím ji ve vhodný okamžik10,83 %0,83 %  
zeptám se kolegy10,83 %0,83 %  
v klidu z kanceláře napíši email10,83 %0,83 %  
Jak kdy, někdy hned, někdy po skončení.10,83 %0,83 %  
Záleží na okolnostech. Pokud mi můj dotaz přijde hloupý, tak počkám, jinak se ptám hned.10,83 %0,83 %  
Záleží na situaci, buď hned nebo po skončení školení10,83 %0,83 %  

Graf

8. Co je klíčové u lektora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Způsob vyjadřovaní, komunikace10688,33 %88,33 %  
Projev zkušeností z praxe (životní příběhy, zajímavosti…)7260 %60 %  
Znalosti7159,17 %59,17 %  
Schopnost organizace školení4436,67 %36,67 %  
Charisma2218,33 %18,33 %  
Vzhled43,33 %3,33 %  
Mimo vzhledu - kombinace výše uvedených možností, od všeho trochu10,83 %0,83 %  
Všechny, kromě věku : -)10,83 %0,83 %  

Graf

9. Co Vás nejvíce motivuje k aktivitě na školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diskuze5646,67 %46,67 %  
Problémové situace hrané při školení2319,17 %19,17 %  
Kladení otázek ze strany lektora1613,33 %13,33 %  
Didaktické hry1411,67 %11,67 %  
praktické cvičení10,83 %0,83 %  
Jak kdy, ale nerada jsem do aktivity tlačena. Záleží velmi na lektorovi a celkové náladě daného školení. Pokud je uvolněná atmosféra a školení je zajímavé a obohacující, pak jde aktivita sama od sebe.10,83 %0,83 %  
Kvízy10,83 %0,83 %  
zájem o problematiku10,83 %0,83 %  
Preferuji frontální přednášku bez aktivity10,83 %0,83 %  
povinnost se skolit10,83 %0,83 %  
Zajímavost tématu.10,83 %0,83 %  
Nic me nemotivuje10,83 %0,83 %  
Nove informace10,83 %0,83 %  
nevím10,83 %0,83 %  
Dozvědět se něco nového, zajímavého, potřebného do praxe.10,83 %0,83 %  

Graf

10. Zaškrtněte 3 nejdůležitější aspekty komunikace lektora při školení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Srozumitelnost9175,83 %75,83 %  
Logické uspořádání myšlenek a jejich vyjádření8066,67 %66,67 %  
Artikulace6251,67 %51,67 %  
Tempo řeči6050 %50 %  
Hlasitost4840 %40 %  
Vyhýbání se plevelným slovům1210 %10 %  
Používání synonym (slova stejného významu)32,5 %2,5 %  
Slovosled21,67 %1,67 %  
Využívání cizích termínů21,67 %1,67 %  

Graf

11. Jaká je nejefektivnější hodnotící metoda školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Písemná – otevřené otázky (písemné vyjádření účastníka)4436,67 %36,67 %  
Písemná - uzavřené otázky (testy s výběrem odpovědí)3831,67 %31,67 %  
Ústní3125,83 %25,83 %  
Nevím32,5 %2,5 %  
otevřené otázky, jedno, jestli ústní nebo písemné10,83 %0,83 %  
Nerozumím otázce. Efektivita je znamená účinnost a působivost. To ale není důležité pro ověření znalosti. Záleží na očekáváném výsledku výstupu školení a potřebě zapamtovatelnosti. Je také důležité, zda se test dělá hned po školení nebo s časovým odstupem (možnost naučit se). Ihned po školení stačí uzavřené. Pokud má učící se možnost přípravy, tak otevřené otázky (tím ověříme, že porozuměl látce a souvislostem).10,83 %0,83 %  
Kombinace všech.10,83 %0,83 %  
vsechy10,83 %0,83 %  

Graf

12. Jaké jsou dle Vás nejdůležitější kompetence lektora? Napište maximálně 5 kompetencí, minimálně 1. Seřaďte jej od nejdůležitější sestupně.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

věcná znalost, schopnost učit a aplikovat psychologické poučky v praxi, kvalitní image, srozumitelnost, kreativita a inovativnost

- schopnost upoutat - schopnost jasně a logicky formulovat - charisma - znalosti - ?

.

.

.

.

...

....

....

1,2,3,

1. aby opravdu rozuměl tomu, co vykládá 2. aby účastníky nezahltil cizími názvy 3. aby byl tolerantní

1. Vzdělanost

1. znalosti 2. schopnost učit 3. aplikovat psychologické poučky v praxi

Aby zaujal posluchače a dokázal jim danouvysvětlit tak aby ji pak dokázali používat v praxi!

dobrá komunikace

hlavně rychle a nekonfliktně

hlavně schopnost učit

hodnocení

Impotence

individuelni hodnoceni ucastniku

Kompetence jsou opět důležité podle oboru, který lektor lektoruje. Jsou rozdilné pro lektora, který školí např. finanční služby a jiné, který školí soft skills. Existuje v národní soustavě i seznam obecných kompetencí, které má mít lektor dalšího vzdělávání: http://katalog.nsp.cz/p/lektor-dalsiho-vzdelavani/102195.html 1. Aktivní přístup 2. Samostatnost 3. Flexibilita 4. Efektivní komunikace 5. Uspokojování zákaznických potřeb

Komunikace Artikulace Empatie Klidná povaha Upravený vzhled

Komunikace

Komunikace, organizace školení, schopnost zaujmout, motivace

Komunikace, řízení školení

Komunikacni

Komunikační dovednosti

komunikativnost, profesní znalosti a dovednosti, schopnost upoutat pozornost

Komunikativnost, schopnost vtáhnout do děje, připravenost, schopnost předvést školené věci v praxi

Komunikativnost, umění improvizovat, empatie

Kvalifikace, znalosti, schopnosti a dovednosti, praxe

Kvalitní jazykové dovednosti Dostatečná profesní specializace Praxe Schopnost udržet pozornost intonací a tempem řeči Empatie ke školeným

kvalitní příprava

lektor si může ověřit, na závěru školení, znalosti účastníků např. písemným testem

Lidskost,Vystupovani, stozumitelnost

Lidsky pristup, schopnost zaujmout, rozumet problematice

Milé vystupování

Motivovat

Musí mít odborné znalosti a musí umět zaujmout.

N

Neklasifikovat

není mi jasné, co těmi kompetencemi myslíte

Netuším

nevim

nevím

nevím

Nevím , protože jsem ještě školení nezažila

Nevím co je kompetence

Odborné, metodické

Odbornost

Odbornost, organizovanost

Odbornost, komunikacni dovednost, improvizace

Odbornost, schopnost přednášet, srozumitelný projev

Odbornost.

Orientace v problematice, srozumitelnost, příklady z praxe,

ovlivňování účastníků

praktická zkušenost z dané oblasti, komunikativnost, schopnost jasně formulovat myšlenku

Predani informaci, organizace

Projev Schopnost vtahnout lektoranty

Projev, rychle reakce , pristup k ucastnikum

Rétorika, zkušenosti, zapojení všech

řídít školení

Sebeprezentace Teoretický i praktický přehled o školené problematice Didaktické kompetence Kreativita Individuální přístup

Schopnost komunikace

Schopnost komunikovat

Schopnost předat to podstatné; zpusob komunikace, zpusob naučit a predat více nez musí; umet kontrolovat; artikulace, charisma

schopnost učit

Schopnost učit, empatie, komunikativnost, seberealizace, čestnost.

Schopnost učit, komunikativnost, individuální přístup, prezentace

Schopnost učit, praxe, srozumitelnost výkladu.

Schopnost učit, prezentace, individuální přístup

schopnost zaujmout

Schopnost zaujmout, znalosti, mluvený projev, charisma

srozumitelnost vyjádření správně problematiky komunikativnost

srozumitelnost

Srozumitelnost

Srozumitelnost

Srozumitelnost

Srozumitelnost

Umět zaujmout

Věcná znalost, schopnost učit

vědomosti, dobrá komunikace

Vyhodit narusitele skoleni z rad studentu

Vyhodit rušící prvek

Vyjadrovani, hlasitost

vyjadřovací schopnost, zkušenost, umět udržet pozornost, nebýt jako uspávač hadů

Vyjadřovací schopnosti

Vyjadřování, umět reagovat na aktuální situace, odbornost, empatie

Vyrecnost

Vzdelani

vzdělání, praxe, dobrá komunikace, připravenost

Vzdělání, praxe,znalosti

vzdělání, zkušenost, obratnost v komunikaci, reakce na danou problematiku, praxe v oboru

Vzdělávat ostatní

vzhledem k tomu, že školení a semináře mám většinou ke své práci, tak nejdůležitější je znalost prostředí veřejné správy, která je v mnohém odlišná, je dobré, když výklad obsahuje novinky

vždelanost, zkušenosti

x

XY

Zajem o danou vec, Zkusenosti

Zaujmout

Zaujmout

Zkušenosti a jistota v tom, co školí

zkušenosti s přednášeným tématem z praxe - pak dokáže zaujmout a posluchač neusne ;-)

Zkušenosti, angažovanost, zájem o téma a posluchače

Znalost

znalost látky, vyjadřování, sympatie, organizace, názorné příklady

znalost tématu, praktická zkušenost, prezentační dovednosti

znalost tématu, schopnost informace předávat druhým, schopnost zaujmout výkladem

Znalost, odbornost

znalosti

Znalosti

Znalosti

Znalosti

Znalosti Tempo řeči Srozumitelnost - uvádění příkladů Praxe

znalosti v oboru, pedagogické nadání

Znalosti, způsob vyjadřování,

Zodpovědnost, přesvědčivost,

Žádné

13. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání6554,17 %54,17 %  
Střední vzdělání s maturitou3730,83 %30,83 %  
Střední vzdělání97,5 %7,5 %  
Vyšší odborné vzdělání75,83 %5,83 %  
Základní vzdělání21,67 %1,67 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-307764,17 %64,17 %  
31-402016,67 %16,67 %  
41-501714,17 %14,17 %  
50 +65 %5 %  

Graf

15. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8671,67 %71,67 %  
Muž3428,33 %28,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se účastníte školení?

2. Byly Vám poskytnuty materiály týkající se obsahu školení předem?

3. V jaké podobě byly materiály poskytnuty?

4. Jaký je podle Vás ideální počet účastníků pro efektivní školení?

5. Považujete za důležité, aby si lektor ověřoval srozumitelnost svého výkladu?

6. Považujete za důležité uvádění reálných příkladů z praxe lektora?

7. Pokud Vám není něco jasné nebo máte doplňují otázku, položíte ji lektorovi?

8. Co je klíčové u lektora?

9. Co Vás nejvíce motivuje k aktivitě na školení?

10. Zaškrtněte 3 nejdůležitější aspekty komunikace lektora při školení:

11. Jaká je nejefektivnější hodnotící metoda školení?

13. Dosažené vzdělání:

14. Věk:

15. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se účastníte školení?

2. Byly Vám poskytnuty materiály týkající se obsahu školení předem?

3. V jaké podobě byly materiály poskytnuty?

4. Jaký je podle Vás ideální počet účastníků pro efektivní školení?

5. Považujete za důležité, aby si lektor ověřoval srozumitelnost svého výkladu?

6. Považujete za důležité uvádění reálných příkladů z praxe lektora?

7. Pokud Vám není něco jasné nebo máte doplňují otázku, položíte ji lektorovi?

8. Co je klíčové u lektora?

9. Co Vás nejvíce motivuje k aktivitě na školení?

10. Zaškrtněte 3 nejdůležitější aspekty komunikace lektora při školení:

11. Jaká je nejefektivnější hodnotící metoda školení?

13. Dosažené vzdělání:

14. Věk:

15. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Benešová, L.Průběh školení a kompetence lektora (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://prubeh-skoleni-a-kompetence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.