Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průmysl v první československé pětiletce

Průmysl v první československé pětiletce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Studená
Šetření:24. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se vztahuje k bakalářské práci, Průmysl v první československé pětiletce, ta spadá do období poválečného Československa, konkrétně se jedná o první československou pětiletku 1949 – 1953 a význam role průmyslu v této době.

Průzkum je prováděn, jelikož se domnívám, že řada studentů Vysoké školy ekonomické nemá dostatečné informace a znalosti týkající se tohoto období.

Odpovědi respondentů

1. Shledáváte tématiku poválečného Československa, obzvláště pak roli průmyslu v první československé pětiletce za téma zajímavé, do jisté míry aktuální?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1458,33 %58,33 %  
ne1041,67 %41,67 %  

Graf

2. Jak byste ohodnotil/a své vlastní znalosti a vědomosti týkající se této problematiky? Hodnoťte zámkou na stupnici od 1 do 5, stejný princip jako při známkování ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31145,83 %45,83 %  
4625 %25 %  
2625 %25 %  
514,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.05
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:3
Modus:3

Graf

3. Jestliže máte pocit, že o tomto období nemáte příliš hluboké znalosti, z jakého důvodu se domníváte, že tomu tak je?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Historie, dějepis ani hospodářské dějiny nejsou pro mě zajímávé.

Jsem pako

Myslim, že se o tomto tématu ve školách málo mluví... :)

Na základní i střední škole jsme v dějepisu došli vždy maximálně do období začátku druhé světové války, tudíž tady je první problém. Na škole vysoké pak všichni očekávají, že základy dané problematiky máme právě ze základní či střední školy a zde vidím druhý problém.

nebylo to téma, které by mne nějak zaujalo

Nikdy jsem se o to moc nezajímal.

špatná výuka na školách

V dějepise jsme byli učeni výhradně o skvělém vítězství úžasných komunistů nad zlotřilými buržousty. O následcích na hospodářství nepadlo ani slovo.

Zkreslené informace z hodin dějepisu a zároveň neochota vyhledávat tyto informace do hloubky pouze pro "zábavu".

4. Setkal/a jste se na střední škole s výukou dějin, ktera zahrnovala období 1949 – 1953?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2083,33 %83,33 %  
ne416,67 %16,67 %  

Graf

5. Pokud ANO, byla do výkladu zahrnuta také významná role průmyslu v tomto období?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1260 %50 %  
ano840 %33,33 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy s hlubším studiem této problematiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1770,83 %70,83 %  
ano729,17 %29,17 %  

Graf

7. Pokud ANO, kde tomu tak bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola675 %25 %  
Vlastní zájem225 %8,33 %  

Graf

8. Navštěvujete / Navštěvoval/a jste v průběhu studia na VŠE nějaké kurzy o českých dějinách, kde byla zmiňována první československá pětiletka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1458,33 %58,33 %  
ne1041,67 %41,67 %  

Graf

9. Jaký typ střední školy jste navštěvoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium1875 %75 %  
SŠ s odborným zaměřením625 %25 %  

Graf

10. Jakou fakultu na VŠE studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národohospodářská fakulta1562,5 %62,5 %  
Fakulta mezinárodních vztahů312,5 %12,5 %  
Fakulta financí a účetnictví312,5 %12,5 %  
Fakulta informatiky a statistiky28,33 %8,33 %  
Fakulta managementu14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Studená, Z.Průmysl v první československé pětiletce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prumysl-v-prvni-cesk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.