Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Bauerová
Šetření:05. 04. 2012 - 30. 04. 2012
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k bakalářské práci.

 

Odpovědi respondentů

1. KDO PODLE VÁS PROVÁDÍ NÁVŠTĚVNÍKY A PROVÁDÍ VÝKLAD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PRŮVODCE7896,3 %96,3 %  
VEDOUCÍ ZÁJEZDU22,47 %2,47 %  
DELEGÁT11,23 %1,23 %  

Graf

2. KDO PODLE VÁS ŘÍDÍ A KOORDINUJE ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM ZÁJEZDU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VEDOUCÍ ZÁJEZDU7187,65 %87,65 %  
DELEGÁT911,11 %11,11 %  
PRŮVODCE11,23 %1,23 %  

Graf

3. KDO PODLE VÁS POSKYTUJE PRAKTICKOU POMOC A VYŘIZUJE ADMINISTRATIVU BĚHEM ZÁJEZDU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DELEGÁT7086,42 %86,42 %  
VEDOUCÍ ZÁJEZDU1113,58 %13,58 %  

Graf

4. VYUŽÍVÁTE SLUŽEB PRŮVODCE BĚHEM DOVOLENÉ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7187,65 %87,65 %  
ne1012,35 %12,35 %  

Graf

5. PŘI VÝKLADU OD PRŮVODCE VYŽADUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
JSEM OCHOTEN TOLEROVAT DROBNÉ NEPŘESNOTI, KTERÉ MOHOU PROSPĚT K ZAJÍMAVOSTI VÝKLADU5466,67 %66,67 %  
PRAVDIVOST VÝKLADU1720,99 %20,99 %  
ZÁBAVNOST VÝKLADU1012,35 %12,35 %  

Graf

6. OD PRŮVODCE OČEKÁVÁTE? HODNOCENÍ DLE ŠKOLNÍ STUPNICE.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ZNALOST DĚJIN A KULTURY1.5680.492
POSKYTOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ1.6540.473
OCHOTU A VSTŘÍCNOST1.3950.338
ZNALOST CIZÍHO JAZYKA1.630.406
PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ1.4440.42
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI1.5930.414
PODÁNÍ ZAJÍMAVÉHO VÝKLADU1.5310.471
UPRAVENÝ VZHLED1.7530.482
SCHOPNOST ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ1.6050.56

Graf

7. JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ ZDA MÁ PRŮVODCE ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6883,95 %83,95 %  
ne1316,05 %16,05 %  

Graf

8. JSTE OCHOTNI PŘIPLATIT ZA SLUŽBY CERTIFIKOVANÉHO PRŮVODCE?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6479,01 %79,01 %  
nevím1113,58 %13,58 %  
ne67,41 %7,41 %  

Graf

9. JSTE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA4960,49 %60,49 %  
MUŽ3239,51 %39,51 %  

Graf

10. VÁŠ VĚK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DO 40 LET3138,27 %38,27 %  
DO 50 LET2227,16 %27,16 %  
DO 30 LET1619,75 %19,75 %  
NAD 50 LET1214,81 %14,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. OD PRŮVODCE OČEKÁVÁTE? HODNOCENÍ DLE ŠKOLNÍ STUPNICE.

  • odpověď PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ=1:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi PODÁNÍ ZAJÍMAVÉHO VÝKLADU=1 na otázku 6. OD PRŮVODCE OČEKÁVÁTE? HODNOCENÍ DLE ŠKOLNÍ STUPNICE.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. KDO PODLE VÁS PROVÁDÍ NÁVŠTĚVNÍKY A PROVÁDÍ VÝKLAD?

2. KDO PODLE VÁS ŘÍDÍ A KOORDINUJE ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM ZÁJEZDU?

3. KDO PODLE VÁS POSKYTUJE PRAKTICKOU POMOC A VYŘIZUJE ADMINISTRATIVU BĚHEM ZÁJEZDU?

4. VYUŽÍVÁTE SLUŽEB PRŮVODCE BĚHEM DOVOLENÉ?

5. PŘI VÝKLADU OD PRŮVODCE VYŽADUJETE?

6. OD PRŮVODCE OČEKÁVÁTE? HODNOCENÍ DLE ŠKOLNÍ STUPNICE.

7. JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ ZDA MÁ PRŮVODCE ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI?

8. JSTE OCHOTNI PŘIPLATIT ZA SLUŽBY CERTIFIKOVANÉHO PRŮVODCE?

9. JSTE?

10. VÁŠ VĚK?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. KDO PODLE VÁS PROVÁDÍ NÁVŠTĚVNÍKY A PROVÁDÍ VÝKLAD?

2. KDO PODLE VÁS ŘÍDÍ A KOORDINUJE ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM ZÁJEZDU?

3. KDO PODLE VÁS POSKYTUJE PRAKTICKOU POMOC A VYŘIZUJE ADMINISTRATIVU BĚHEM ZÁJEZDU?

4. VYUŽÍVÁTE SLUŽEB PRŮVODCE BĚHEM DOVOLENÉ?

5. PŘI VÝKLADU OD PRŮVODCE VYŽADUJETE?

6. OD PRŮVODCE OČEKÁVÁTE? HODNOCENÍ DLE ŠKOLNÍ STUPNICE.

7. JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ ZDA MÁ PRŮVODCE ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI?

8. JSTE OCHOTNI PŘIPLATIT ZA SLUŽBY CERTIFIKOVANÉHO PRŮVODCE?

9. JSTE?

10. VÁŠ VĚK?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bauerová, B.PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pruvodci-v-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.